Tag Archives: Nieuwe Werken

Nieuwe werken levert maatschappij geld op

Het nieuwe werken kan jaarlijks miljarden opleveren. Volgens PwC komt het vooral doordat reistijd flink wordt gereduceerd. Hoeveel miljarden er bespaard worden, hangt vooral af van hoeveel dagen mensen thuiswerken. Als in 2015 20 procent van de werkende bevolking een dag in de week thuis werkt, dan scheelt dat jaarlijks ongeveer 180.000 auto’s, en dat is twee miljard euro. Blijft men nog een dag extra in de week thuis, dan wordt dit al drie miljard euro. PwC heeft in de berekening van de bespaarde kosten de afname van files, luchtverontreiniging en verkeersslachtoffers meegenomen.

Voor bedrijven betekent het thuiswerken dat de productiviteit en efficiency van de medewerkers stijgen. Daar bestaat echter nogal wat twijfel over bij veel managers. Er is ook minder kantoorruimte nodig, waardoor ook daar kosten worden bespaard. Daartegenover is het wel noodzakelijk om er op toe te zien dat de thuiswerkplekken aan de eisen van de ARBO voldoen. Thuiswerken vereist ook een volledige digitalisering van de bedrijfsprocessen en een versnelde digitaliseringsslag voor het nog bestaande analoge informatiemateriaal in een organisatie.

Continue reading

Share This:

‘Nieuwe werken’ leidt tot verlies van informatie

Bedrijven verliezen steeds vaker gevoelige bedrijfsinformatie door het werken met mobiele apparatuur, zoals laptops, usb-sticks en telefoons. Slordigheid, diefstal en beschadigde apparatuur zijn de belangrijkste oorzaken voor het dataverlies, meldt het bedrijf Stellar Data Recovery. Daarnaast blijkt dat ook de archiveringsfunctionaliteiten binnen de meeste bedrijven niet aan de normen voldoen.

Door ‘het nieuwe werken’ wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van mobiele apparatuur. Werknemers mogen steeds vaker kiezen waar en wanneer ze werken en gaan ook steeds vaker buiten kantoor aan de slag. Volgens Kees Jan Meerman van Stellar Data Recovery zijn beveiligingsbeleid en de back-up van data op de netwerkserver van het bedrijf vaak goed geregeld. Er wordt doorgaans dagelijks een back-up gemaakt. ‘We zien alleen dat medewerkers grote hoeveelheden bedrijfsdata op laptops, USB-sticks en zelfs in hun mobiele telefoons opslaan. Die vallen buiten het zicht van de IT-manager en de gemiddelde medewerker maakt niet elke dag of week een back-up. Die denkt daar gewoonweg niet aan’ constateert Meerman.

Continue reading

Share This:

Het Nieuwe Werken als beveiligingsramp

19 februari 2010

Steeds meer bedrijven kijken naar het nieuwe werken. De opkomst ervan wordt vanuit leveranciers en overheden, gestimuleerd. Termen als 'efficiënter werken', 'beperken reiskosten' en 'terugdringen fileleed' worden te pas en te onpas gebruikt, maar IT-technisch hoor je niet zo veel. Hoe zit het met de beveiliging bij het nieuwe werken? Momenteel zijn we in de overgang van een informatietijdperk naar een netwerktijdperk. Toegevoegde waarde lever je door kennis te delen en bijdragen te leveren aan een collectief. Deze ontwikkeling zien we niet alleen in een web 2.0-fenomeen als Wikipedia, maar ook in het nieuwe werken, waarbij het kennisdelen en samenwerking belangrijke succesfactoren zijn. De integriteit van deze gedeelde kennis is daar een zorgpunt. We moeten er voor zorgen dat kennis gebaseerd is op betrouwbare bronnen en dat deze niet hopeloos verouderd of incompleet is. Dit betekent dat we technieken en methoden moeten ontwikkelen waarmee we de integriteit van gedeelde kennis kunnen vergroten.

Continue reading

Share This: