Category Archives: IT Implementatie

Einde van persoonlijke mailarchieven

Microsoft laat systeembeheerders lokale Outlook-gegevens opsporen en importeren op de Exchange-server. De tool moet PST-bestanden de nek omdraaien, want die zijn beheerders een doorn in het oog.

Microsoft zegt dat systeembeheerders zelf vragen om een einde te maken aan lokale PST-opslag. PST-bestanden (Personal Storage Table) worden gebruikt om emailarchieven lokaal te bewaren. Vanwege opslaglimieten op de Exchange-server kiezen gebruikers er vaak voor om hun email lokaal op te slaan. Voor beheerders is dat lastig, omdat lokaal bewaarde mails niet meegaan in de backup van de Exchange-server.

Continue reading

Share This:

Dimpact-aanbesteding problematisch

De aanbesteding van Dimpact voor nieuwe standaard front- en midoffice software verloopt moeizaam. Vier van de zes kanshebbers hebben zich teruggetrokken. Brein Informatisering, Inter Access, Logica en Pinkroccade beoordelen de tender als te risicovol. Alleen Atos en Exxellence zijn nog in de race. Dimpact is een coöperatie die voor zo’n dertigtal gemeenten gezamenlijke software voor front- en midoffice-functionaliteit regelt.

Medio 2012 loopt de huidige raamovereenkomst op basis van de eerste midoffice-aanbesteding met Atos en Exxellence als onderaannemer af. Doel van de nieuwe aanbesteding, deels gebaseerd op de reeds gerealiseerde producten, is het de komende zes jaar garanderen van de continuïteit van de Dimpact-oplossing bij de deelnemende gemeenten. Daarnaast moet de aanbesteding een uitbreiding op de bestaande functionaliteit opleveren.

Continue reading

Share This:

Open data in opkomst !

De Europese Unie wil dat overheden meer doen om hun gegevens beschikbaar te stellen voor het grote publiek, dat ze vervolgens voor allerlei doeleinden mag gebruiken. Ook data van de Europese Unie zelf zullen beschikbaar worden gesteld.

Dat heeft Eurocommissaris Neelie Kroes, verantwoordelijk voor de portefeuille Digitale Agenda, maandag bekendgemaakt. De Europese Commissie wil een richtlijn uit 2003 aanpassen, zodat in principe alle gegevens die met belastinggeld worden betaald, mogen worden hergebruikt voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

De algemene regel moet volgens de EU worden dat informatie mag worden hergebruikt, behalve als er copyright van derden op rust. Dankzij de maatregelen moeten burgers en organisaties informatie van de overheid op een andere manier kunnen inzetten, bijvoorbeeld informatie over het weer, over energie-uitstoot of bepaalde statistieken.

Continue reading

Share This:

Parlementaire enquête naar IT-chaos bij overheid

Naar verwachting stemt de Tweede Kamer binnenkort in met het instellen van een parlementair onderzoek naar de IT-problemen bij de overheid. De nadruk ligt op veiligheid en privacy en falende projecten. En die zijn er nogal wat….

Ook de klachten over aanbestedingen worden meegenomen, stelt CDA-parlementariër Ger Koopmans. ‘Ik heb wel vijftig mails van klokkenluiders liggen’. Koopmans is samen met SP-kamerlid Sharon Gesthuizen initiatiefnemer van het voorstel tot een parlementair onderzoek. Het voorstel is inmiddels ingediend bij het presidium, de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer, en zal daarna plenair worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Volgens Koopmans steunen alle fracties het voorstel. Hij verwacht dat het voor het kerstreces wordt behandeld. 

Continue reading

Share This:

Nieuwe werken levert maatschappij geld op

Het nieuwe werken kan jaarlijks miljarden opleveren. Volgens PwC komt het vooral doordat reistijd flink wordt gereduceerd. Hoeveel miljarden er bespaard worden, hangt vooral af van hoeveel dagen mensen thuiswerken. Als in 2015 20 procent van de werkende bevolking een dag in de week thuis werkt, dan scheelt dat jaarlijks ongeveer 180.000 auto’s, en dat is twee miljard euro. Blijft men nog een dag extra in de week thuis, dan wordt dit al drie miljard euro. PwC heeft in de berekening van de bespaarde kosten de afname van files, luchtverontreiniging en verkeersslachtoffers meegenomen.

Voor bedrijven betekent het thuiswerken dat de productiviteit en efficiency van de medewerkers stijgen. Daar bestaat echter nogal wat twijfel over bij veel managers. Er is ook minder kantoorruimte nodig, waardoor ook daar kosten worden bespaard. Daartegenover is het wel noodzakelijk om er op toe te zien dat de thuiswerkplekken aan de eisen van de ARBO voldoen. Thuiswerken vereist ook een volledige digitalisering van de bedrijfsprocessen en een versnelde digitaliseringsslag voor het nog bestaande analoge informatiemateriaal in een organisatie.

Continue reading

Share This:

IT is geen haarlemmerolie voor Zorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateert dat risico’s in de zorg niet zijn op te lossen door meer IT te gebruiken. Het is onduidelijk welke informatie relevant is, concludeert de Inspectie na onderzoek.’Er moeten eerst duidelijke afspraken zijn over welke informatie relevant is’, schrijft de IGZ. Ook daarna kan de informatie niet meteen gedeeld worden via IT-systemen, zoals bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier (EPD). Eerst moeten er afspraken komen over het opslaan en delen van de informatie.

Die afspraken moeten nog worden gemaakt, waarbij de Inspectie alle instanties in de zorg oproept om ‘zo snel mogelijk zorgbrede normen en standaarden te ontwikkelen’. De toezichthoudende zorginspectie constateert naar eigen zeggen ‘al langere tijd dat de dossiervoering in veel zorginstellingen onder de maat is’.

De Inspectie meldt dit naar aanleiding van onderzoek dat is uitgevoerd voor het eigen jaarrapport ‘ De Staat van de Gezondheidszorg‘. Daarbij is de relatie onderzocht tussen risico’s in de zorg, die zijn veroorzaakt door problemen met informatie-uitwisseling, en de rol van IT daarbij.

Continue reading

Share This:

Overheid verspilt belastinggeld in IT-projecten

René Veldwijk van IT-dienstverlener Ockham uit Vianen heeft het nieuws uitgebreid gehaald. Volgens hem verspeelt de Nederlandse overheid jaarlijks vijf miljard euro door het mislukken van IT-projecten. Een harde onderbouwing van dit bedrag heeft hij niet, ‘maar dit is de consensus en het wordt niet ontkend’. Reden dat er niks aan de verspilling wordt gedaan, is dat niemand er pijn van zou hebben.

‘Behalve de belastingbetaler dan’, concludeert KRO-verslaggever Sven Kockelman in het radioprogramma Goedemorgen Nederland, als hij Veldwijk interviewt. ‘Dat klopt’, bevestigt de ondernemer. ‘Als grote IT-projecten mislukken, heeft niemand eigenlijk pijn. Als het falen geen publiciteit oplevert, merkt niemand het. In zo’n project wint iedereen: de beleidsmakers, maar zeker ook de grote IT-bedrijven. Projecten lopen vaak een factor twintig uit de hand en opdrachtgevers betalen gewoon de factuur. De kern van het probleem is dat de opdrachtgever dit kan maken, zonder dat het schaadt. Soms is het zelfs bewust beleid vanuit de overheid’.

De beschuldigingen van Veldwijk zijn hard, maar hij claimt recht van spreken te hebben met 25 jaar IT-ervaring. Hij haalt een extreem voorbeeld aan waarbij zijn eigen bedrijf Ockham, gespecialiseerd in databankdiensten, betrokken was. Veldwijk: ‘De overheid had een noodsituatie omdat zes miljoen mensen geen toeslagen konden ontvangen. Er was al 270 miljoen euro geïnvesteerd, maar toen het moest gaan draaien, was er helemaal geen systeem. Helemaal niemand heeft het hierover gehad. Wij hebben toen voor een paar ton in drie maanden tijd de boel opgelapt en uiteindelijk voor één miljoen euro het systeem gerealiseerd’. Dat viel blijkbaar niet in goede aarde, want ‘ze wilden ons er weer zo snel mogelijk uit hebben en doorgaan op de gebruikelijke voet’.

Continue reading

Share This:

Standish Group nog steeds niet tevreden

Bedrijven die willen investeren in betere IT leven met de wetenschap dat 44 % van deze projecten deels of geheel mislukt, ondanks alle eerdere waarschuwingen. Van alle vernieuwingen, zo concludeert de Standish Group, is 7 % op tijd. De onderzoekers analyseerden 70.000 projecten, dus de resultaten mogen als redelijk ‘hard’ worden beschouwd. Aardig is, dat hoe hoger de kosten voor de IT’ers zijn, hoe hoger de verliespost is. Blijft het loon van medewerkers op het totale IT-project onder de $ 750.000, dan faalt daarvan 5 %. Maar verdienen de IT’ers gezamenlijk meer dan $ 10 miljoen op een klus, gaat 63 % van de projecten de mist in. Komen de kosten boven de $ 10 miljoen, dan is er geen enkel project dat op tijd en binnen het budget is gebleven.

Overheden werken het slechtst: 20 % van de investeringen is effectief, de rest van de projecten is op zijn minste ‘problematisch’. De belangrijkste reden daarvoor: het ontbreken van capabele en gemotiveerde techneuten. Het investeren in mensen en opleidingen wordt vaak genegeerd. Het kost immers geld.

Continue reading

Share This:

IT implementatie mislukt ook bij NHS

De National Health Service (NHS) stopt met het National Programme for IT, het landelijke, breed opgezette en centraal gedirigeerde IT-vernieuwingsprogramma voor de gezondheidszorg in Engeland. Het Britse departement voor gezondheidszorg, waar de NHS onder valt, kiest voor een decentrale aanpak waarbij het zorginstellingen wil faciliteren bij hun IT. Het programma gold met een begroting van ruim 13 miljard euro (11,4 miljard pond) als het grootste niet-militaire IT-project ter wereld. Daarvan is reeds 7,3 miljard euro (6,4 miljard pond) uitgegeven, waarvan volgens de NHS tweederde aan ‘nuttige’ systemen (!). Ik ben erg geïnteresseerd in die twee miljard pond in ‘niet-nuttige’ systemen. Wat valt daaronder ?

Het National Programme for IT dateert nog uit het tijdperk van Tony Blair en werd in 2002 opgestart. Doel was een vervanging van de verouderde, lokaal ingerichte IT-infrastructuur bij de NHS door een centraal opgezette, geïntegreerde informatievoorziening. Het hart moest worden gevormd door een nationaal elektronisch patiëntendossier, de NHS Care Records Service.

Continue reading

Share This:

ERP-software helpt productiviteit niet, integendeel….

Uit een wereldwijd IDC-onderzoek in opdracht van IFS blijkt dat minder dan een derde van de bedrijven zijn ERP-software intuïtief en gebruiksvriendelijk vindt. Het onderzoek richtte zich op het belang van gebruiksgemak en flexibiliteit van bedrijfsapplicaties bij bedrijven in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, de Benelux, Scandinavië en India.

Wereldwijd zakendoen is steeds complexer doordat partijen steeds meer met elkaar verbonden zijn. Dit leidt tot constante uitdagingen op het gebied van productiviteit en flexibiliteit. Daardoor hebben bedrijven software nodig, die intuïtief en gebruiksvriendelijk is. Het onderzoek wijst uit dat ERP-leveranciers hun software zullen moeten verbeteren om aan die eisen tegemoet te komen.

Het onderzoek bestond uit interviews met hoger management van bedrijven in zeven sectoren. Deze interviews bevestigden dat gebruiksgemak en flexibiliteit belangrijke overwegingen zijn voor organisaties bij het beoordelen van bedrijfssoftware.

Continue reading

Share This:

De productiviteit en kosten van informatietechnologie

Op de conferentie in Como die ik vorige week bezocht werden vele presentaties gehouden met een breder belang dan alleen de bekendheid op de conferentie of in de conferentieproceedings. Een van deze presentaties was die over een ‘Empirical Study on IT Productivity in eGovernment in Korea‘. Afgezien van het feit dat het woord eGovernment er een beetje bijgezocht is, is het de moeite waard om eens wat nader naar deze studie te kijken.

Volgens de auteurs, Dong-Hyun Kim en Hyun-Joo Kim, beiden van de National Information Society Agency in Korea, bleek bij een van hun case-studies (het Koreaanse Patentorgaan) dat de productiviteitsstijging die met IT wordt geassocieerd, zich alleen voordeed in het jaar na de introductie daarvan. Daarna blijft de productiviteitsstijging van de medewerkers stabiel. De productiviteitsstijging bij het Patentorgaan was vooral te danken aan de digitalisering van het te gebruiken documentenmateriaal.

Niet in de paper opgenomen, maar wel uitgebreid besproken tijdens de presentatie zelf, was een tabel over de kosten die in het Patentorgaan gemaakt waren voor IT. Het bleek dat de opbrengsten van de geïmplementeerde IT pas na verloop van ongeveer negen jaren de kosten overtroffen. Dat betekende in dit geval dat ondanks de stijgende productiviteit in het eerste jaar na implementatie, de kosten van aanschaf en onderhoud zich pas na ongeveer negen jaren begonnen terug te verdienen. 

Om de productiviteit verder te verhogen wordt gedacht aan het inzetten van geavanceerde Information Retrieval technologie of van Kunstmatige Intelligentie. Dat brengt echter weer gigantische investeringen met zich mee, waarbij het de vraag is of de productiviteitsstijging zich ook na deze investering zou doen gelden. Daarbij: ook die investeringen leveren pas na ongeveer acht of negen jaren opbrengsten op. Is dat de investering waard ?

Continue reading

Share This:

Is het oplichting ?

Enkele maanden geleden heeft de Rijksoverheid een ICT-dashboard gelanceerd. Dat is een website waar verslag wordt gedaan over het verloop van IT-projecten binnen de overheid. Via het stoplichtmodel wordt aangegeven hoe het ermee staat. Het goede nieuws? Alle lichten staan op groen! Het slechte nieuws? ‘Dit kan absoluut niet’, aldus de Software Improvement Group.

Wie het dashboard bekijkt, ziet alleen maar groen, met hier en daar een klein stukje rood als een project uit budget is gelopen, bijvoorbeeld. ‘Het is onwaarschijnlijk dat die signalering klopt, je zou op zijn minst verwachten dat enkele projecten met oranje of rood worden aangegeven’, aldus onderzoekers van de Software Improvement Group (SIG).

Om uit te zoeken hoe de vlag er echt bijhangt, zijn de onderzoekers van SIG onder de motorkap van het dashboard gedoken. Via datamining is de actuele stand van alle projecten achterhaald, en daaruit blijkt dat niet 100 procent van de projecten op groen staat, maar slechts 44 procent.


Continue reading

Share This:

IT in zorg zeer problematisch

KPMG slaat alarm over de staat van IT in de zorg. Het managementadviesbueau stelt dat Nederlandse bestuurders in de zorg onvoldoende grip hebben op IT. ‘Het ontbreekt bij de meeste instellingen aan een volledig inzicht in kosten en opbrengsten van informatietechnologie’.

Bij werkcontacten met managers in de zorg bleken veel instellingen geen prognose te kunnen geven van de ontwikkeling van de IT-uitgaven in de komende 3 tot 5jaar. Om IT- en informatiemanagement hoger op de zorgagenda te krijgen, stelden Stan Aldenhoven en Jan de Boer, respectievelijk directeur en partner bij KPMG, een boek samen onder de titel: IT in de zorg; lees voor gebruik de bijsluiter. Hoofdstuk 10 van het boek is gratis te downloaden op de site van KPMG.

‘Gezien de steeds noodzakelijker wordende rol die IT de komende jaren in de Nederlandse zorg zal gaan spelen, is dit op zijn minst een zorgwekkende constatering’, zegt Aldenhoven.

Continue reading

Share This:

We leren het nooit ….(zucht)

De IT rondom de Justitiële telecomdatabase is niet op orde. De SLA is niet bijgewerkt, de backup is ongedocumenteerd en het netwerk wordt niet gemonitord. Dit blijkt uit de audit die is uitgevoerd over 2010 op het CIOT (Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecomgegevens). Die organisatie houdt een database bij met de telecomgegevens van vrijwel alle Nederlanders, waarin opsporingsdiensten ongebreideld en ongecontroleerd kunnen neuzen.

Het CIOT heeft de helft van de zes aanbevelingen uit de audits van voorgaande jaren uitgevoerd. De overige drie zijn ‘niet of niet volledig opgevolgd’, valt te lezen in het  eindrapport 2010. Dat auditrapport is openbaar geworden door een WOB-verzoek van digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom.

Uit dat rapport blijkt dat de systemen van het CIOT zijn beveiligd met antivirus die handmatig van nieuwe definities wordt voorzien. Het streven is om de handmatige updates wekelijks te installeren, maar het is onbekend of dat ook altijd gebeurt. De waarschijnlijkheid daarvan is niet erg groot. De logging blijkt ook onvolledig.

Continue reading

Share This:

IT Amsterdam bodemloze put

Van de 100 miljoen euro die begin 2010 werd gereserveerd om de ‘versnipperde’ Amsterdamse IT-infrastructuur te standaardiseren, zal waarschijnlijk op 1 januari 2013 nog maar 25 miljoen over zijn. De kosten voor het stabiliseren van de organisatie, techniek en financiën bij de Amsterdamse Dienst ICT, knabbelen namelijk al sinds 2010 aan de som die ooit gereserveerd is voor vernieuwing.

Dat blijkt uit twee openbare bronnen: de financiële bijlage van het oorspronkelijke Uitvoeringsplan ICT, en de ‘raadvoordracht’ die gemeentesecretaris Henk de Jong in juni 2011 verzond aan gemeenteraadsleden van Amsterdam. Het uitvoeringplan ICT is uitgesteld tot 2013. Voordat de  ‘versnipperde’ infrastructuur kan worden gestandaardiseerd en gecentraliseerd, moeten organisatie, techniek en financiën worden gestabiliseerd.Tot 2013 komt er een ‘crisisaanpak’. Eind 2012 volgt een ‘herijkte versie’ van het Uitvoeringsplan. IT-wethouder Wiebes schrijft in een brief aan de raadscommissie voor Economische Zaken dat dit plan ‘zonder gevolgen aan de investeringskant kan worden uitgevoerd’.

Dat financiële optimisme valt niet te rijmen met het verzoek dat hij tegelijkertijd doet, om alleen al in 2011 in totaal zo’n 17,6 miljoen euro te gebruiken om de IT te stabiliseren.

Continue reading

Share This:

IT bij politie puinhoop

De IT-problemen bij de politie hebben tal van oorzaken waaronder een ingewikkelde organisatie, verouderde systemen en slecht toezicht van het ministerie. Minister Opstelten denkt dat de invoering van een nationale politie soelaas biedt.

De Algemene Rekenkamer heeft donderdag het rapport ICT Politie 2010 uitgebracht. De instantie bracht op verzoek van Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de IT-problemen van de politie in kaart en kwam tot vele oorzaken en aanbevelingen. Volgens de Rekenkamer zijn de drie belangrijkste basisvoorzieningen voor handhaving, opsporing en capaciteitsmanagement versnipperd ingevoerd, is de gebruiksvriendelijkheid matig en zijn belangrijke koppelingen tussen de systemen niet gelegd.

Agenten op de werkvloer zouden onvoldoende betrokken zijn bij de ontwikkeling en het gebruik zou dan ook nog onvoldoende zijn. ‘Onder andere door gebruik van alternatieve systemen, aldus de Rekenkamer. Bovendien zouden de systemen verouderd zijn en daarmee ‘niet toekomstvast’.

Continue reading

Share This:

Open Source-rapport Rekenkamer haastwerk

De Rekenkamer had te weinig tijd voor gedegen onderzoek naar de besparingen die  open source. op kan leveren. Uit normale administraties is dat namelijk niet te halen. De Rekenkamer heeft dus alleen ‘navraag gedaan’. GroenLinks vindt dat dit niet acceptabel is en eist een nieuw onderzoek.

Dat blijkt uit brieven die de Algemene Rekenkamer naar de Tweede Kamer en Hans Sleurink heeft gestuurd. Sleurink heeft een zeer kritische brief naar de onderzoekers gestuurd, waarin hij stelt dat de gebruikte methodiek twijfelachtig is en dat de Rekenkamer niet als een toezichthouder is opgetreden. Hij vindt dat de Rekenkamer een politiek standpunt heeft ingenomen.

Het onderzoek, dat een half jaar in beslag heeft genomen, werd zwaar bekritiseerd en leidde niet tot een antwoord op de vraag hoeveel geld er te besparen is met open-sourcesoftware. De Rekenkamer erkent nu niet volledig te zijn geweest.

Zo schrijft de Rekenkamer dat er wel is gekeken naar kosten van het upgraden van closed source producten, maar dat daar geen prijskaartje aan is gehangen. ‘De reden voor het laatste is dat de hiervoor vereiste informatie niet eenvoudig uit de administratie te halen is’, stellen ze. ‘Het was derhalve onmogelijk deze informatie te achterhalen binnen de voor het onderzoek beschikbare tijd’.

Continue reading

Share This:

Rekenkamer valt door de mand

6 april 2011

De Rekenkamer heeft besparingen van open source bij Defensie verkeerd in een rapport opgenomen. Een verdubbeling van het aantal gebruikers en besparingsposten zijn over het hoofd gezien. De Algemene Rekenkamer heeft een aangeleverde open source casus van Defensie verkeerd weergegeven en heeft verzuimd de cijfers bij het departement te verifiëren. Dat blijkt uit een discussie over het rapport van de Algemene Rekenkamer. Die stelde eerder dat er slechts op licenties beperkt geld te besparen valt met open source. Maar uit een aangeleverd voorbeeld van het Ministerie van Defensie blijkt iets heel anders. Een project om de toegang tot internet te beveiligen bespaart miljoenen. De Rekenkamer ziet besparing in licentiekosten per werknemer, terwijl volgens de medewerkers van Defensie ook op beheer wordt bespaard. De Rekenkamer ziet een besparing van 42 procent, maar ziet dan wel een groei van het aantal medewerkers over het hoofd. De werkelijkheid is dat inmiddels tegen dezelfde kosten niet zo’n 2500 mensen maar bijna 6000 mensen worden bediend. Per werkplek is de bezuiniging zelfs 66 procent, meent Defensie-medewerker Olivier Sessink in een (besloten) discussie op LinkedIn. Hij schrijft over het Rekenkamer-rapport: “Ten tweede zijn er een aantal cases aan de rekenkamer aangeboden waarin te zien is dat de bulk van de winst niet uit de licenties komt, maar uit lagere ontwikkelkosten, lagere hardwarekosten en lagere beheerkosten.” Hij wijst op voorbeelden met besparingen van meer dan 50 procent. “Natuurlijk moest het allemaal in korte tijd opgeleverd worden, maar door deze getallen niet mee te nemen is wel een erg verkeerd beeld ontstaan in het rapport.” Dat is dan vriendelijk uitgedrukt.

Continue reading

Share This:

ERP: te duur en te link

18 maart 2011

Een modern bedrijf maakt vaak gebruik van Enterprise Resource Planning (ERP). De implementatie hiervan verloopt lang niet vlekkeloos. ERP-projecten zijn belangrijk binnen de IT omdat ze het gehele bedrijfsproces beïnvloeden. Vanwege de complexiteit gaat er, niet geheel verbazingwekkend, vaak veel mis bij de implementatie. ERP staat al ongeveer een jaar of tien in de belangstelling, maar nog steeds zijn er bedrijven die er voor het eerst mee aan de slag gaan, en nog veel meer bedrijven krijgen te maken met hele nieuwe ERP-trajecten dankzij fusies, overnames en strategiewijzigingen. Zo is SAP (leverancier van de meest verkochte applicatie) verplicht geannuleerde ERP-projecten openbaar te maken, dus er is ruimschoots documentatie over ‘ERP-flops’. Bij andere leveranciers is het een gelijksoortig verhaal. De gevolgen van ERP-mislukkingen zijn naast slapeloze nachten, explosief stijgende kosten, die maken dat bedrijven hun doelstellingen vaak flink naar beneden moeten bijstellen. In het ergste geval wordt een door de overheid gefinancierd project zelfs helemaal stop gezet.

Continue reading

Share This:

Rapport van de Algemene Rekenkamer zwaar bekritiseerd

16 maart 2011
Het rapport over de besparing op ICT door gebruik van open source oogst kritiek van zowel regering als parlement. De Algemene Rekenkamer heeft de opdracht onvoldoende uitgevoerd. Dat blijkt uit de reacties op het rapport over open standaarden en open source van de Algemene Rekenkamer. Zo reageert Minister Donner namens zowel BZK als Economische Zaken. Hij prijst aan een kant het feit dat het onderwerp ‘zakelijk en genuanceerd’ wordt gebracht, maar uit zich kritisch over de conclusies. Zo deelt Donner de conclusie dat er voor open standaarden ‘geen bewijsvoering bestaat voor de algemene geldigheid van de potentiële voordelen van open standaarden’ niet. En terecht, want buitenlands onderzoek geeft dat wel degelijk aan. ‘Ik ben wel van mening dat gemiddeld genomen met name de kwalitatieve voordelen van open standaarden groter zijn dan de nadelen, vooral vanuit het oogpunt van interoperabiliteit’, zo schrijft Donner aan de Rekenkamer. Hij wijst op het verminderen van afhankelijkheid van leveranciers als reden voor het gebruik van open standaarden. ‘Ik hecht er juist aan om de complexiteit, de verwevenheid en leveranciersafhankelijkheid te doen verminderen’, schrijft de minister. ‘Het kabinetsbeleid beziet overstappen naar open standaarden en/of open source software daarom niet alleen naar de inspanning die een overstap kost, maar vooral naar lange termijn voordelen en economisch-maatschappelijke baten van betere samenwerking en efficiëntere gegevensuitwisseling binnen en tussen organisaties’. En uiteraard: efficiënter gegevensbeheer op lange termijn, maar dat is een toevoeging van ons.

Continue reading

Share This: