Brein verliest en wil individuele downloaders aanpakken

20 juli 2010

De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de door Brein gestelde schending van auteursrechten niet per sé van toepassing is op alle Ziggo-klanten en dus is een algehele blokkade niet aan de orde. 'Een dergelijke, verstrekkende vordering is op grond naar voorlopig oordeel eenvoudigweg niet toewijsbaar', aldus de rechtbank in het vonnis. Dat 'voorlopige' aan dit oordeel komt voort uit het feit dat dit een kort geding betreft, door Brein aangespannen om met spoed Ziggo een blokkade opgelegd te krijgen. Wat dus is mislukt. Daarnaast loopt nog een bodemprocedure, waarvan de uitkomst niet gelijk hoeft te zijn aan nu die van het kort geding. Brein loopt nu wel een tegenslag op na een reeks juridische overwinningen. De stichting is op oorlogspad gegaan. Het wendt zich tot internetproviders om een blokkering effectief te krijgen. Kabelbedrijf Ziggo was als eerste – en totnogtoe enige – aan de beurt, maar weigerde medewerking. Daarna heeft XS4all zich bij Ziggo gevoegd in dit kort geding. Het steunt daarmee de kabelconcurrent tegen Brein. XS4all stelt dat de eis van Brein neerkomt op internetcensuur, 'die niet past in een democratische rechtsstaat' zoals Nederland. Bovendien is Brein volgens Xs4all aan het verkeerde adres aangezien de servers van The Pirate Bay niet bij Ziggo draaien.


Ziggo laat via een woordvoerder weten 'verheugd' te zijn door de uitspraak. 'Gelukkig is de rechter niet meegegaan in de eis van Brein'. De provider wacht de door BREIN aangespannen bodemprocedure tegen zowel Ziggo als XS4ALL af. XS4ALL meldt: 'Met eerste overwinning op zak ziet XS4ALL met vertrouwen en plezier uit naar de bodemprocedure'. De rechter suggereert in het vonnis dat de aanpak van individuele downloaders minder verstrekkend is. Brein beschikt immers over gegevens van downloaders. 'Wij kunnen inderdaad IP-adressen gaan verzamelen', zegt Tim Kuik, woordvoerder van Brein. Kuik benadrukt dat de rechter The Pirate Bay verboden heeft in Nederland. Hij vraagt zich af waarom een site die toch uit de lucht moet niet geblokkeerd kan worden door de providers. Daarom is hij het ook niet eens met het vonnis. Het verzamelen van persoonlijke data door Brein is in 2001 goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens. 'Het CBP is van oordeel dat de verwerking van persoonsgegevens in het ‘anti-piraterijdatabestand’ van Stichting Brein in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)', liet de privacywaakhond destijds weten. Brein heeft volgens het CBP een 'gerechtvaardigd belang' om voor de organisaties die de stichting vertegenwoordigt persoonsgegevens te vergaren. 'Er dienen echter wel voldoende waarborgen aanwezig te zijn om eventueel misbruik van de gegevens te voorkomen', stelt het CBP. Kuik laat weten dat Brein zich nog beraadt over het aanpakken van individuele downloaders. 'Maar dat is wel wat de rechter eigenlijk zegt dat we moeten doen'. Hij verwijst naar een model dat wordt gebruikt in Duitsland. Daar worden via de providers NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van downloaders opgevraagd en vervolgens wordt er meestal geschikt. 'Dat gaat om bedragen die zo rond de 2000 euro liggen'. Providers zijn niet verplicht om persoonsgegevens aan Brein te verstrekken, zo stelde de rechter in 2006. Ziggo laat weten niet zonder slag of stoot NAW-gegevens beschikbaar te stellen aan Brein. 'Ziggo stelt adresgegevens alleen beschikbaar als zij daartoe gedwongen wordt door een rechter of door Justitie', aldus een woordvoerder. Kuik benadrukt dat de focus van de strijd tegen piraterij blijft liggen op het aanpakken van de aanbieders. Mochten er individuele downloaders worden aangepakt dan kan dit wel op korte termijn gebeuren. 'We zouden er bijvoorbeeld eens mee kunnen beginnen tijdens de lopende procedures'. Brein is van plan om in hoger beroep te gaan tegen de meest recente uitspraak. Er loopt sinds de start van het kort geding ook een bodemprocedure tegen Ziggo, en omdat XS4ALL zich gevoegd heeft bij de zaak is die procedure ook tegen die provider opgestart.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.