Tag Archives: NOIV

Nederlandse hulp voor Denemarken

15 december 2009
NOIV helpt de Denen met de organisatie van het gebruik van open standaarden in bestuurlijke omgevingen. De Denen zijn op dit moment verwikkeld in een felle discussie over de aanpak van open IT door de overheid. Één van de struikelblokken zijn de open bestandsformaten, die door overheden en overheidsinstanties zouden moeten worden gebruikt. ODF en OXML (in origine ontwikkeld door Microsoft, maar door dat bedrijf vervolgens genegeerd in de eigen software) spelen in die discussie een kernrol. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken deelt de opgedane kennis en ervaring rondom het actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV) met Denemarken. Een woordvoerder van EZ bevestigt dat er contact is. 'Wij hebben alle informatie over NOiV gedeeld. Het gaat dan om wat we doen, hoe we omgaan met open standaarden, de opzet van het programmabureau NOiV, de 'comply' or 'explain'-regel, dat soort zaken'. Deze kennisdeling gebeurt op verzoek van Denemarken, vertelt de woordvoerder van staatssecretaris Frank Heemskerk. Eerder is al een formele kennisuitwisseling opgezet met België. Het is wel te hopen dat het wispelturige handelen van de overheid niet als voorbeeld wordt gesteld, want het beleid in werkelijkheid omzetten blijkt toch wel erg problematisch.

Continue reading

Share This:

VNG vindt open standaarden voor zichzelf overbodig

26 november 2009

Terwijl de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het Rijk belooft om NOiV te pushen, vinden ze het voor een eigen aanbesteding ‘compleet overbodig’. ‘Het kost onnodig geld en dat is zonde’. Dat blijkt uit een niet-openbare IT-aanbesteding voor een raamovereenkomst. Daarin stelt de VNG dat de ‘gehele hardware installed base voor vervanging in aanmerking komt en dat er de benodigde software updates c.q. vervangingen worden gerealiseerd’. De huidige Windows XP en Windows Server 2003 omgeving moet dan ook verder worden uitgebreid. Daarnaast blijken er geen plannen te zijn om open standaarden in te zetten of om open source zelfs te overwegen, zoals het actieplan NOiV van staatssecretaris Heemskerk vraagt. ‘Tevens zal er sprake zijn van projectmatige aanschaffingen bij de doorontwikkeling van de benodigde functionaliteit en bijbehorende ICT-infrastructuur’, lezen we in de aanbesteding. Er wordt expliciet gevraagd om databaselicenties voor Oracle en Microsoft SQL Server.

Continue reading

Share This:

Ministerieel geneuzel over standaarden

20 november 2009

Het Forum Standaardisatie meet met twee maten . Door de meest basale open standaarden niet af te dwingen, dreigt de overheid afhankelijk te blijven van enkele spelers in de markt. Aanleiding voor de irritatie is de uitvoering van het actieplan NOiV, waarbij open standaarden de norm zijn. Een overheidsorganisatie die toch anders kiest, moet dat uitleggen. Maar ja, als slechts voor een paar standaarden dit beleid geldt (de meest belangrijke standaarden worden namelijk niet afgedwongen) stelt dat ook niets voor. Het Forum Standaardisatie is verantwoordelijk voor de lijst van open standaarden, waarvoor ‘pas toe of leg uit’ geldt. Hierop staan het Open Document Format, PDF/A, de beeldformaten PNG en JPEG, diverse overheidsstandaarden voor het uitwisselen van informatie (zoals STUF) en twee NEN-beveiligingsnormen. Deze week werden aan de lijst nog drie standaarden toegevoegd (PDF 1.7, SAML en Web Services for Remote Portlets). Het probleem zit in de ontbrekende standaarden, die zeer basaal zijn. Zo zijn de internetprotocollen IP versie 4 en 6, TCP en UDP, protocollen om karakters goed op het scherm te zetten, e-mailstandaarden (SMTP, POP3 en IMAP) of LDAP als protocol om een directory te bouwen, niet opgenomen. Die zijn door het Forum Standaardisatie wel op een lijst gezet, maar is dat een lijst met ‘gangbare standaarden’. Die zijn dus niet verplicht of afdwingbaar.

Continue reading

Share This: