Tag Archives: XML

Het einde van ODF ?

Het einde van ODF ?

De grenzen van OpenDocument Format worden onmiskenbaar bepaald door de harde realiteit van door Microsoft Office gepenetreerde bedrijfsprocessen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk voor interoperabiliteit in de vooral door FUD (Fear, Uncertainty en Doubt) van alle belangrijke oorlogvoerende partijen gedomineerde bestandsformatenstrijd ?

Eerst ODF.

Ondanks het groeiende acceptatieniveau wereldwijd voor het formaat, lijkt de strijd grotendeels gestreden – en niet ten faveure van ODF. Massachusetts heeft publiekelijk het mandaat voor open formaten aangepast om de ECMA-standaard 376: Office Open XML (OOXML) daarin een plaats te geven. Dat zat erin sinds in oktober 2006 Louis Gutierrez als CIO van Massachusetts opstapte. Dat was een duidelijk signaal dat ODF in Massachusetts niet zou slagen. De enige verrassing is dat de nieuwe CIO, Bethann Pepoli, er zo lang over zou doen om de aankondiging te doen dat OOXML officieel als een open XML-formaat zou worden erkend. Op 2 augustus gebeurde dat ook: OOXML krijgt dezelfde status in Massachusetts als ODF.

Continue reading

Share This:

XML-bestandsformaten voor Office-applicaties: duurzame belofte ?

1 december 2007

Sinds het bestaan van XML wordt het gezien als een middel voor interoperabiliteit van documenten over plat­formen heen en als een middel voor het duurzame bestaan van documenten, dankzij het feit dat het een ‘open’ standaard is. Dat argument is vooral gangbaar in overheidsorganen waar de duurzame bewaring in de tijd over platformen heen een belangrijk item is, gezien de verantwoordelijkheid van deze organen archieven te vormen voor toekomstig cultuur-historisch onderzoek. Het gebruik van XML zou do­cumenten op lange ter­mijn toegankelijk te houden, mits de afgeleide XML-schema’s voor de gegenereerde bestandsformaten de al­ge­mene karaktertrekken van XML blijven behouden. In dit artikel analyseren we de gangbare XML-bestands­for­maten voor Office-applicaties juist op die argu­men­ten: zijn ze open, interoperabel en duurzaam,

Continue reading

Share This:

X-forms: interactieve internetformulieren

X-Forms: interactieve internetformulieren

Internetformulieren vormen de hoeksteen van e-handel en e-bestuur, al is dat in die laatste sector blijkbaar nog niet helemaal bekend. De toenemende vraag naar betere formulieren met een hogere gebruikersinteractiviteit hebben ertoe geleid dat Xforms (eXtensible Forms) zijn ontwikkeld door de W3C (World Wide Web Consortium).

Xforms zijn ontworpen met de oude Html-formulieren in het achterhoofd en met de ogen sterk gericht op de toekomst van internet. Html-formulieren maken geen onderscheid tussen het doel en de presentatie van een formulier. Dit zorgt ervoor dat formulieren niet één op één hergebruikt kunnen worden op verschillende apparaten. Sterker nog, Html- formulieren kunnen alleen getoond worden in een browser. XForms vormen een XML-formaat voor de specificatie van user interfaces, vooral voor webformulieren. XForms kunnen echter ook in een ‘standalone’ manier worden gebruikt om iedere wenselijke user interface te beschrijven, en zelfs simpele en eenvoudige gegevensverwerkende activiteiten uit te voeren. Xforms zijn opgedeeld in verschillende logische delen die afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor wat een formulier dient te doen en hoe een formulier moet worden getoond. Deze strikte scheiding zorgt ervoor dat hetzelfde formulier op dezelfde wijze getoond kan worden in verschillende media. Bij het ontwerp van het formulier hoeft men dus niet langer rekening te houden met het uiteindelijke medium dat verantwoordelijk is voor de presentatie.

Continue reading

Share This:

ECMA begint met ontwikkeling van Open XML-standaard

11 december 2005

Afgelopen donderdag heeft de ECMA het International Technical Committee 45 (TC45) genstalleerd en de leden ervan verzocht een standaard, die volledig compatible is aan Microsofts Open XML-formaat, te ontwikkelen voor de opslag van bestanden. Door het bestandsformaat te verheffen tot standaard wordt het eenvoudiger om bestanden uit te wisselen tussen Office-suites, aldus het standaardenlichaam. ‘Documents are a fundamental means of personal and business communication, and the
foundation of information archival’, zo zei Jan van den Beld, Secretaris Generaal van ECMA
International. ‘The benefit of backward compatibility that this effort will provide is evident from the broad spectrum of sponsors that will work together under the formal ECMA standardisation
process. Following publication in ECMA, the standard is to be submitted for adoption under the
ISO/IEC JTC 1 process’. TC45 zal niet alleen verantwoordelijk zijn voor de initile ontwikkeling van de standaard, waarbij gebruikgemaakt zal worden van Microsofts formaat, maar ook voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling. De werkgroep is opgericht omdat onder meer Apple, de British Library, Intel en Toshiba hiertoe verzocht hadden nadat Microsoft het verzoek enkele weken geleden bij ECMA International had neergelegd.

Continue reading

Share This:

Standaardisatie Microsoft XML bedreiging voor OpenDocument

5 december 2005

De aankondiging van Microsoft dat het zijn Office Open XML-formaat bij het standaardiseringslichaam ECMA gaat indienen, leidt volgens Gartner tot barrires voor de acceptatie van het OpenDocument-formaat, dat door IBM en SUN wordt ondersteund. De aanvraag door Microsoft is een reactie op de beslissing van onder meer de Commonwealth of Massachusetts om een documentformaat te kiezen dat als open standaard is geklasseerd. Ondertussen is volgens een woordvoerder van die staat verklaard dat deze stap Microsoft in ieder geval weer mogelijkheden biedt om haar software te slijten. Volgens Gartner illustreert dit het succes dat Microsoft lijkt te hebben bij het afremmen van de acceptatie van OpenDocument als alternatief formaat.


Continue reading

Share This:

De oplossing voor alle kwalen

3 mei 2005

Steeds als er nieuwe technologie beschikbaar komt denken mensen dat het als een wonder alle problemen van heden en verleden, zonder bovenmatige inspanning van hun kant, zal oplossen. Dat gebeurt echter nooit. Nieuwe technologie bouwt voort op de ervaring uit het verleden, maar veronderstelt uiterst zelden het vergeten van het verleden. Om eerlijk te zijn: nieuwe problemen doen zich niet of nauwelijks voor; de meeste ervan hebben we op de een of andere manier al lang ontmoet. Nieuwe technieken bieden echter vaak nieuwe en innovatieve oplossingen voor oude problemen. Dat gaat ook op voor XML.

Geert-Jan van Bussel


Continue reading

Share This: