De productiviteit en kosten van informatietechnologie

Op de conferentie in Como die ik vorige week bezocht werden vele presentaties gehouden met een breder belang dan alleen de bekendheid op de conferentie of in de conferentieproceedings. Een van deze presentaties was die over een ‘Empirical Study on IT Productivity in eGovernment in Korea‘. Afgezien van het feit dat het woord eGovernment er een beetje bijgezocht is, is het de moeite waard om eens wat nader naar deze studie te kijken.

Volgens de auteurs, Dong-Hyun Kim en Hyun-Joo Kim, beiden van de National Information Society Agency in Korea, bleek bij een van hun case-studies (het Koreaanse Patentorgaan) dat de productiviteitsstijging die met IT wordt geassocieerd, zich alleen voordeed in het jaar na de introductie daarvan. Daarna blijft de productiviteitsstijging van de medewerkers stabiel. De productiviteitsstijging bij het Patentorgaan was vooral te danken aan de digitalisering van het te gebruiken documentenmateriaal.

Niet in de paper opgenomen, maar wel uitgebreid besproken tijdens de presentatie zelf, was een tabel over de kosten die in het Patentorgaan gemaakt waren voor IT. Het bleek dat de opbrengsten van de geïmplementeerde IT pas na verloop van ongeveer negen jaren de kosten overtroffen. Dat betekende in dit geval dat ondanks de stijgende productiviteit in het eerste jaar na implementatie, de kosten van aanschaf en onderhoud zich pas na ongeveer negen jaren begonnen terug te verdienen. 

Om de productiviteit verder te verhogen wordt gedacht aan het inzetten van geavanceerde Information Retrieval technologie of van Kunstmatige Intelligentie. Dat brengt echter weer gigantische investeringen met zich mee, waarbij het de vraag is of de productiviteitsstijging zich ook na deze investering zou doen gelden. Daarbij: ook die investeringen leveren pas na ongeveer acht of negen jaren opbrengsten op. Is dat de investering waard ?

De studie roept een aantal vragen op. Het is niet mogelijk om de resultaten de generaliseren. Daartoe zou veel meer onderzoek noodzakelijk zijn. Het is echter wel een interessante vraag of dit verschijnsel (dus: een directe productiviteitsstijging met een jarenlange stabilisatie daarna en een ‘terugverdientijd’ van acht of negen jaren) meer voorkomt. Of beter gezegd: of dit verschijnsel generiek is. Ik hoop het niet, maar ik sluit niet uit dat het werkelijk zo is.

De paper: ECIME-2011 Empirical Study on IT productivity

Citatie: Dong-Hyun Kim, Hyun-Joo Kim, ‘Empirical study on IT productivity in eGovernment in Korea’, W. Castelnova, E. Ferrari (red.), Proceedings of the 5th European Conference of Information Management and Evaluation (Academic Publishing Limited, Como 2011), pp. 258-263.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.