IT bij politie puinhoop

De IT-problemen bij de politie hebben tal van oorzaken waaronder een ingewikkelde organisatie, verouderde systemen en slecht toezicht van het ministerie. Minister Opstelten denkt dat de invoering van een nationale politie soelaas biedt.

De Algemene Rekenkamer heeft donderdag het rapport ICT Politie 2010 uitgebracht. De instantie bracht op verzoek van Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de IT-problemen van de politie in kaart en kwam tot vele oorzaken en aanbevelingen. Volgens de Rekenkamer zijn de drie belangrijkste basisvoorzieningen voor handhaving, opsporing en capaciteitsmanagement versnipperd ingevoerd, is de gebruiksvriendelijkheid matig en zijn belangrijke koppelingen tussen de systemen niet gelegd.

Agenten op de werkvloer zouden onvoldoende betrokken zijn bij de ontwikkeling en het gebruik zou dan ook nog onvoldoende zijn. ‘Onder andere door gebruik van alternatieve systemen, aldus de Rekenkamer. Bovendien zouden de systemen verouderd zijn en daarmee ‘niet toekomstvast’.

De aansturing van de IT door de verantwoordelijke korspchefs noemt de Rekenkamer ‘problematisch’ en in tien jaar zou er niet veel verbeterd zijn. Ze zouden zich bovendien onder druk van de Tweede Kamer en ministers teveel op het halen van de deadlines gericht hebben, ten koste van het realiseren van gebruiksvriendelijke en bruikbare systemen.

De organisatie die de politie op IT-gebied zou moeten ondersteunen, de vtsPN, is er in de woorden van de Rekenkamer ‘onvoldoende in geslaagd om een gezonde ICT-organisatie in te richten en professioneel in te spelen op de diverse vraag’. Ook het ministerie gaat niet vrijuit: ‘Het toezicht vanuit het ministerie schoot tekort en was teveel op afstand’. Oorspronkelijk was 46 miljoen euro begroot voor invoering van de IT-systemen, maar de kosten liepen op naar ten minste 70 miljoen euro.

Minister Opstelten gebruikt de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer nu om voor invoering van een nationale politie te pleiten: ‘De conclusies uit het rapport maken duidelijk dat de ICT bij de politie voortaan centraal moet worden aangestuurd. De invoering van de nationale politie maakt dat mogelijk’. Hij belooft na de zomer een ‘aanvalsprogramma’ naar de Tweede Kamer te sturen met daarin voorstellen hoe hij de problemen op IT-gebied te lijf wil gaan.

Kortom: de IT bij de politie is al jarenlang een puinhoop en is georganiseerd als iets dat ‘erbij’ komt, niet als iets dat een kernproces is bij de uitvoering. Of centralisering een oplossing is, is maar zeer de vraag. Ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.