Internetgegevens worden nog maar 6 maanden bewaard

7 september 2009

Telecomaanbieders hoeven hun gegevens over internetverkeer minder lang te bewaren dan aanvankelijk de bedoeling was. Het kabinet brengt de bewaarplicht terug van twaalf naar zes maanden. De termijn voor telefoonverkeer, zowel voor vaste als mobiele netwerken, blijft een jaar. Met deze voorgestelde wetswijzing van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) is de ministerraad akkoord gegaan. Daarmee heeft de minister, na aanvankelijk alle gegevens twee jaar te willen bewaren, nu al achttien maanden van zijn oorspronkelijk voorgestelde termijn afgehaald. Het kabinet heeft tot de aanpassing besloten na het debat over de opslag van dataverkeer in de Eerste Kamer, kort voor de zomer. Bij de senatoren bestond grote twijfel over de maatregel. Na de bomaanslagen in Madrid en Londen is afgesproken om telecombedrijven te verplichten de gegevens over telecommunicatieverkeer voor een bepaalde periode op te slaan. Volgens de Europese richtlijn bedraagt de bewaartermijn minimaal zes maanden en maximaal twee jaar. Het gaat niet om de inhoud van het verkeer, maar louter om welke nummers met elkaar bellen en welke mailadressen met elkaar communiceren. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is gesuggereerd de bewaartermijnen voor telefonie en internet te splitsen. Vooral internetbedrijven worden op kosten gejaagd met de lange bewaarplicht.


De Eerste Kamer twijfelde over de effectiviteit van de maatregel. Zo noemde senator Duthler (VVD) Skype, Hyves en Twitter, die buiten de bewaarplicht vallen. Kamerlid Franken (CDA): 'Politieke opportuniteit woog zwaarder dan wetenschappelijke rationaliteit'. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer besloot dat het voldoende was om te voldoen aan het minimum dat de Europese Commissie stelt voor het bewaren van online data. De PvdA is vanaf het begin al tegen de plannen van Kabinet en Tweede Kamer geweest. Er wordt bijvoorbeeld gevreesd voor de privacy van burgers. 'Twaalf maanden vinden wij buiten proporties'. In een reactie op het ingaan van de bewaarplicht eerder dit jaar publiceerde het 'Small Sister'-project een Windows-versie van de gelijknamige tool om de bewaarplicht te omzeilen. Het programma is MicroSister gedoopt en laat gebruikers anoniem mailen, daarmee wordt de bewaarplicht omzeild. Small Sister is en Nederlands initiatief en maakt gebruik van Tor, een dienst die individuen via een wereldwijd netwerk van routers anoniem laat surfen. Elke router verwijdert persoonlijke informatie, waardoor het webverkeer niet meer naar een individu leidt. Een overheidsinstantie of beveiligingsdienst die de oorsprong van een gebruiker probeert te achterhalen, komt niet verder dan de laatste router uit het Tor-netwerk. Het systeem was al beschikbaar voor Ubuntu, er wordt nog gewerkt aan een versie voor de Mac. De regel dat de gegevens moeten worden opgeslagen en desgewenst geleverd is afkomstig van de Europese Unie. De bepaling van de duur van de bewaartermijn laat zij bij de nationale parlementen. Het is nog geen vanzelfsprekendheid dat de Tweede Kamer de reparatiewet zal goedkeuren. Het is dus belangrijk om niet passief te wachten wat de Tweede Kamer doet met de reparatiewet. Wanneer die wordt behandeld, zullen alle tegenstanders van een bewaarplicht (van 12 maanden) de Kamer moeten duidelijk maken dat een termijn van 6 maanden het maximum is.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.