Parlementaire enquête naar IT-chaos bij overheid

Naar verwachting stemt de Tweede Kamer binnenkort in met het instellen van een parlementair onderzoek naar de IT-problemen bij de overheid. De nadruk ligt op veiligheid en privacy en falende projecten. En die zijn er nogal wat….

Ook de klachten over aanbestedingen worden meegenomen, stelt CDA-parlementariër Ger Koopmans. ‘Ik heb wel vijftig mails van klokkenluiders liggen’. Koopmans is samen met SP-kamerlid Sharon Gesthuizen initiatiefnemer van het voorstel tot een parlementair onderzoek. Het voorstel is inmiddels ingediend bij het presidium, de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer, en zal daarna plenair worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Volgens Koopmans steunen alle fracties het voorstel. Hij verwacht dat het voor het kerstreces wordt behandeld. 

Koopmans wil met het parlementair onderzoek bewerkstelligen dat ‘de ict het bij de overheid beter gaat doen, er minder fout gaat en de kosten minder uit de hand lopen’. Hij vindt niet dat er voldoende onderzoeken zijn gepleegd naar de IT-problematiek. Hij wijst op twee rapporten van de Algemene Rekenkamer uit 2009 en een aantal deelonderzoeken.

‘Maar dat is kennelijk niet afdoende geweest. Wij willen in het parlementair onderzoek ook vaststellen in hoeverre de aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan, zijn overgenomen’.

Het onderzoek zal zich richten op recente IT-projecten, die fout zijn gelopen. Koopmans vertelt dat sinds hij meldde met de voorbereidingen voor het voorstel tot een parlementair onderzoek bezig te zijn, massaal gebeld en ge-e-maild is door kleinere ict-ondernemers die zich benadeeld voelen door het aanbestedingsproces. ‘Ik heb wel vijftig mails van klokkenluiders liggen en daarvan zal ik zeker gebruik maken tijdens het onderzoek’. Blijkbaar is ieder klagend IT-bedrijf tot klokkenluider gepromoveerd. Dat lijkt dat begrip aardig op te rekken.

De hackerszaak rond IT-beveiligingsdienstverlener Diginotar was een paar maanden terug voor SP-kamerlid Gesthuizen aanleiding een parlementair onderzoek aan te vragen. Andere partijen vonden het toen nog te vroeg voor zo’n onderzoek. Maar omdat de problemen bij de (rijks)overheid hardnekkig blijken zijn, zet de Tweede Kamer nu door. Het parlementair onderzoek zal naar verwachting medio 2012 beginnen.

IT-ers staan niet onverdeeld positief tegenover een eventuele Parlementaire Enquête naar de overheidsinvesteringen. ‘De overheidsinvesteringen in ICT zijn voor een belangrijk deel weggegooid geld gebleken. Er zijn voorbeelden te over, van het Rotterdamse Walradar project tot P-Direct voor centraal personeelsmanagement. Van de nieuwe Gemeentelijke Basis Administratie tot de invoering van het elektronisch patiëntendossier. Projecten lopen gigantisch uit in tijd of kosten veel meer dan voorzien. We wilden kijken of de ICT-sector een Parlementaire Enquête noodzakelijk acht. Dat blijkt niet onverdeeld het geval’, zo stelt Victor de Pous.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.