Open-Document-format goedgekeurd door OASIS

8 mei 2005

De Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) heeft de Open Document Format for Office Applications 1.0-specificatie vrijgegeven.Deze specificatie wordt ook wel kortweg Open-Document 1.0 genoemd. OASIS wordt gesteund
door onder meer Sun Microsystems, Microsoft, IBM, Novell en vele andere
organisaties. Het doel van deze specificatie is het vastleggen van de
structuur van officedocumenten, zoals teksten, spreadsheets,
afbeeldingen, grafieken en presentaties, zodat deze bestanden in
allerlei officeprogramma’s zonder problemen geopend kunnen worden.

Het Open-Document-format is gebaseerd op het XML-format waarin
OpenOffice.org documenten opslaat, maar is inmiddels al verder
uitgewerkt en aangepast. De verwachting is dat de
Open-Document-specificatie op termijn een ISO-standaard zal worden.
Op dit moment is het zo dat bestanden die gecreerd zijn in
bijvoorbeeld Microsoft Office niet altijd zonder problemen geopend
kunnen worden in andere officesuites, omdat er in Office gebruikgemaakt
wordt van een gesloten documentformaat. Door hier een open formaat voor
te gebruiken kan informatie eenvoudiger uitgewisseld worden. Onder meer
de Europese Unie heeft al aangegeven graag te zien dat het
OpenOffice.org- en nu dus het Open-Document-format gebruikt wordt voor
de uitwisseling van informatie.

Microsoft werkt ook aan het vrijgeven van zijn eigen op XML-gebaseerde
documentformaat. Het opslaan in het XML-formaat is mogelijk in Office
2003, echter wordt nog vaak gebruikgemaakt van het DOC-formaat. Het
bedrijf heeft een gedeelte van de XML-schema’s reeds vrijgegeven.
Critici zijn hier echter niet tevreden over, omdat nog niet de
volledige schema’s beschikbaar zijn. Voor de specificatie (in zowel PDF
als OpenOffice-XML bestand) zie de website van OASIS.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.