Software voor de ontwikkeling van foutloze software

28 oktober 2010

Onderzoeker Marieke Huisman van het onderzoeksinstituut Centrum voor Telematica en Informatietechnologie (CTIT) krijgt 1,3 miljoen euro om een technologie te ontwikkelen die helpt voorkomen dat bij het bouwen van software fouten worden gemaakt. De subsidie is afkomstig van het agentschap European Research Council (ERC). Het CTIT waarvoor Huisman werkt, is een onderdeel van de Universiteit Twente. De onderzoeker gaat proberen met wiskundige modellen ervoor te zorgen dat software vaker foutloos ontwikkeld wordt. Dat gebeurt gedeeltelijk met de programmeertaal Java, maar Huisman wil die techniek uitbreiden en toepasbaar maken voor andere soortgelijke programmeertalen. ‘Computers worden steeds sneller en kunnen steeds meer’, aldus Huisman. ‘Toch lijkt de grens zo langzamerhand bereikt te zijn. Het is niet meer mogelijk om processoren nog sneller te laten werken’. Om dat probleem op te lossen, zullen steeds vaker multi-core processoren gebruikt worden om tegelijkertijd berekeningen te doen. Om ervoor te zorgen dat een programma goed werkt, moet de software op de processor beschrijven welke berekeningen tegelijkertijd gedaan kunnen worden. Daar gaat volgens Huisman nog wel eens iets mis.

Wil je dat de multicore processoren goed werken, dat moet het programma waarin je werkt ook multi-threaded zijn. Als je software multi-threaded is, dan betekent dat, dat je programma meerdere dingen tegelijk kan doen, bijvoorbeeld een binnenkomend bericht verwerken en tegelijkertijd gegevens opzoeken in een database. De moeilijkheid van multi-threaded programmeren komt naar voren als een programma tegelijkertijd diverse berekeningen uitvoert, waarvan de ene uitkomst ook gebruikt moet worden in een andere berekening. Het risico is dat de gewenste waarde nog niet berekend is, maar de berekening wel verder gaat. Een ander gevaar is als twee kernen tegelijkertijd dezelfde geheugenlocatie proberen te veranderen. Je programma kan dan allerlei gekke waardes opleveren en daardoor vastlopen. De Starting grant van de European Research Council is een prestigieuze persoonsgebonden Europese subsidie. Bij de toekenning ervan wordt niet alleen naar een ingediend onderzoeksvoorstel gekeken, maar ook naar de kwaliteiten van de onderzoeker en van het onderzoek dat zij eerder heeft verricht. Huisman wil met de beurs twee aio’s en twee postdoc onderzoekers voor haar onderzoek aanstellen. Huisman is onderzoeker bij de vakgroep Formal Methods & Tools van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica en het onderzoeksinstituut CTIT. Ze werkt sinds 2008 aan de Universiteit Twente in een zogeheten tenure track. Hiervoor heeft ze onder andere onderzoek gedaan bij een onderzoeksinstituut in Frankrijk en aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.