Tag Archives: Compliance

Een koekje van eigen deeg…

De heisa tussen Google en enkele Waalse en Duitstalige kranten verenigd in Copiepresse gaat maar door. Omdat Google het hoger beroep verloor, heeft het alle verwijzingen naar de sites van de kranten verwijderd. Maar niet alleen uit Google News, maar uit de hele Google zoekindex.

Dat was niet de bedoeling: het ging alleen om Google News. Google neemt wraak met deze boycot, zo schreeuwt Copiepresse.

In mei verloor Google het hoger beroep in een rechtszaak aangespannen door een aantal Waalse en Duitstalige kranten verenigd in Copiepresse. Die eisten in 2006 dat Google alle verwijzingen, koppen, intro’s en foto’s verwijderde uit Google News en de cache-functie van de zoekmachine. Google maakte hiermee inbreuk op het auteursrecht van de kranten, die ook nog eens advertentie-inkomsten misliepen.

Google stelt dat het uitgevers een dienst bewijst. De zoekgigant plaatst alleen een kop, korte inleiding en soms een thumbnail om dan te verwijzen naar de krantensites. Daarmee zou de zoekgigant de auteursrechten van kranten niet schenden maar internetters zelfs aanmoedigen om naar de krantenwebsite te gaan.

Continue reading

Share This:

Bewaartermijn internetgegevens terug naar zes maanden

Dinsdag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een reparatiewet, waarin de bewaarplicht van internetgegevens wordt teruggeschroefd van 12 naar 6 maanden. Dat heeft twee jaar moeten duren. Twee jaar geleden bedong de Eerste Kamer deze tegemoetkoming aan de Internet Service Providers (ISP’s). De Tweede Kamer had 12 maanden bewaarplicht vastgesteld in de eerste versie van de nieuwe Telecomwet, en daar dreigde de hele wet in de Senaat over te struikelen.

Om de wet door de Eerste Kamer te loodsen zegde toenmalig minister Hirsch Ballin toe dat de bewaarplicht voor interntproviders werd beperkt. Die reparatiewet is nu goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar dat betekent niet dat providers hun verplichte opslag van 12 maanden meteen kunnen terugbrengen naar 6 maanden. Een oppositievoorstel om de bewaarplicht af te schaffen haalde het niet.

Share This:

Doorgifte persoonlijke data aan U.S.A. illegaal

Het opslaan van check-in data van vliegtuigpassagiers, met hun credit carddata, om dat ter beschikking te stellen aan het Department of Homeland Security in de VS is onwettig. Het is ‘not compatible with fundamental rights’. Dat is de mening van de advocaten die de Europese Commissie (EC) adviseren. Voor de notitie zie hier. The Guardian publiceerde een redactioneel artikel hierover op de voorpagina.

De Verenigde Staten wil passagiergegevens 15 jaar lang bewaren, inclusief credit cardgegevens, telefoonnummers en adressen. Europa heeft daarmee ingestemd, zo bleek afgelopen mei uit een ontwerpovereenkomst, eveneens gelekt aan The Guardian.

In de nu opgedoken memo uit de juridische afdeling van de Commissie ‘grave doubts’ of het Passenger Name Record (PNR)-verdrag wel in overeenstemming is met het recht op databescherming. Volgens de Britse krant kan de mening van de juridische afdeling cruciaal zijn omdat de Commissie voor een deal met de VS de toestemming nodig heeft van het Europese Parlement (EP) en de ministers.

Continue reading

Share This:

Facebook in sollicitatieprocedures mag niet in Duitsland

24 augustus 2010

Werkgevers in Duitsland mogen geen informatie over hun sollicitanten op Facebook opzoeken. Google gebruiken mag nog wel. Het gaat om een wetsvoorstel dat vanaf woensdag kan worden goedgekeurd. Het beperkt de informatie die werkgevers wettelijk mogen verzamelen. Zo wordt het bespioneren van werknemers (bijvoorbeeld door videocamera’s) sterk aan banden gelegd. Volgens Der Spiegel, dat Die Welt en de Süddeutsche Zeitung citeert, mogen bazen nog wel informatie over hun (toekomstige) werknemers opzoeken op professionele kanalen. Iemands profiel nalezen op LinkedIn blijft dus wel toegestaan. Ook informatie die publiek beschikbaar is (dus op Google) blijft buiten schot. Enkel als de informatie in kwestie te oud is, of de persoon in kwestie er geen controle over heeft, is het verboden ze te gebruiken. De vraagt blijft wel waar men de lijn trekt. Informatie die te vinden is op Facebook, is vaak ook terug te vinden via Google, al is het maar via de cache van de zoekmachine. Bovendien valt er moeilijk een verbod te leggen op informatie die vrij beschikbaar is.

Continue reading

Share This:

De cloud is interessant, maar wel complex. Juridisch dan.

24 juni 2010

Cloud computing wordt vrijwel zeker de belangrijkste motor van de informatiesamenleving in de 21ste eeuw, die onder meer nieuwe manieren van werken en zakendoen ontsluit. Daarmee kunnen gebruikersorganisaties in de private en publieke sector aantrekkelijke voordelen behalen, maar niet zonder aandacht voor het brede en uiteenlopende rechtskader. Het recht behoort de toepassingen van IT in redelijkheid te faciliteren en te borgen. Nieuwe wetgeving is echter op dit moment ongewenst, omdat we cloud-computingdiensten eerst verder moeten laten evolueren. Dat blijkt uit de zojuist verschenen trendanalyse Cloud computing in juridisch perspectief van bedrijfsjurist en industrieanalist Mr. Victor de Pous. Cloud computing betekent elastische schaalbaarheid van de verwerkings-, netwerk- en opslagcapaciteiten. De levering van deze IT-diensten geschiedt door middel van zelfbediening. De gegevenswerking vindt bovendien gevirtualiseerd plaats, dat wil zeggen dat de computerprogramma’s en de te verwerken informatie losgekoppeld zijn van de fysieke hardware en infrastructuur. Daarmee kunnen gebruikersorganisaties aantrekkelijke voordelen behalen. Zo verhoogt het uitbesteden van technologie — en het terug ontvangen als een managed service tegen een bepaald dienstenniveau — in de regel de kwaliteit en biedt dit de klant meer ruimte voor kerntaken. Bovendien wordt er voor het gebruik betaald en verdwijnen de investeringskosten.

Continue reading

Share This:

Onvoorstelbare domme uitspraak

2 juni 2010

Alleen al het vermelden van de naam van een bestand uit illegale bron, zelfs zonder hyperlink, is openbaarmaking van dat bestand, oordeelt de rechtbank. Het vermelden van een naam van een bestand uit illegale bron op het usenet-forum FTD is volgens de rechter feitelijk het aan het publiek ter beschikking stellen van dat bestand. Daarmee wordt inbreuk gemaakt op auteursrechten. De rechter veroordeelt FTD verder tot betaling van ruim 10.000 euro aan proceskosten. Met het vonnis handhaaft de rechter het verbod dat een paar weken geleden ex parte (eenzijdig, zonder verdediging van de gedaagde) werd uitgesproken. De Haagse rechter oordeelt dat het online noemen van de bestandsnaam, in een zogeheten 'spot' van een upload (die mogelijk is gedaan door derden), inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht. Een 'spot' is door de rechter geïnterpreteerd als een openbaarmaking, van auteursrechtelijk beschermd materiaal. 'Het is niet relevant of FTD op enig moment de bestanden in haar macht heeft. FTD stelt haar gebruikers in staat om auteursrechtelijk beschermde bestanden (eenvoudiger) te downloaden en stelt daarmee de facto de bestanden ter beschikking aan het publiek'.

Continue reading

Share This:

Vingerafdruk-protestbrief mag niet geweigerd worden

26 april 2010

De bewustwording rondom onze privacy blijft groeien. Mensen gaan steeds meer vragen stellen. Het beleid dat de overheid voert is niet vanzelfsprekend. Zie deze artikelen in Metro en De Pers. De politiek wordt zo nu en dan wakker; de SP en de VVD stelden kritische vragen over de opslag van vingerafdrukken. Er volgen ook steeds meer mensen die weigeren hun vingerafdrukken af te geven of zelfs een procedure starten. De Nederlandse regering kan en wil niet garanderen dat het verzamelen van privé-gegevens later niemand in problemen brengt. Daarbij: er wordt niet altijd zorgvuldig omgesprongen met vingerafdrukken en de gemeente geeft geen enkele garantie, ook niet over de veiligheid van de opslag. Aan de veiligheid van die centrale opslag wordt ernstig getwijfeld. Uiteraard beweren bewindspersonen het tegendeel, maar het 'track record' van de overheid is niet het je-van-het. Dat de database bij een commercieel bdrijf is gestald, is uiteraard te gek voor woorden, hoe goed de overeenkomste ook zijn dictgetimmerd. Stichting Privacy First heeft een modelbrief opgesteld, die an de gemeente een ondertekening vraagt waarbij ze garanderen dat ze zorgvuldig met de vingerafdrukken om zal gaan. Gemeenten weigeren echter de brief te accepteren.

Continue reading

Share This:

Blunderend, onrechtmatig en ongewenst

16 februari 2010

Op zoek naar getuigen van de rellen in Culemborg, blundert het Arnhemse Openbaar Ministerie. Ze wilde gewoon contact leggen met ‘getuigen’ van de rellen in Culemborg. Die hoopte het OM te vinden via de site van de lokale Culemborgse Courant. Molukkers en Marokkanen reageerden heftig onder artikelen over de rellen op de site. ‘Daar zaten wel wat interessante reacties tussen’, zegt het OM. En toen ging het mis… Het wilde van de Courant álle verkeersgegevens van de site tussen 1 en 4 januari, zodat het van iedere indiener de persoonlijke gegevens te zien zou krijgen. Het OM heeft de wettelijke bevoegdheid om zulke gegevens te vorderen, ‘als dat voor het onderzoek nodig is’, zegt Bart Schermer, een jurist gespecialiseerd in privacy. In de wet staat echter dat politie of OM alleen internetgegevens van een beperkt aantal personen mogen opvragen, van mensen waar ze specifiek ‘iets mee willen’ (verdachten of getuigen). De gegevens van duizenden bezoekers opvragen is niet toegestaan volgens de wet. ‘Deze vordering is daarom nogal ondoordacht van het OM’, zegt Schermer. ‘Of misschien was het gewoon luiheid. Het opvragen van deze gegevens is een grote inbreuk op de privacy. Daarom is deze wet met veel extra regels omgeven’. Dat de Culemborger Courant en de provider weigeren internetgegevens door te geven, is volgens Schermer redelijk bijzonder. ‘De meeste organisaties spelen vrij makkelijk gegevens door aan politie of justitie’.

Continue reading

Share This:

Compliance en Ampersand

2 februari 2010

Hoewel methodes om compliance in IT-stystemen te ondersteunen niet klaar zijn voor de praktijk, denkt Henriëtte Sangers dat dit niet heel lang meer zal duren. Sangers is projectmanager credit risk management bij ING Lease Holding. Volgens haar zou het veel tijd en geld kunnen besparen. 'Het zal nog wel even duren, maar uiteindelijk is dit voor veel bedrijven de toekomst. Als bedrijf mis je kansen op de markt als je dit niet doet. Het is de enige manier om aantoonbaar te voldoen aan allerlei eisen en tegelijk flexibel te blijven'. Het onderzoek van Sangers wees uit dat de Ampersand-methode bruikbaar is om compliance in IT-systemen te ondersteunen. Aangezien compliance-projecten vaak een groot deel van het budget opslokken, hebben organisaties hier veel belang bij. De Ampersand-methode, ontwikkeld door hoogleraar Informatica Stef Joosten van de Open Universiteit, gebruikt relatiealgebra om bedrijfsregels vast te leggen en specificaties in IT-systemen te genereren, waarvan kan worden bewezen dat ze voldoen aan de gebruikte bedrijfsregels. Als deze bedrijfsregels garanderen dat een organisatie op een bepaald gebied voldoet aan de voor haar geldende regelgeving dan kan de Ampersand-methode aantonen dat het IT-systeem dat met behulp van deze regels is gegenereerd, compliant is. Het is een zeer interessante methode, maar de organisatorische kant van compliance om de methode heen wordt nog teveel genegeerd.

Continue reading

Share This:

Op zoek naar de herinnering. Verantwoordingssystemen, content-intensieve organisaties en performance

7 december 2009

In dit boek introduceren wij de content-intensieve organisatie, een organisatie die content-intensieve bedrijfsprocessen uitvoert. Dit zijn bedrijfsprocessen waar de in-, through- en output als content is te benoemen. Content uit zich in documenten en archiefdocumenten. De creatie van deze uitingsvormen van content vindt plaats in (massale) repeterende processen. Wij constateren op basis van praktijkcases dat kwaliteit, context en infrastructuur van content cruciaal zijn voor performance. Vanwege die nauwe band tussen content en performance zijn het managen en coördineren van content essentieel voor iedere content-intensieve organisatie.

Het boek is in een paperback editie beschikbaar, xxiv + 473 blz., genaaid gebrocheerd, 17 x 24 cm., 90 grams HVO papier, glanzend gelamineerde kaft, met stellingen.

Het boek kost € 49,90 (exclusief verzendkosten) en is te bestellen via:

bestelformulier.doc

bestelformulier.odt

Dit boek richt zich op de verantwoordingsfunctie in content-intensieve organisaties en de rol die content (documenten en archiefdocumenten) daarin vervult. Het bevat een weergave van het onderzoek in hoeverre de performance van bedrijfsprocessen binnen dergelijke organisaties, zowel in doel- als in rechtmatigheid, kan worden verbeterd. Dit kan door het optimaliseren van de content value chain, de processen die de kwaliteit van content waarborgen. Het afleggen van verantwoording aan legitieme fora (de overheid, de aandeelhouders, de rechterlijke macht, de maatschappij), ongeacht het moment in de tijd, een belangrijke prestatiedoelstelling is voor content-intensieve organisaties.  Daarvoor is de kwaliteit, de beschikbaarheid en de begrijpelijkheid van content, essentieel. In het boek wordt een model van een verantwoordingssysteem ontwikkeld waarmee de kwaliteit, de context, de beveiliging, de logistiek en het behoud van content kan worden benaderd. Toepassing van het model leidt er toe dat content gebruikt kan worden om de rechtmatigheid van het handelen van content-intensieve organisaties aan te tonen en om de doelmatigheid van de bedrijfsprocessen te verbeteren. Het verantwoordingssysteem uit zich in een model van een metadataschema, de culmnatie van een vergelijkend onderzoek naar de tot op dit moment ontwikkelde metadatamodellen, de metadata horende bij de ‘content value chain’ en de principes die ten grondslag liggen aan het verantwoordingsysteemn: ‘provenance’, ‘context’ en ‘quality’. Met deze studie wordt een stevige basis voor de implementatie van Enterprise Content Management in content-intensieve organisaties gelegd. Daarnaast wordt het voor deze organisaties mogelijk verantwoording af te leggen en compliance (de aantoonbaarheid van het naleven van de bestaande wet- en regelgeving) te realiseren.

Geert-Jan van Bussel

Ferdinand Ector

Continue reading

Share This:

Rechtspositie gebruiker versterkt in nieuwe Europese Telecomwet

25 november 2009

Het Europees Parlement heeft ingrijpende herziening van de telecomregels goedgekeurd. De nieuwe Telecomwet van de Europese Unie moet onder andere de rechten van consumenten versterken en de concurrentie tussen telecomaanbieders vergroten. Over de totstandkoming is enkele jaren touwgetrokken. Een van de nieuwe bepalingen in de nieuwe EU-Telecomwet is dat het afsluiten van iemands internettoegang alleen is toegestaan als dat “doelmatig, evenredig en noodzakelijk” is. Gebruikers die worden verdacht van een strafbaar feit zoals illegaal downloaden van muziek mogen pas na onafhankelijke toetsing en eventueel hoger beroep worden afgesloten. Het Europees Parlement is er echter niet in geslaagd een amendement toe te voegen dat het afsluiten van internetgebruikers pas na een gerechtelijk bevel zou toestaan. Veel lidstaten waren daar sterk op tegen. Eerder is in Frankrijk een fel debat gevoerd over een wetsontwerp dat het mogelijk zou maken dat klanten na enkele waarschuwingen door internetproviders mogen worden afgesloten zonder tussenkomst van de rechter.

Continue reading

Share This:

Documenten onder controle. Optimaliseer uw informatievoorziening

11 oktober 2009

Dit boek geeft inzicht in de wondere wereld van document management. Het is geschreven voor iedere professional die met documenten, document management en elektronische documentenverwerking in software in aanraking komt en die in zijn werkzaamheden moet bepalen wat de waarde, de betrouwbaarheid en de controleerbaarheid zijn van de informatie die in de geraadpleegde documenten is of wordt opgenomen. Document management raakt alle medewerkers in organisaties die opdrachten verwerken, zaken afhandelen, contractonderhandelingen voeren of beleid ontwikkelen. Of er alleen met papieren documenten wordt gewerkt, met elektronische documenten of met beide, maakt geen verschil. Document management heeft vele verschillende dimensies, kan vanuit vele verschillende gezichtspunten worden benaderd, maar dient voor iedereen te leiden tot een effectievere, efficiëntere en meer uniforme wijze van omgaan met documenten in de organisatie. De lezer krijgt allereerst uitleg over de hoofdprocessen van document management, dat wil zeggen over de selectie, de logistiek en het beheer van documenten. Het gaat om de wijze waarop de juiste documenten, op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomen. Het gaat over de kwetsbaarheid van elektronische documenten, over de problemen van digitale duurzaamheid en over de pragmatische oplossingen daarvoor. Het boek biedt inzicht in bewijs en compliance en biedt een aantal praktische tools om in de eigen organisatie te implementeren. Geert-Jan van Bussel schreef voor de Praktijkreeks Administratie van uitgeverij Kluwer een overzicht van wat documentaire informatievoorziening is.

Continue reading

Share This:

Records Management: een onmisbare compliance- en performance resource ?

22 december 2006

Records Management heeft de afgelopen jaren, met name in de Verenigde Staten, grote aandacht gekregen, vooral voor wat betreft de rol die het kan spelen in het kader van compliance en het bereiken daarvan. Toch blijkt het problematisch om het management te overtuigen van het belang van records management, niet alleen voor compliance, maar ook voor het bereiken van kostenvoordelen, betere procesperformance en een betere informatievoorziening en -infrastructuur. We hebben hier een viertal white papers opgenomen die vanuit verschillend gezichtspunt het belang van records management benadrukken. De eerste white paper probeert vanuit het gezichtspunt van EMC aan te geven waarom een bedrijf records management moet implementeren, wat de voordelen zijn en op welke wijze het methodisch kan worden gerealiseerd. De tweede paper is van Xerox en richt zich met name op de integratie van ‘electronic records management’ binnen document management; als voorbeeld wordt Xerox’ eigen product DocuShare gebruikt. De derde publicatie is een uitgebreide studie van Cohasset Associates op basis van FileNet Records Manager naar de kostenvoordelen die op basis van records management kunnen worde gerealiseerd. Het is een interessante studie, die ook voor Nederlandse implementatietrajecten, en niet alleen van FileNet producten, erg nuttig is, omdat er zich geboden wordt op baten van records management. In de kosten-baten analyses zijn de baten van records management vaak moeilijk te concretiseren. Deze studie kan hierbij van groot nut zijn. De laatste publicatie hier richt zich op het door Cohasset ontwikkelde concept van ‘Assured Records Management’. In opdracht van EMC indroduceert Cohasset hier een ‘structured methodology to significantly improve the retention and disposition of valued electronic information assets. De paper sluit af met een ‘self assessment’, waarbij als afsluiting wordt aangegeven dat ‘organizations that fail this self assessment are at substantial risk and need to get moving on the road to Assured Records Management’. Mijn evaluatie van deze vragenlijst leidt tot de conclusie dat voor vele Nederlandse organisaties deze afsluiting zeer toepasselijk is….

Continue reading

Share This:

Substitutie: waarborgen voor een wettelijke regeling

Tool 7

Ontwikkeldatum
3 mei 2006

Ontwikkeld door
Van Bussel Document Services

Status
Versie 1.0

Versiedatum
3 mei 2006

Verspreiding
Vrij te gebruiken met vermelding van copyright

Copyright
Van Bussel Document Services V.O.F.

Korte introductie
Artikel 7 van de Archiefwet geeft iedere zorgdrager in principe de mogelijkheid om archiefdocumenten te vervangen door reproducties, waarbij de te vervangen documenten vernietigd kunnen worden. Dit wordt in de wet substitutie genoemd. Voor substitutie is een machtiging nodig van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of van Gedeputeerde Staten, daar waar het gemeenten en waterschappen betreft. Na substitutie nemen de reproducties de plaats in van de oorspronkelijke documenten; ze worden daarmee archiefdocumenten in de zin van de Archiefwet.

Substitutie kan enkel en alleen plaatsvinden als er sprake is van juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefdocumenten voorkomende gegevens. Substitutie wordt toegepast als op papier geplaatste archiefdocumenten digitaal worden gemaakt of omgekeerd. Als daarnaast blijvend te bewaren archiefdocumenten onvoldoende duurzaamheid hebben om na honderd jaar zonder noemenswaardige achteruitgang raadpleegbaar te zijn dan is de zorgdrager verplicht tot substitutie.

Juist die termijn van ‘honderd jaar’ is een probleem; zonder organisatorische waarborgen is geen enkele gebruikte informatietechnologie in staat om aan die eis te voldoen. De enige uitzondering hier is wellicht microfilm, alhoewel vraagtekens gesteld kunnen worden bij ‘raadpleegbaarheid’. De volledige context van de archiefdocumenten gaat bij microverfilming immers verloren. Sommige papiersoorten zullen de genoemde periode ook kunnen doorstaan, maar dat geldt niet altijd voor de toners van de laserprinters of de inkt van de inktjetprinters die gebruikt worden om dat papier te bedrukken. De digitalisering heeft andere, welbekende duurzaamheidsproblemen.

De duurzaamheidsproblemen van microfilm en papier zijn in ieder geval minder dan die veroorzaakt door de digitalisering. Desondanks vindt substitutie van digitaal naar papier (formeel) niet plaats. Uiteraard worden in de praktijk voortdurend electronisch gegenereerde documenten gemigreerd naar papier (ook de uiteindelijk te bewaren documenten), maar er is nog nooit een machtiging daarvoor aangevraagd. Of er sprake is van juiste en volledige weergave van de opgenomen gegevens valt te betwijfelen. De originele archiefdocumenten worden echter vervangen door papieren exemplaren, die vervolgens als de archiefexemplaren worden beschouwd. Er is dus ontegenzeggelijk sprake van substitutie. In sommige gevallen wordt deze substitutie zelfs gestimuleerd, bijvoorbeeld daar waar de e-mail-strategie gericht is op het afdrukken van de oorspronkelijke mails. Hoewel er voor deze substituties in principe machtigingen nodig zijn, deze evenwel nooit worden aangevraagd, zou actie van de Rijks- en Provinciale archiefinspectie noodzakelijk zijn. Deze blijft echter uit.

Substitutie-aanvragen worden in de praktijk met name aangevraagd voor migraties van (grote) papieren bestanden naar digitale documentenbestanden (bijvoorbeeld bouwvergunningen). Over deze aanvragen wordt over het algemeen negatief beschikt. Hoewel bij het scannen van papieren bestanden en het maken van een image (een afspiegeling) van elk papieren document over het algemeen sprake is van juiste en volledige weergave van de opgenomen gegevens bestaat er te weinig vertrouwen in de electronische beheersomgevingen en te veel vertrouwen in de traditionele technologie van microfilm en papier om deze substituties toe te staan. Er bestaat dus een zekere inconsistentie in het omgaan met substitutie: aan de ene kant gebeurt het continue, zonder machtiging en zonder actie daartegen, aan de andere kant worden machtigingen tot substitutie niet ingewilligd, omdat er geen vertrouwen bestaat in de beheerssituatie na vervanging. Aan de ene kant voortdurende vervanging zonder machtiging, waarbij de authenticiteit van de archiefdocumenten zeer problematisch is; aan de andere kant de authenticiteit van papieren documenten voorop stellen om substitutie naar een digitale vorm tegen te houden.

Zoals eerder opgemerkt is er geen enkele gebruikte informatietechnologie die de absolute garantie kan bieden dat na honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang in raadpleging is te constateren. Dat betekent dat substitutie alleen dan kan plaatsvinden als de nodige maatregelen genomen worden om de raadpleging van de archiefdocumenten te waarborgen. Die maatregelen zijn voor een deel informatietechnologisch van aard, maar voor het belangrijkste deel organisatorisch van karakter. Om substitutie (en eigenlijk iedere operatie waarbij archiefdocumenten worden vervangen door eenzelfde exemplaar op een ander medium) mogelijk te maken zal een ‘gecontroleerde omgeving’ moeten worden ingericht.

Vervanging kan in principe enkel worden toegepast als de kwaliteitskenmerken van de archiefdocumenten worden gewaarborgd. Dit betekent dat authenticiteit, integriteit, controleerbaarheid en historiciteit ingevuld worden op een manier die vorm, structuur en inhoud van de vervangen archiefdocumenten behoudt. Wij hebben een wijze van aanpak ontwikkeld op basis waarvan substitutie kan worden uitgevoerd, met in acht neming van de bestaande wet- en regelgeving. Deze wijze van aanpak dient op ieder te substitueren bestand te worden toegepast.

Download bestand

Share This:

Transparantie

Transparantie
‘De processen van de overheid moeten transparant zijn.’

Dat is een stelling die de laatste jaren sterk aan kracht heeft gewonnen. De ideeën daarachter zijn duidelijkheid. Doorzichtige overheidsprocessen. Duidelijkheid voor de burger. Inzicht in het handelen van de overheidsorganen in het publieke (en uiteraard ook in het niet-zo-publieke) domein. Werken op basis van een één-loket-gedachte. Werken vanuit een interactieve website. Hoe uitdagend dit is, hoe noodzakelijk ook om de burger en zijn overheid als gelijke partijen te kunnen beschouwen: de realisering hiervan is uiterst moeilijk. Dat wordt wel eens gebagatelliseerd: het beeld bestaat immers dat met informatietechnologie alles mogelijk is.

Continue reading

Share This:

Smoesjes en smoezen

2 mei 2005

De Business Software Alliance (BSA) hoorde de afgelopen jaren tal
van excuses en stelde op basis daarvan een smoezen topvijf samen.
Daaruit bleek dat bedrijven zich naef opstellen ten aanzien van het
gebruik van dergelijke software.


Continue reading

Share This: