Angst voor de Google cloud

16 februari 2011

De rijksoverheid gaat op korte termijn starten met ‘kleinschalige experimenten’ met cloud computing. Daarbij denkt minister Donner onder meer aan ‘burgerconsultaties’. De minister antwoordt dat op vragen vanuit de Commissie Binnenlandse Zaken. De commissie had eerder dit jaar een rondetafelgesprek over IT bij de overheid, waaraan ook marktpartijen als Google deelnamen. Dat rondetafelgesprek bracht genoeg vragen naar boven bij de Tweede Kamerleden. Zo werd geconstateerd dat het gesprek tussen Google en KPMG aan de ene kant en de eveneens aangeschoven overheidsdiensten Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de IT-uitvoeringsorganisatie ICTU nogal wat verwarring opleverde over cloud computing. De overheidsdiensten spraken over cloud computing als ‘nieuw verschijnsel’, waar Google tegenwierp dat cloud computing al jaren om ons heen is, zeker in de consumentenbranche. Minister Donner is nu gevraagd of dat verschil in beoordeling te maken heeft met het op de hoogte zijn van nieuwe technologieën bij de overheidsdiensten. Dat bestrijdt hij. Donner zegt dat de terughoudendheid van de overheidsdiensten te maken heeft met de veiligheidsrisico’s en afhankelijkheidsrisico’s die cloud computing met zich mee brengt.

De overheidsdiensten delen dezelfde bezwaren die eerder zijn geuit door de Europese Commissie. ‘Ik neem de terughoudendheid van de Europese Commissie serieus en zal voorzichtig zijn met het gebruik van cloud computing’, schrijft hij aan de Kamercommissie. Volgens Donner zijn er nog ‘onvoldoende waarborgen’ beschikbaar inzake informatiebeveiliging en privacy van burgers. Die bezwaren werden al eerder geuit door de Europese Commissie. ‘Door onze persoonlijke data op servers op afstand te zetten, lopen we het risico om de controle over die data te verliezen. Omdat de bescherming van privégegevens een fundamenteel recht in de EU is, moet er actie worden ondernomen’, zo stelt Eurocommissaris Kroes afgelopen november. In een beleidsdocument stipte de Europese Commissie vorig jaar verder aan dat opslag van Europese data in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld door Google, voor problemen kan leiden wat betreft de wettelijke bepalingen over privacy. Vorig jaar werd bekend dat Rijksambetenaren experimenteerden met Google Docs, terwijl dit indruist tegen de overheidsregels voor databescherming. Google heeft in Amerika wel een speciale overheidscloud opgetuigd, maar heeft niets vergelijkbaars voor Europese landen. Sterker nog, het bedrijf weigert vooralsnog data binnen de EU te houden, ondanks eerdere beloften.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.