Rechtspositie gebruiker versterkt in nieuwe Europese Telecomwet

25 november 2009

Het Europees Parlement heeft ingrijpende herziening van de telecomregels goedgekeurd. De nieuwe Telecomwet van de Europese Unie moet onder andere de rechten van consumenten versterken en de concurrentie tussen telecomaanbieders vergroten. Over de totstandkoming is enkele jaren touwgetrokken. Een van de nieuwe bepalingen in de nieuwe EU-Telecomwet is dat het afsluiten van iemands internettoegang alleen is toegestaan als dat “doelmatig, evenredig en noodzakelijk” is. Gebruikers die worden verdacht van een strafbaar feit zoals illegaal downloaden van muziek mogen pas na onafhankelijke toetsing en eventueel hoger beroep worden afgesloten. Het Europees Parlement is er echter niet in geslaagd een amendement toe te voegen dat het afsluiten van internetgebruikers pas na een gerechtelijk bevel zou toestaan. Veel lidstaten waren daar sterk op tegen. Eerder is in Frankrijk een fel debat gevoerd over een wetsontwerp dat het mogelijk zou maken dat klanten na enkele waarschuwingen door internetproviders mogen worden afgesloten zonder tussenkomst van de rechter.

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (CDA) zegt dat over de definitieve tekst lang is onderhandeld met de lidstaten, die internetgebruikers aanvankelijk veel minder bescherming wilden geven. “Gelukkig is dit niet doorgegaan, want dan hadden bijvoorbeeld Nederlandse internetgebruikers een flink stuk van hun al verworven rechten moeten inleveren”, stelt Van Nistelrooij. De consumentenrechten zijn ook op andere punten verbeterd. Daar was overigens al in mei van dit jaar een akkoord over bereikt. Klanten die van telecombedrijf veranderen moeten hun bestaande mobiele nummer binnen één dag weer kunnen gebruiken bij hun nieuwe provider. Verder is het gebruik van cookies door website-uitbaters alleen nog toegestaan als de gebruiker daarmee akkoord is gegaan. Providers moeten hun klanten informeren wanneer hun gegevens betrokken waren bij een inbreuk op de beveiliging. Verder bevat de nieuwe EU-wetgeving regels voor harmonisering van het beheer van het radiospectrum. Dat gebeurt vooral met het oog op de overgang van analoge naar digitale televisie. Ook zijn regels aanvaard die de samenwerking tussen nationale toezichthouders, zoals de OPTA in Nederland, moeten verbeteren. In mei was al besloten dat er onder de naam BEREC een Europese instelling komt waarin alle 27 nationale regelgevers zitting hebben. De toezichthouders krijgen volgens Van Nistelrooij ook meer mogelijkheden om eerlijke concurrentieverhoudingen tussen aanbieders te bevorderen. Dominante telecombedrijven kunnen worden verplicht hun netwerkinfrastructuur te scheiden van de afdelingen die diensten aanbieden. De nieuwe regels zullen de komende anderhalf jaar in praktijk worden gebracht. Vandaag (25 november) zullen de voorzitters van het Europees Parlement en de Europese Raad de gewijzigde regels ondertekenen. In mei 2010 moeten de lidstaten hun nationale wetgeving hebben aangepast om aan de toegang tot internet dezelfde juridische bescherming te bieden als aan andere grondrechten. Een richtlijn voor de rechten van burgers dienst eind april 2011 in nationale wetten te zijn verankerd.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.