Mobieltje verhoogt hersenactiviteit

23 februari 2011

Het gebruik van een mobiele telefoon verhoogt de activiteit in het deel van de hersenen dat dicht bij het toestel aanwezig is. Dat blijkt uit onderzoek van de National Institutes of Health in Bethesda. Wetenschappers bevestigden bij 47 proefpersonen een telefoon tegen elk oor. Eén van de telefoons werd vervolgens 50 minuten aangezet terwijl de andere niet geactiveerd werd. Na 50 minuten was er volgens de wetenschappers een significant verschil in hersenactiviteit te zien in het deel dicht bij de ingeschakelde telefoon. Op de totale hersenactiviteit heeft een mobiele telefoon geen invloed. De hersenactiviteit werd door de onderzoekers gemeten aan de hand van het energieverbruik van hersencellen. Dit energieverbruik werd gemeten met een speciale vloeistof. De hersencellen van de personen die een actieve telefoon aan hun oor hadden gehad, bleken 7 procent meer energie te verbruiken. De hogere activiteit werd gevonden in de orbitofrontale cortex. Dat is het onderdeel van de prefrontale cortex dat net achter de oogkassen gelegen is. Wat de gevolgen van de verhoogde activiteit zijn, is nog niet bekend.

De onderzoekers, geleid door Dr. Nora Volkow, directeur van het National Institute on Drug Abuse, roepen op tot voorzichtigheid in de interpretatie van de gegevens omdat het niet bekend is ‘whether the changes, which were seen in brain scans, have any meaningful effect on a person’s overall health’. Maar het onderzoek, gepubliceerd in The Journal of the American Medical Association, is een van de eerste die aantoont ‘that the weak radio-frequency signals from cellphones have the potential to alter brain activity’. ‘The study is important because it documents that the human brain is sensitive to the electromagnetic radiation that is emitted by cellphones’, zo zegt Volkow. ‘It also highlights the importance of doing studies to address the question of whether there are — or are not — long-lasting consequences of repeated stimulation, of getting exposed over five, 10 or 15 years’. Hoewel de onderzoeksresultaten als voorlopig te kenschetsen zijn, zal het debat over de veiligheid van mobiele telefoons toenemen. Een aantal studies namelijk hebben een verband gesuggereerd tussen groot gebruik van mobiele telefoons en zeldzame hersentumoren; het grootste deel van de onderzoeken toont echter geen extra risico aan. De meeste medici gaan uit van een veilig gebruik van mobiele telefoons, maar een aantal specialisten, waaronder de voormalige directeur van het University of Pittsburgh Cancer Center en enkele prominente neurologen hebben het gebruik van headsets aanbevolen als een preventiemogelijkheid. Volkow stelt dat het onderzoek ‘is preliminary and does not address questions about cancer or other heath issues, but it does raise new questions about potential areas of research to better understand the health implications of increased brain activity resulting from cellphone use. Unfortunately this particular study does not enlighten us in terms of whether this is detrimental or if it could even be beneficial. It just tells us that even though these are weak signals, the human brain is activated by them’. Het nieuwe onderzoek week af van voorgaand onderzoek doordat ‘we used brain scans to directly measure how the electromagnetic radiation emitted from cellphones affected brain activity.’. Het onderzoek is uitgevoerd in 2009 en vroeg ’47 participants to undergo positron emission tomography — or PET — scans, which measure brain glucose metabolism, a marker of brain activity. Each study subject was fitted with a cellphone on each ear and then underwent two 50-minute scans. During one scan, the cellphones were turned off, but during the other scan, the phone on the right ear was activated to receive a call from a recorded message, although the sound was turned off to avoid auditory stimulation. Whether the phone was on or off did not affect the overall metabolism of the brain, but the scans did show a 7 percent increase in activity in the part of the brain closest to the antenna when the right phone was turned on’. Onder kankeronderzoekers is de studie met enthousiasme ontvangen vanwege de betrouwbaarheid van de onderzoekers en de methoden die gebruikt zijn. ‘It’s a high-quality team, well regarded, and if nothing else they’re showing that radiation is doing something in the brain’, zegt Louis Slesin, redacteur van Microwave News, een nieuwsbrief over de gezondheidsaspecten van electromagnetische straling. ‘The dogma in the cellphone community says that it doesn’t do anything. What she’s shown is that it does do something, and the next thing to find out is what it’s doing and whether it’s causing harm’. In een editorial bij het artikel in het tijdschrift schrijft Henry C. Lai, hoogleraar Bio Engineering aan de University of Washington, dat ‘he hoped the data would broaden the focus of cellphone research and health. The bottom line is that it adds to the concern that cellphone use could be a health hazard. Everybody is worried about brain cancer, and the jury is still out on that question. There are actually quite a lot of studies showing cellphone radiation associated with other events, like sleep disturbances. But people have not been paying a lot of attention to these other types of studies’.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.