Tag Archives: Biometrie

Biometrisch paspoort onderwerp Europees onderzoek ?

De Europese Commissie gaat ingrijpen als uit een lopend onderzoek blijkt dat het in Nederland niet goed gaat met het afnemen en de opslag van vingerafdrukken voor het biometrisch paspoort. Dat heeft Eurocommissaris Cecilia Malmström toegezegd aan het Europees Parlement. Het Europees Parlement toonde zich uitermate bezorgd over de invoering van het biometrisch paspoort in Europa. Uit veel landen komen problemen naar voren en alom wordt nu betwijfeld of de invoering van het biometrische paspoort wel het juiste middel is om identiteitsfraude tegen te gaan.

De Nederlandse situatie werd door de Europarlementariërs van diverse partijen uit heel Europa aangehaald als probleemgeval. Met name de in 2010-2011 gehouden steekproef bij de uitgifte van dergelijke paspoorten gaf aan dat 21 procent van de vingerafdrukken op de chip in het identiteitsbewijs niet overeenkwam met de werkelijke vingerafdruk. Minister Donner besloot daarom een jaar geleden de opslag van vingerafdrukken tijdelijk te stoppen.

Continue reading

Share This:

Biometrische database voor paspoort schiet doel voorbij

Op verzoek van minister Spies van Binnenlandse Zaken heeft professor R. Bekker onderzoek gedaan naar de problemen met de invoering van biometrische gegevens als gezichtsopname en digitale vingerafdrukken in het paspoort Een van de adviezen die de onderzoeker geeft, is dat het in werking brengen van een centrale database van vingerafdrukken ten behoeve van het ministerie van Justitie, moet worden heroverwogen. Zeker totdat de technologie betrouwbaar is.

Het blijkt het ministerie van Justitie te zijn geweest die gaandeweg het lange invoeringstraject bij het leidende ministerie van Binnenlandse Zaken het verzoek heeft gedaan een centrale database in te richten, zo heeft Bekker ontdekt. Binnenlandse Zaken had daar niet zo’n behoefte aan, maar nam het mee in het traject. Volgens Bekker zag Justitie “goede kansen voor terrorisme- en criminaliteitsbestrijding”, schrijft hij in het rapport aan de minister.

Continue reading

Share This:

Centrale vingerafdrukkendatabase niet meer gewenst

3 februari 2011

Een meerderheid van de Tweede Kamer keert zich tegen de centrale opslag van vingerafdrukken. Het kabinet wil­ ­biometrische gegevens van alle Nederlanders verzamelen in een database, maar de VVD, de PvdA en de ChristenUnie hebben hun standpunt van ‘voor’ veranderd in ‘tegen’. De partijen vinden dat aan een database voor vingerafdrukken te veel risico’s kleven voor de privacy van burgers. De SP, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren al tegen. In januari 2009 stemde de Kamer nog in met de nieuwe Paspoortwet. Wie een nieuw paspoort nodig heeft, moet sinds 2009 vingerafdrukken achterlaten. Nu gebeurt het vastleggen van afdrukken op het gemeentehuis, maar het kabinet wil in plaats daarvan een centraal register voor ­biometrische gegevens aanleggen. Hiermee wil het kabinet onder meer vervalsing voorkomen.

Continue reading

Share This:

Centrale vingerafdrukkendatabase onder vuur

8 oktober 2010

De Tweede Kamer is (terecht) kritisch over de centrale opslag van vingerafdrukken. Die bijna unaniem afkeurende reactie is gegeven in een commissievergadering over de centrale opslag van vingerafdrukken. ‘Er is nog geen enkele onomkeerbare stap genomen’, zegt staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken (BZK). De centrale opslag van vingerafdrukken en persoonsgegevens wordt overwogen om identiteitsfraude tegen te gaan. De database kan ook gebruikt worden door de Officier van Justitie om de naam van verdachten te achterhalen. Dit mag wettelijk gezien alleen als foto, vingerafdruk en geslacht van de verdachte bekend zijn. Dan kan de opdracht worden gegeven om de naam van de verdachte te achterhalen via de centrale database. De komst van de database is vastgelegd in de paspoortwet, maar er wordt nu opnieuw kritisch naar de wet gekeken. De VVD wil het debat over de centrale opslag heropenen. ‘Wat mij betreft, is er voorbijgegaan aan de kritiek’, zegt Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert. Volgens haar is het ‘buitengewoon onverstandig’ om dergelijke gegevens centraal op te slaan.

Continue reading

Share This:

Biometrische herkenning voor het lenen van boeken

28 december 2005

Een nieuwe bibliotheek in Naka (Irabaki) gaat over tot het gebruik van de handpalm-authenticatie zoals die is ontwikkeld door Fujitsu en vervangt daarmee de conventionele bibliotheekkaarten. De bibliotheek opent in oktober 2006 en vanaf dat moment kan iedere gebruiker gebruikt maken van de techniek. Wil een bezoeker geen handpalm-scan laten maken, dan kan altijd nog gebruik gemaakt worden van een smartcard, zo stelt Fujitsu. Het biometrisch systeem scant met behulp van infrarood licht de hand van de gebruiker en brengt met de camera het lijnenspel in de palm van de hand en het aderpatroon onder de huid van de hand in kaart. Het systeem is gebaseerd op het unieke patroon van lijnen en onderhuidse aders in de hand van iedere persoon. Het systeem biedt met een hoge mate van betrouwbaarheid betere biometrische authenticatie oplossingen dan stem- en geluidsherkenning, irisscans en vingerafdrukken. Het systeem is al vanaf oktober 2004 in gebruik; grote banken in Japan gingen de bibliotheek voor.


Continue reading

Share This:

Het biometrische experiment

8 mei 2005

Biometrie is de geautomatiseerde identificatie of autorisatie van individuele lichaamskenmerken van een levend persoon. Het is een identificatietechniek gebaseerd op niet veranderlijke biologische kenmerken, de psychologische – en/of gedragskarakteristieken van een persoon. Het gaat dus bijvoorbeeld om de vingerafdruk, een deel van de iris of een bepaald gedrag. Dit kenmerk wordt vervolgens elektronisch opgeslagen en kan worden vergeleken met een op een ander tijdstip verkregen versie. Om fraude uit te sluiten worden bij voorkeur meerdere kenmerken tegelijkertijd gebruikt, al of niet in combinatie met een PIN-code.

Geert-Jan van Bussel


Continue reading

Share This: