Berners-Lee voor de rechtbank

Tim Berners-Lee, uitvinder van het web, is afgelopen dinsdag in Texas als getuige opgeroepen in een patentrechtszaak. Deze zaak is aangespannen door het bedrijf Eolas, dat samen met de Universiteit van Californië beweert over patenten te beschikken voor de techniek om interactieve elementen te gebruiken in en op een website. 

De inzet van de rechtszaak is hoog. Wanneer Eolas in het gelijk wordt gesteld, zou elke website die gebruik maakt van onder meer streaming video’s en bewegende afbeeldingen royalty’s moeten afdragen. 

Google, Amazon en Yahoo betwisten de rechtmatigheid van de patenten. Zij hopen met de getuigenis van de webuitvinder de jury te overtuigen dat de techniek voor interactieve elementen al in omloop was vóór het Eolas-patent. De techniek is daarmee een basiselement van het World Wide Web.

Berners-Lee heeft de achtkoppige jury erop gewezen dat de allereerste webbrowsers, zoals Mosaic en Viola, de later gepatenteerde techniek al implementeerden. Dit gebruik van vóór het patent, zogeheten prior art, is van begin jaren negentig. Met de getuigenis hoopt de verdediging aan te tonen dat de Viola-browser een geval van prior art is om daarmee de patenten van Eolas onderuit te halen.

Daarnaast heeft de verdediging de jury een mail laten lezen die de uitvinder van Viola in 1991 aan Berners-Lee verstuurde. Een belangrijke passage uit die mail van programmeur Pei-Yuan Wei is de melding van interactieve elementen ingebed in webpagina’s. ‘One thing I’d like to do soon, if I have time, is to teach the parser about Viola object descriptions and basically embed Viola objects (GUIs and programmability) into HTML files’.

Berners-Lee heeft in zijn getuigenis verklaard dat Viola-ontwikkelaar Wei met zijn uitvinding zijn tijd ver vooruit was. De browsermaker heeft zijn uitvinding simpelweg online gezet zonder er een patent voor aan te vragen. ‘The web community at that time wasn’t focused on patents or even money — Wei simply put his invention online for free. It was ahead of its time’, zo stelde Berners-Lee. ‘The things Pei was doing would later be done in Java. Java was heavily used in the late 1990s to add interactivity to web pages, later to be supplanted by Flash, Javascript and now HTML5’.

Later die dag heeft Wei zelf tegenover de jury verklaard dat hij de werking van interactieve elementen in 1993 al demonstreerde aan Sun Microsystems. Dat was enkele maanden vóór de patentaanvraag van Eolas.

Naast Berners-Lee zijn ook Eric Bina (grondlegger van browserbedrijf Netscape) en Dave Raggett (grondlegger van HTML-embed code), opgeroepen als getuigen in de zaak. Deze zwaargewichten moeten de jury er van overtuigen dat de patentclaims van Eolas onrechtmatig zijn en betekenisloos.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.