Author Archives: Boudewijn

Touchsensoren in nylondraad

4 maart 2011

Japanse onderzoekers hebben touchsensoren verweven in nylondraden, die onder andere gebruikt kunnen worden in kleding. De sensoren kunnen dan informatie geven over wat de drager van de touchkleding aan het doen is. De ingebouwde sensoren zijn een micrometer dik, van het capacitieve soort en verweven in nylondraden die eveneens een dikte van een micrometer hebben. De onderzoekers zijn erin geslaagd om van de nanodraden een stuk stof te maken met een lengte van 1,2 meter. Uiteindelijk moeten daaruit kledingsstukken worden gevormd waarmee het mogelijk wordt om te registereren wat er rondom de drager van het materiaal gebeurt. Volgens de onderzoekers kan dit echter eerder al toegepast worden in ziekenhuizen voor bedpatiënten. Door bedlakens uit te rusten met de touchsensoren kan bijvoorbeeld worden geregistreerd wanneer een patiënt uit bed valt. Voor het fabriceren van de touchdraden werd een stuk nylondraad verweven met een organisch geleidend materiaal met daaromheen een laag niet-geleidend materiaal. De sensoren kunnen op deze manier aanraking registreren, waarbij informatie over sensorische input naar een computer kan worden gestuurd.

Continue reading

Share This:

Data niet altijd wisbaar

2 maart 2011

Data in SSD’s (Solid State Drive) kunnen niet allemaal gewist worden. Data die achterblijven op een SSD moeten daarom altijd beschermd worden door middel van encryptie. Daardoor wordt de resterende datainformatie op de SSD’s ontoegankelijk gemaakt. Dit blijkt uit een onderzoek van het Non-Volatile Systems Laboratory van de University of California in San Diego. Dit stellen onderzoekers Michael Wei en Steven Swanson in hun rapport ‘Reliably Erasing Data From Flash-based Solid State Drives‘. Volgens de onderzoekers is verwijderen van data van SSD’s moeilijker dan bij harde schijven. Dat wordt veroorzaakt door de interne architectuur van SSD’s die anders is dan die van harde schijven. Dat leidt ertoe dat standaard verwijdering, door middel van bijvoorbeeld magnetiseren, moeilijk is. De onderzoekers baseren zich op het testen van veertien verschillende verwijderingsmethoden. Daaruit bleek dat per test ongeveer 10 MB per 100 MB leesbare data op de SSD achterblijft. Een deel van de data bleef steeds maar opvraagbaar en leesbaar, ook na het overschrijven van de gegevens en het uitvoeren van veilige verwijderingcommando’s. De onderzoekers hebben dit kunnen meten door het toepassen van de flash translation layer (ftl)-technologie. Met ftl kregen de onderzoekers binnen een SSD rechtstreeks toegang tot de nand flash chips waarop data staat opgeslagen.

Continue reading

Share This:

Typen met je gedachten

1 maart 2011

Het is mogelijk om te typen door alleen ergens naar te kijken. De techniek vergt nog erg veel concentratie en het gaat langzaam. Binnen 5 minuten lukte het om 3 letters te typen. Tijdens de Cebit wordt Intendix-technologie gedemonstreerd om met hersengolven tekst op een scherm te toveren. Dit gebeurt door te kijken naar een flikkerend toetsenbord. Door te concentreren op bepaalde letters herkent een computer welke wordt bedoeld, vervolgens verschijnt het gekozen karakter op het scherm. Wie wil typen zonder handen heeft een soort badmuts nodig met elektroden. Die muts meet de hersengolven. Als een gewenste letter oplicht op het toetsenbord wordt aan de hand van de hersenactiviteit aangenomen dat die letter wordt bedoeld. Het systeem is niet feilloos en er wordt regelmatig een verkeerd karakter ingevoerd. Bovendien vergt het in vergelijking met normaal typen enorm veel concentratie. Gelukkig is het ook mogelijk om letters te verwijderen, maar daarvoor is dezelfde concentratie vereist. Toch maakt de technologie grote sprongen, een paar jaar geleden waren er uren nodig om het systeem enigszins te laten functioneren. Ook was er een half uur nodig om alleen de muts aan te brengen. Op de Cebit wordt gedemonstreerd dat er nu slechts een paar minuten nodig zijn. Ontwikkelaar Guger Technologies hoopt de responstijd nog verder terug te dringen. In het laboratorium zou die al zijn teruggebracht naar ongeveer 1 seconde.

Continue reading

Share This:

OpenOffice of LibreOffice ?

28 februari 2011

28 februari 2011OpenOffice.org is een van de grootste concurrenten van het Microsofts Officepakket. De aan het eind van de vorige eeuw als ‘StarOffice’ ontwikkelde kantoorsoftware kwam later als open source-project onder de hoede van Sun Microsystems. Na de overname van Sun door Oracle in april 2009 kwamen verschillende gratis softwareprojecten van Sun onder vuur te liggen. De belangrijkste OpenOffice.org-ontwikkelaars waren niet blij met de gang van zaken onder Oracle en begonnen het project te verlaten. Door deze ontwikkeling ontstond LibreOffice. Dit ziet eruit als OpenOffice.org en functioneert als OpenOffice.org. Met het pakket kun je zelfs de OpenDocument bestandsformaten van OpenOffice.org lezen en bewerken. Het verschil is echter dat LibreOffice wordt ontwikkeld door een gemeenschap, zonder enige bemoeienis van Oracle. Zowel OpenOffice.org als LibreOffice bestaan uit zes applicaties: Writer, Calc, Impress, Draw, Base en Math. Met deze onderdelen kun je tekstverwerken, spreadsheets, presentaties en grafieken maken, je database beheren en wiskundige berekeningen maken. Beide pakketten zijn geschikt voor Windows, Linux en Mac OS X (Intel en PowerPC). OpenOffice.org is ook beschikbaar voor Solaris (Sparc en Intel).

Continue reading

Share This:

VS hypocriet over vrijheid op Internet

25 februari 2011

Een groots gebaar van de Verenigde Staten: de VS staan pal voor communicatievrijheid in het Midden-Oosten. Boter op het hoofd, mag je wel zeggen. Immers, ondertussen faciliteert het Amerikaanse bedrijfsleven censuur, is Wikileaks ontoegankelijk bij overheden en krijgt klokkenluider voor Wiklleaks Bradley Maning volgens Amnesty een mensonterende behandeling. Afgelopen week zei Hillary Clinton dat er een vrijheidsbeleid is geformuleerd om volken onder repressieve regimes te ondersteunen bij veilige communicatie. Er is samenwerking met technologiebedrijven om die vrijheid te bewerkstelligen en ondersteunen. Er is al vijf jaar een Internet Freedom Consortium van een aantal kleine bedrijven die technologie bieden om aan online speurders te ontsnappen, vooral gericht op China. Dit consortium klaagde al een aantal malen dat Buitenlandse Zaken in Washington hen slecht ondersteunt. Maar, vond Clinton met haar staf, er moest eerst beleid komen. Tot de maatregelen behoren de financiering van programma’s om staatsdiensten te ontwijken met communicatie, zoals om firewalls te omzeilen. Een tweede loot is voorlichting aan medewerkers van mensenrechtenclubs over e-mail codering en het wegmaken van data op schijven en telefoons als zij worden aangehouden door de politie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken begon ook Twitter-feeds in het Arabisch en Perzisch, en binnenkort worden het Chinees, Russisch en Hindi daaraan toegevoegd.

Continue reading

Share This:

Mobieltje verhoogt hersenactiviteit

23 februari 2011

Het gebruik van een mobiele telefoon verhoogt de activiteit in het deel van de hersenen dat dicht bij het toestel aanwezig is. Dat blijkt uit onderzoek van de National Institutes of Health in Bethesda. Wetenschappers bevestigden bij 47 proefpersonen een telefoon tegen elk oor. Eén van de telefoons werd vervolgens 50 minuten aangezet terwijl de andere niet geactiveerd werd. Na 50 minuten was er volgens de wetenschappers een significant verschil in hersenactiviteit te zien in het deel dicht bij de ingeschakelde telefoon. Op de totale hersenactiviteit heeft een mobiele telefoon geen invloed. De hersenactiviteit werd door de onderzoekers gemeten aan de hand van het energieverbruik van hersencellen. Dit energieverbruik werd gemeten met een speciale vloeistof. De hersencellen van de personen die een actieve telefoon aan hun oor hadden gehad, bleken 7 procent meer energie te verbruiken. De hogere activiteit werd gevonden in de orbitofrontale cortex. Dat is het onderdeel van de prefrontale cortex dat net achter de oogkassen gelegen is. Wat de gevolgen van de verhoogde activiteit zijn, is nog niet bekend.

Continue reading

Share This:

Brein over scheef ?

22 februari 2011

Volgens stichting Brein zijn de in beslag genomen servers van AlTransa ‘verzegeld’ en niet onderzocht. Maar uit documenten blijkt dat Brein wel heeft gespit en mogelijk zelfs accounts gekaapt. Brein stelt het volste recht te hebben servers met illegale content te vorderen en bezweert niet in de data van de meegenomen servers van Alejandra Transporte SA (AlTransa) te hebben gespit. Al het bewijs zou eerder zijn vergaard en de machines zijn verzegeld opgeslagen, meldt Tim Kuik, directeur van Brein desgevraagd. ‘Ze stonden wel bij ons, maar we hebben er verder niet aangezeten’. Dat wordt een belangrijke vraag, nu door de deurwaarder de servers bij Brein zijn weggehaald met toestemming van de rechter. Uit correspondentie blijkt dat de stichting wel degelijk kennis heeft van data die wel en niet op de servers staat. ‘Brein heeft zich toegang verschaft tot de servers’, schrijft de stichting zelf. Dit valt nog uit leggen als toegang tot het datacenter om ze mee te nemen. Maar Brein schrijft ook: ‘Van het Gmail-adres dat uw klant gebruikt werden geen bestanden teruggevonden op de in beslag genomen servers’. Dit impliceert dat Brein de inhoud van de servers heeft onderzocht. Bovendien klaagt de eigenaar dat er wachtwoorden van verschillende accounts zijn veranderd. ‘Het vermoeden is dat Brein ook daar achter zit’, stelt advocaat Milica Antic die de zaak van Alejandra Transporte verdedigt. Ze bedoelt daarmee dat Brein deze accounts heeft gekaapt. Daarmee zijn volgens haar de rechten en de privacy van de eigenaar op grove wijze geschonden. Brein heeft immers geen bijzondere opsporingsbevoegdheid en maakt zich schuldig aan eigenrichting als ze kostbare eigendommen zonder toestemming van de rechter weghaalt.

Continue reading

Share This:

IP-adressen niet zomaar opvraagbaar

21 februari 2011

Politie en justitie mogen niet zomaar de IP-adressen van bezoekers van journalistieke websites opvragen. Dat heeft minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) geantwoord op vragen van de VVD in de Tweede Kamer. Opsporingsdiensten moeten alle belangen, ook de journalistieke, afwegen voor zij gegevens opeisen. ‘Een verzoek tot vrijwillige verstrekking behoort niet tot de mogelijkheden’, aldus de bewindsman. Aanleiding voor de vragen van de twee VVD-Kamerleden Jeanine Hennis-Plasschaert en Ard van der Steur was een artikel in Webwereld van 7 januari, onder de kop Politie bluft om IP-adressen bezoekers te krijgen, over druk die de politie uitoefent op journalistieke websites, waaronder Crimesite.nl en webpagina’s van regionale omroepen. Onder meer Crimesite weigerde dergelijke gegevens te verstrekken. Justitie mag gegevens als IP-adressen pas vorderen als de belangen van de bezoeker van de site, van de site zelf en het opsporingsbelang tegen elkaar zijn afgewogen. Alleen wanneer het belang van de opsporing zwaarder weegt, mogen IP-adressen worden opgeëist. In het geval van Crimesite had justitie ten onrechte niet stilgestaan bij de vraag of de website een journalistieke was, of er sprake was van bronbescherming en of het vorderen van deze gegevens het publieke debat of de vrije nieuwsgaring zou belemmeren. De eis van justitie is later dan ook ingetrokken.

Continue reading

Share This:

Digitale Kunst heeft niet de echte beleving

17 februari 2011

Geen rij meer voor de ingang van het Rijksmuseum en geen zere voeten meer van het slenteren door de zalen waar teveel mensen zijn om dat ene schilderij goed te kunnen bekijken. Allemaal dankzij het Google Art Project. De afgelopen anderhalf jaar heeft Google opnames gemaakt in zeventien vooraanstaande musea van over de hele wereld. Elk museum heeft één werk uitgekozen om in zeer hoge resolutie vast te laten leggen. Het Van Gogh Museum heeft bijvoorbeeld De Slaapkamer eruit gepikt: elke klodder verf is van dichtbij te bekijken terwijl de structuur van het canvas door de dunner aangebrachte verf heen dringt. Marjolein Meynen, afdeling Communicatie & Marketing van het Rijksmuseum (ook deelnemer met De Nachtwacht), vertelt trots: ‘Je kunt zo ver inzoomen dat je details ziet die met het blote oog nauwelijks waarneembaar zijn’. Je kunt zelfs door het museum lopen en zo zien waar en hoe de kunstwerken hangen. De werken zijn vastgelegd in een hoge kwaliteit. De beelden zijn scherp en bij veel werken zijn de sporen van de kwast nog duidelijk te zien. Het feit dat je het op een beeldscherm bekijkt, betekent dat je het niet groter kunt krijgen dan het scherm. De Nachtwacht bijvoorbeeld is gigantisch en als je er daadwerkelijk voor staat, wordt het effect pas echt duidelijk: de groep mensen lijkt op je af te komen en je krijgt de neiging een stapje opzij te willen doen.

Continue reading

Share This:

Angst voor de Google cloud

16 februari 2011

De rijksoverheid gaat op korte termijn starten met ‘kleinschalige experimenten’ met cloud computing. Daarbij denkt minister Donner onder meer aan ‘burgerconsultaties’. De minister antwoordt dat op vragen vanuit de Commissie Binnenlandse Zaken. De commissie had eerder dit jaar een rondetafelgesprek over IT bij de overheid, waaraan ook marktpartijen als Google deelnamen. Dat rondetafelgesprek bracht genoeg vragen naar boven bij de Tweede Kamerleden. Zo werd geconstateerd dat het gesprek tussen Google en KPMG aan de ene kant en de eveneens aangeschoven overheidsdiensten Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de IT-uitvoeringsorganisatie ICTU nogal wat verwarring opleverde over cloud computing. De overheidsdiensten spraken over cloud computing als ‘nieuw verschijnsel’, waar Google tegenwierp dat cloud computing al jaren om ons heen is, zeker in de consumentenbranche. Minister Donner is nu gevraagd of dat verschil in beoordeling te maken heeft met het op de hoogte zijn van nieuwe technologieën bij de overheidsdiensten. Dat bestrijdt hij. Donner zegt dat de terughoudendheid van de overheidsdiensten te maken heeft met de veiligheidsrisico’s en afhankelijkheidsrisico’s die cloud computing met zich mee brengt.

Continue reading

Share This:

Sluiting van bibliotheken problematisch

15 februari 2011

De dreigende sluiting van relatief veel bibliotheken in Nederland is een sociale ramp. Dat stelt de Rotterdamse ontwikkelingspsycholoog en schrijfster Joke van der Zwaard. Zij vindt bibliotheken belangrijke ontmoetingsplaatsen, zoals ook buurtwinkels bijdragen aan publieke vertrouwdheid. Gemeenten subsidiëren voor 90 procent de bibliotheken in Nederland. Het kabinet adviseerde weliswaar bibliotheken te ontzien in bezuinigingsplannen, maar dat advies wordt door veel gemeenten niet opgevolgd. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) worden van de ruim duizend vestigingen in Nederland ruim driehonderd gesloten. De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) zal waarschijnlijk vijf tot zes van de 28 vestigingen moeten sluiten. In oktober werd bekend dat de gemeente een miljoen euro wil bezuinigen op de bibliotheken, maar de stadsdelen schroeven de subsidie met nog eens 3,5 miljoen terug, op een totaal van dertig miljoen.

Continue reading

Share This:

Cloudstad in China

14 februari 2011

China bouwt aan een cloudcomputing- en kantorencomplex. Deze nieuwe kleine stad wordt in feite een megadatacentrum omgeven door kantoorpanden. Het hele complex verrijst op circa 58 hectare grond, en het eerste datacentrum zal ongeveer 60.000 vierkante meter in beslag nemen. IBM zal het datacentrum gaan bouwen, in samenwerking met het Chinese Range Technology Development. Het Chinese megadatacentrum wordt bijna even groot als het Amerikaanse Pentagon, hoewel het verspreid wordt over meerdere gebouwen, vergelijkbaar met een bedrijventerrein. De impressie suggereert dat er ook woonwijken bij zullen verrijzen. Het kan een unieke Chinese aanpak zijn om datacentra en ontwikkelaars bij elkaar te huisvesten. Dit soort grote projecten, of het nu om supercomputers of uitgestrekte bedrijventerreinen voor softwareontwikkeling gaat, trekken veel aandacht. Maar ondanks de snel stijgende uitgaven is het totale Chinese IT-budget nog steeds maar een vijfde van dat van de Verenigde Staten. Marktonderzoeker IDC raamt dat de IT-uitgaven van China, inclusief hardware, softwarepakketten en diensten, dit jaar in totaal ongeveer 112 miljard dollar zullen bedragen. Dat is 15,6% meer dan vorig jaar, toen China 97 miljard dollar aan IT besteedde. Ter vergelijking: de Amerikaanse IT-uitgaven zullen naar verwachting dit jaar 564 miljard dollar bedragen, een stijging van 5,9% ten opzichte van 2010.

Continue reading

Share This:

Zelfs Amerikanen maken zich zorgen om privacy

11 februari 2011

De meeste Amerikaanse internetters maken zich zorgen of hun privacy wel gewaarborgd is als ze gebruik maken van Facebook of Google. Dit is in 70 procent van de Facebook- en in 52 procent van de Googlegebruikers het geval. Dit bleek afgelopen woensdag uit een onderzoek van de Amerikaanse krant USA Today. De gebruikers vrezen daarnaast dat ze op het internet een computervirus zullen oplopen. Van de Facebookleden is 65 procent daar bang voor, terwijl 54 procent van de Googlegebruikers deze angst deelt. Volgens onderzoekers van de Stanford University toont het onderzoek aan dat consumenten niet volledig begrijpen met welke risico’s internetten gepaard gaan. Ook weten veel mensen niet wie er toegang heeft tot hun online data. Op beide internetbedrijven is de afgelopen tijd veel kritiek geweest met hoe ze met de gegevens van hun gebruikers omgaan. Zo loopt er in de Verenigde Staten een rechtszaak tegen Google wegens het schenden van de privacy van gebruikers, omdat de zoekmachine  persoonlijke informatie en gegevens over de zoekopdrachten van zijn klanten  zou doorspelen aan derden.

Continue reading

Share This:

Twitter onwaarschijnlijk duur

10 februari 2011

Facebook en Google hebben de populaire microbloggingsite Twitter benaderd voor overnamegesprekken. De discussies hebben niets opgeleverd, maar duwen de waardering van Twitter nogmaals hoger. Het Amerikaanse bedrijf wordt nu gewaardeerd op 8 tot 10 miljard dollar (6 à 7,3 miljard euro). Het sociale netwerk Twitter is een belangrijk communicatiemiddel voor de Egyptische betogers. Een waardering van 10 miljard dollar doet de wenkbrauwen fronsen. In december, toen Twitter 200 miljoen dollar durfkapitaal ophaalde, lag de waardering nog maar op 3,7 miljard dollar. Twitter is verlieslatend en haalde over 2010 volgens bepaalde bronnen een omzet van slechts 45 miljoen dollar. Dit jaar moet dat dankzij de verkoop van gesponsorde berichten of ‘tweets’ stijgen tot 100 à 110 miljoen.

Continue reading

Share This:

De risco’s van ‘cloud computing’

9 februari 2011

De IT van honderden huisartspraktijken en zorgcentra is in gevaar doordat automatiseerder InfoTechnology op de fles is. Het concern host data én software van talloze bedrijven in de zorgketen. Dat zorgt voor onrust in de zorgwereld. Het bedrijf levert ‘managed services’ aan honderden artsenpraktijken en zorginstellingen, die daardoor volledig afhankelijk zijn. Velen hebben alleen nog een ‘thin client’, alle data en alle softwaresystemen zijn ‘uitbesteed’ bij InfoTechnology. Cloud computing optima forma. Door het bankroet, dat eerder deze week werd uitgesproken, bestaat de kans dat 1,5 a 2 miljoen elektronische patiëntendossiers (EPD’s) op zwart gaan, bevestigt curator Mark Aukema. ‘Maar dat gaat niet gebeuren, want alle betrokken partijen, ook de crediteuren, zijn overtuigd van het maatschappelijk belang van continuïteit van de dienstverlening’, sust hij. Aukema heeft voor de korte termijn gezorgd dat het licht aanblijft in het datacenter van InfoTechnology. ‘Voor de middellange termijn moeten we nog een oplossing zoeken’. Maar volgens de curator is er zeer veel interesse om de boedel over te nemen.

Continue reading

Share This:

Forse stijging cloud computing ?

8 februari 2011

IT-bedrijven verwachten dat in 2015 ruim 40% van alle IT-diensten en -infrastructuur op basis van cloud computing geleverd wordt. In 2011 zal dat ongeveer 15% zijn. De schattingen tonen dat IT-bedrijven een belangrijke rol zien voor de ‘cloud’ bij toekomstige levering van IT-diensten en -infrastructuur. Dit blijkt uit de nieuwe IT~Kwartaalmonitor van ICT-Office. Cloud computing geeft veel bedrijven kansen om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Circa 10% van de IT-bedrijven levert nu al volledig via de cloud. Daarnaast heeft circa 50% van deze IT-bedrijven gedeeltelijk diensten via cloud. Nog eens 20% wil hiermee een begin maken in 2011. IT-bedrijven verwachten dat zakelijke klanten vooral voor IT-diensten als applicatiehosting en CRM als eerste gebruik maken van clouddiensten, gevolgd door financiële administratie. Voordelen voor afnemers van IT-diensten via cloud computing zijn lage investeringen en beheerskosten, flexibiliteit, betrouwbaarheid en eenvoud. Doordat IT-infrastructuur en software nu via het internet op servers van de cloudaanbieder worden gebruikt, zijn er geen investeringen nodig in de eigen organisatie en zijn ook de operationele kosten aanzienlijk lager.
Continue reading

Share This:

Oppassen voor Anonymous

7 februari 2011

De hackersgroep Anonymous heeft een beveiligingsbedrijfje aangevallen omdat het de identiteit van leden wilde onthullen. Anonymous richt zijn pijlen niet enkel op tegenstanders van de klokkenluiderssite Wikileaks, maar ook op bedrijven of instellingen die de beweging schade willen berokkenen. Dit weekend was het Amerikaanse beveiligingsbedrijf HBGary Federal het doelwit. Op zondagavond, net voor de aanvang van de footballfinale Super Bowl, haalden vijf Anonymousleden de website van het bedrijfje offline. Daarna hackten ze het Twitteraccount van directeur Aaron Barr en tweetten ze in zijn naam schunnigheden. De reden voor de aanval hoeft niet ver gezocht te worden. Barr vertelde aan The Financial Times dat hij twee spilfiguren van Anonymous en enkele belangrijke medestanders uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland had ontmaskerd. Dat was hem gelukt door e-mailverkeer te analyseren en contact te leggen via Facebook en IRC. Eind vorige maand werden al verschillende personen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de DDoS-aanvallen op de websites van Mastercard en Visa. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland werden arrestaties verricht, en in de VS voerde de FBI een veertigtal huiszoekingen uit.

Continue reading

Share This:

Onkraakbaar besturingssysteem bedacht

4 februari 2011

Australische onderzoekers hebben software ontwikkeld die computers beschermt tegen falen of aanvallen van buitenaf. De seL4 microkernel is een klein besturingssysteem dat de toegang regelt tot de hardware van een computer. SeL4 kan onderscheid maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare software. De software is de afgelopen zeven jaar ontwikkeld door National ICT Australia (NICTA) samen met Open Kernel Labs (OK Labs). De software is nu beschikbaar voor fabrikanten en onderzoekers om te testen. Volgens onderzoeker Gerwin Klein werd vorig jaar door de University of New South Wales (UNSW) voor het eerst bewezen dat een ‘general-purpose operating system kernel’ mogelijk was, de seL4. ‘Our seL4 microkernel is the subject of last year’s proof’, aldus Klein in een verklaring. ‘It is the only operating system kernel in existence whose source code has been mathematically proven to implement its specification correctly. Under the assumptions of the proof, the seL4 kernel for ARM11 will always do precisely what its specification says it will do’. Hierdoor kan de software niet falen, aldus de onderzoekers. Al sinds de jaren ’70 is er gezocht naar zulke software. ‘Verification of operating-system kernels has been attempted since the 1970s – we pulled it off !’, aldus Gernot Heiser, oprichter van OK Labs.

Continue reading

Share This:

Centrale vingerafdrukkendatabase niet meer gewenst

3 februari 2011

Een meerderheid van de Tweede Kamer keert zich tegen de centrale opslag van vingerafdrukken. Het kabinet wil­ ­biometrische gegevens van alle Nederlanders verzamelen in een database, maar de VVD, de PvdA en de ChristenUnie hebben hun standpunt van ‘voor’ veranderd in ‘tegen’. De partijen vinden dat aan een database voor vingerafdrukken te veel risico’s kleven voor de privacy van burgers. De SP, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren al tegen. In januari 2009 stemde de Kamer nog in met de nieuwe Paspoortwet. Wie een nieuw paspoort nodig heeft, moet sinds 2009 vingerafdrukken achterlaten. Nu gebeurt het vastleggen van afdrukken op het gemeentehuis, maar het kabinet wil in plaats daarvan een centraal register voor ­biometrische gegevens aanleggen. Hiermee wil het kabinet onder meer vervalsing voorkomen.

Continue reading

Share This:

Gebruik van sociale media nauwelijks gemeten

2 februari 2011

‘Als bedrijven al een sociale media strategie hebben, dan wordt er te weinig op gemeten’, zo stelt Patric Kint, eigenaar van Your Social. ‘Naast de webcare insteek, wil je eigenlijk ook meten wat een sociaal media-initiatief doet in relatie tot bijvoorbeeld sales’. Kint kent weinig voorbeelden van Nederlandse bedrijven die duidelijke KPI’s (Key Performance Indicators) gebruiken als het aankomt op sociale media. De variabelen die gebruikt worden om de prestaties van een bedrijf op het gebied van sociale media te analyseren, blijven vaak steken bij het aantal volgers en fans. ‘Volume is natuurlijk wel belangrijk en daarmee dus het aantal fans of volgers, of het aantal reacties op een bericht dat je hebt gepost en het aantal retweets in Twitter’, aldus Kint. ‘Maar zaken die er echt toe doen, zoals in het geval van bijvoorbeeld een vliegtuigmaatschappij, hoeveel tickets er via Facebook worden verkocht, dat zie je in Nederland nog maar weinig’. En dat terwijl het allemaal vanuit analytics is in te stellen, meent Kint. Hoeveel verkeer naar een website komt vanuit sociale media kanalen of hoeveel van dat verkeer leidt tot de aankoop van een product of de aanvraag van een dienst, dat zijn vragen die volgens Kint in Nederland te weinig worden gesteld. Belangrijk is dat voorafgaande aan het implementeren van sociale media initiatieven goed nagedacht wordt over de te behalen doelstellingen en de daarmee samenhangende KPI’s.

Continue reading

Share This: