Vingerafdruk-protestbrief mag niet geweigerd worden

26 april 2010

De bewustwording rondom onze privacy blijft groeien. Mensen gaan steeds meer vragen stellen. Het beleid dat de overheid voert is niet vanzelfsprekend. Zie deze artikelen in Metro en De Pers. De politiek wordt zo nu en dan wakker; de SP en de VVD stelden kritische vragen over de opslag van vingerafdrukken. Er volgen ook steeds meer mensen die weigeren hun vingerafdrukken af te geven of zelfs een procedure starten. De Nederlandse regering kan en wil niet garanderen dat het verzamelen van privé-gegevens later niemand in problemen brengt. Daarbij: er wordt niet altijd zorgvuldig omgesprongen met vingerafdrukken en de gemeente geeft geen enkele garantie, ook niet over de veiligheid van de opslag. Aan de veiligheid van die centrale opslag wordt ernstig getwijfeld. Uiteraard beweren bewindspersonen het tegendeel, maar het 'track record' van de overheid is niet het je-van-het. Dat de database bij een commercieel bdrijf is gestald, is uiteraard te gek voor woorden, hoe goed de overeenkomste ook zijn dictgetimmerd. Stichting Privacy First heeft een modelbrief opgesteld, die an de gemeente een ondertekening vraagt waarbij ze garanderen dat ze zorgvuldig met de vingerafdrukken om zal gaan. Gemeenten weigeren echter de brief te accepteren.


De protestbrief is opgesteld door actiegroep Pivacy First, die van plan is een rechtszaak tegen de staat aan te spannen vanwege het opslaan van vingerafdrukken. Het is de bedoeling met de brief officieel te protesteren tegen de opname van de afdrukken van vier vingers in een centrale database. Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer zei in de Tweede Kamer dat de overheid een dergelijke brief altijd in ontvangst moet nemen. Vorige week bleek al dat het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gemeenten het advies geeft de brief te negeren en zeker niet te ondertekenen. Burgers die bezwaar willen maken tegen opname van hun vingerafdrukken moeten de geijkte paden bewandelen en een officieel bezwaarschrift indienen, redeneert BZK. Dat is een vreemd advies, omdat het niet mogelijk is bezwaar aan te tekenen tegen het afgeven van vingerafdrukken. Sterker nog, als iemand weigert vingerafdrukken af te staan bij het aanvragen van een paspoort wordt de procedure stopgezet meldt Rijksoverheid.nl. 'U kunt geen bezwaar maken tegen het opnemen van uw vingerafdrukken. Er is namelijk sprake van een wettelijk voorschrift waarvan niet kan worden afgeweken. Wanneer u weigert uw vingerafdrukken af te geven, wordt uw aanvraag voor een nieuw reisdocument niet in behandeling genomen', staat te lezen op op de site. Bezwaar maken tegen het niet in behandeling nemen van een paspoortaanvraag is wel mogelijk. In de standaardbrief van Privacy First is de eis opgenomen dat de vingerafdrukken veilig worden opgeslagen. Staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken vindt dat van een ambtenaar niet kan worden verwacht dat die een dergelijk document tekent. Brenninkmeijer wijst er echter op dat er zoiets bestaat als het recht tot petitie. Hij vindt daarom dat gemeenten de brief wel degelijk moeten aannemen. De kans dat het misgaat met de opslag van de afdrukken is behoorlijk, zeggen experts. Zo waarschuwde biometriespecialist Max Snijder dat het afnemen en opslaan van vingerafdrukken in Nederland op ‘volstrekt amateuristische wijze gebeurt’. Ook bestaan er twijfels of de overheid wel genoeg zicht heeft op de opslag, omdat een commercieel bedrijf, Sagem Identification, verantwoordelijk is. Vrees bestaat dat de vingerafdrukken in handen komen van criminelen, of dat identiteitsfraude wordt gepleegd. Bewindslieden hebben tot nu toe steeds beweerd dat de opslag veilig is. Demissionair staatssecretaris Bijleveld: ‘Maakt u zich geen zorgen, de database is veilig, want hij is beveiligd’. Als dat een criterium is, bestaat inNederland geen criminaliteit, want we hebben politie.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.