Tag Archives: DRM

Overheden vragen meer account-info op

Google heeft het aantal verzoeken vanuit overheden om informatie te verwijderen of accountdata te overhandigen opnieuw zien stijgen. Met name vanuit de Verenigde Staten leggen de autoriteiten steeds vaker dergelijke verzoeken neer bij de zoekgigant, terwijl ook de Turkse overheid frequent bij Google aanklopt.

Dat meldt Google in zijn halfjaarlijkse Transparency Report, onderdeel van Google’s transparantieprogramma. In de eerste helft van dit jaar werden wereldwijd 20.938 verzoeken ingediend om accountinformatie te verstrekken. Daarbij ging het om 34.614 accounts. In een blogposting laat een grafiek zien dat de trend van steeds meer verzoeken opnieuw doorzet.

Het aantal verzoeken van overheden om informatie te verwijderen is ten opzichte van de vorige meting sterk gegroeid, terwijl in de eerdere periodes dit aantal vrij stabiel bleef. In de eerste zes maanden van 2012 kreeg Google 1791 verzoeken binnen om content te verwijderen, tegenover ‘slechts’ 1048 in de laatste zes maanden van 2011. Google concludeert dan ook op basis van beide statistieken dat overheden steeds vaker pogen om gebruikersgegevens in handen te krijgen of om informatie te laten verwijderen.

Continue reading

Share This:

Zowel downloadverbod als thuiskopieheffing onvermijdelijk

Het downloaden uit illegale bron staat op de helling. Het hoogste rechtscollege in ons land vraagt zich af of het parlement en de regering destijds niet de mist in zijn gegaan met deze constructie, die mogelijk in strijd is met het Europees recht.

Juist omdat het om een EU-richtlijn gaat, is het niet aan de Hoge Raad om te concluderen of downloaden inderdaad verboden moet worden. Het college vermoedt dat Nederland fout zit en downloaden uit illegale bron moet worden verboden. ‘Het is zeer wel denkbaar dat het antwoord op die vraag bevestigend luidt’, stelt de Hoge Raad.

Het Europees Hof moet uitsluitsel geven. En, cruciaal in het huidige debat, of de thuiskopieheffing nog steeds geldt als downloaden verboden wordt. Dat lijkt er wel op, omdat de thuiskopievergoeding juist bedoeld is ter compensatie voor de geleden schade door kopiëren.

Continue reading

Share This:

Copyright checks

Gebruikers die torrents delen worden binnen 3 uur gevolgd door een informatieverzamelende dienst, zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Birmingham. Beveiligingsbedrijven, organisaties die zich bezighouden met copyright en een aantal afgeschermde IP-adressen volgen op grote schaal downloaders die illegaal materiaal beschikbaar stellen.

De onderzoekers zochten uit hoe in P2P-netwerken partijen spioneren. Ze concluderen dat een deel van de gebruikers van P2P-clients  alleen maar IP-adressen van gebruikers opzuigen. Het grootste deel van deze partijen deed dat binnen 3 uur. De langzaamste monitor had 33 uur nodig.

Deze manier van indirecte monitoring levert nog geen bewijs van rechtenschending op, want het is niet verboden om deel uit te maken van zo’n netwerk. Volgens de onderzoekers schakelen de spionerende partijen vervolgens over op directe monitoring, om te zien wat het IP-adres precies allemaal deelt.

Continue reading

Share This: