Kritiek op Buma

18 december 2009

Een eis wil hij het niet noemen. 'Het zou verstandig zijn. Een nadrukkelijk advies'. Directeur Erwin Angad-Gaur vraagt in het kwartaalblad van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB) excuses voor de imago-schade die Buma/Stemra heeft aangericht aan alle auteursrechtenorganisaties in ons land. 'Het idee dat andere organisaties echt last hebben van de koers die Buma/Stemra vaart, is breed gedragen'. Terwijl scheidend Buma/Stemra directeur Cees Vervoord opnieuw zout in de wond lijkt te gooien met uitspraken in een interview met Entertainment Business, blijft de vakbondsvoorman hopen op een ommekeer. 'Volmondig je excuses aanbieden en laten zien dat je vanaf nu echt een nieuwe richting inslaat is een noodzaak'. Dat Buma/Stemra dit uit zichzelf zal doen, daar is de Angad-Gaur allerminst van overtuigd. 'We hebben dit natuurlijk al eerder geventileerd achter gesloten deuren. Ik schrijf het niet voor niets nu op. Als ik het gevoel had dat Buma/Stemra werkelijk in beweging is, had ik dit stuk niet geschreven'. Angad-Gaur legt een deel van de verantwoordelijkheid voor de huidige onrust ook bij de artiesten. 'Veel muzikanten klagen, maar op de ledenvergadering van Buma/Stemra hoor of zie je ze niet'.


Juist vanwege de verenigingsstructuur denkt Angad-Gaur dat het uiteindelijk wel goed komt. 'Muzikanten zijn niet tegen de inning van gelden, integendeel. Wel willen ze meer flexibiliteit'. Zo zouden muzikanten bijvoorbeeld de mogelijkheid moeten hebben om voor specifieke nummers af te zien van inning van gelden, zodat ze muziek naar eigen inzicht ook weg kunnen geven. 'Als Buma/Stemra daar niet zelf in mee gaat, kunnen de leden dat eisen. Er zijn al leden die zich op dit moment groeperen om een ledenvergadering af te dwingen en voorstellen voor verandering te doen. Als Buma/Stemra verstandig is, zorgt ze dat ze het initiatief in eigen hand houdt'. Buma heeft de de affaire rond de YouTube-taks volledig uit de hand laten lopen. Buma publiceerde begin oktober een regeling, waarbij websitebeheerders zouden moeten betalen voor het embedden van YouTube-filmpjes en andere streams met muziek. Die regeling is bekend komen te staan als 'YouTube-taks'. Volgens Angad-Gaur hebben andere auteursrechtenorganisaties last van de manier waarop Buma dit heeft aangepakt. In het al gemelde interview in het blad Entertainment Business geeft vertrekkend Buma-directeur Cees Vervoord toe dat er fouten zijn gemaakt door Buma, die de rechten van componisten en tekstschrijvers behartigt. Als hij het over kon doen, zou hij van tevoren eerst overleggen met relevante marktpartijen. 'Dan zou de regeling op meer draagvlak kunnen rekenen'. Vervoord heeft ook spijt van een persconferentie die Buma gaf naar aanleiding van de presentatie van de nieuwe tarieven. Het was volgens Vervoord bedoeld om voor meer transparantie te zorgen, maar de persconferentie werd volgens de Buma-directeur 'alleen bezocht door vertegenwoordigers van internetgerelateerde bedrijven met vooringenomen standpunten'. Buma heeft de introductie van de tarieven inmiddels uitgesteld en is aan het onderhandelen met onder meer Bits of Freedom, MySpace, Hyves en YouTube over de introductie van de embedtarieven.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.