Tag Archives: Copyright

Sony met ander Digital Rights Management-programma opnieuw in de problemen

8 december 2005


Sony BMG
komt met een ander Digital Rights Management-softwarepakket (MediaMax van SunnComm Technologies opnieuw in de problemen. Opnieuw hebben beveiligingsexperts bewijs van een zelfde soort veiligheidsproblemen geconstateerd als met de ‘rootkit’-software van First4Internet eerder. En nog veel erger (zo constateert Ed Felten, hoogleraar aan de Universiteit van Princeton): de ‘uninstaller’ die ontwikkeld is om het probleem aan te pakken door Sunncomm, lost het beveiligingsprobleem niet op, maar houdt het in stand ! Felten schrijft in zijn blog: ‘When you visit the SunnComm uninstaller web page, you are prompted to accept a small software component — an ActiveX control called AxWebRemoveCtrl created by SunnComm. This control has a design flaw that allows any Web site to cause it to download and execute code from an arbitrary URL’.


Continue reading

Share This:

Auteursrecht

Auteursrecht

Tot hoever reikt de lange arm van de muziek- en filmindustrie? Dat is een vraag die steeds actueler wordt, zeker na de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat een P2P-dienst als Grokster vervolgd kan worden voor inbreuken op het auteursrecht. Dat wil nog niet zeggen dat een veroordeling volgt, maar toch….

De Europese Commissie heeft niet minder dan 8 richtlijnen uitgevaardigd die de belangen van auteursrechthebbenden moeten waarborgen in het digitale tijdperk. De machtsverhouding tussen bedrijfsleven en burgers is volledig scheef. Politici formuleren krampachtig wetten die maar één bedoeling hebben: de informatiesamenleving veranderen in een informatiewinkel, waarbij (ongeacht welke bepaling inzake privacy dan ook) het bedrijfsleven bevoegdheden krijgt om het exacte lees- en luistergedrag van iedere burger minutieus in de gaten te houden. Die benadering werkt zelfs door in de voorgestelde Grondwet van Europa: die stelt in boek II artikel 77 vast dat intellectueel eigendomsrecht een mensenrecht is dat sterke constitutionele bescherming verdient. Een sterkere devaluatie van de term mensenrecht is nauwelijks mogelijk.

Continue reading

Share This: