Op zoek naar de herinnering. Verantwoordingssystemen, content-intensieve organisaties en performance

7 december 2009

In dit boek introduceren wij de content-intensieve organisatie, een organisatie die content-intensieve bedrijfsprocessen uitvoert. Dit zijn bedrijfsprocessen waar de in-, through- en output als content is te benoemen. Content uit zich in documenten en archiefdocumenten. De creatie van deze uitingsvormen van content vindt plaats in (massale) repeterende processen. Wij constateren op basis van praktijkcases dat kwaliteit, context en infrastructuur van content cruciaal zijn voor performance. Vanwege die nauwe band tussen content en performance zijn het managen en coördineren van content essentieel voor iedere content-intensieve organisatie.

Het boek is in een paperback editie beschikbaar, xxiv + 473 blz., genaaid gebrocheerd, 17 x 24 cm., 90 grams HVO papier, glanzend gelamineerde kaft, met stellingen.

Het boek kost € 49,90 (exclusief verzendkosten) en is te bestellen via:

bestelformulier.doc

bestelformulier.odt

Dit boek richt zich op de verantwoordingsfunctie in content-intensieve organisaties en de rol die content (documenten en archiefdocumenten) daarin vervult. Het bevat een weergave van het onderzoek in hoeverre de performance van bedrijfsprocessen binnen dergelijke organisaties, zowel in doel- als in rechtmatigheid, kan worden verbeterd. Dit kan door het optimaliseren van de content value chain, de processen die de kwaliteit van content waarborgen. Het afleggen van verantwoording aan legitieme fora (de overheid, de aandeelhouders, de rechterlijke macht, de maatschappij), ongeacht het moment in de tijd, een belangrijke prestatiedoelstelling is voor content-intensieve organisaties.  Daarvoor is de kwaliteit, de beschikbaarheid en de begrijpelijkheid van content, essentieel. In het boek wordt een model van een verantwoordingssysteem ontwikkeld waarmee de kwaliteit, de context, de beveiliging, de logistiek en het behoud van content kan worden benaderd. Toepassing van het model leidt er toe dat content gebruikt kan worden om de rechtmatigheid van het handelen van content-intensieve organisaties aan te tonen en om de doelmatigheid van de bedrijfsprocessen te verbeteren. Het verantwoordingssysteem uit zich in een model van een metadataschema, de culmnatie van een vergelijkend onderzoek naar de tot op dit moment ontwikkelde metadatamodellen, de metadata horende bij de ‘content value chain’ en de principes die ten grondslag liggen aan het verantwoordingsysteemn: ‘provenance’, ‘context’ en ‘quality’. Met deze studie wordt een stevige basis voor de implementatie van Enterprise Content Management in content-intensieve organisaties gelegd. Daarnaast wordt het voor deze organisaties mogelijk verantwoording af te leggen en compliance (de aantoonbaarheid van het naleven van de bestaande wet- en regelgeving) te realiseren.

Geert-Jan van Bussel

Ferdinand Ector

Recensies:

André Plat, in OD 64 (2010), nr. 2, blz. 14-15:

Het promotieonderzoek … is uitstekend gedocumenteerd. Een must read and understood voor HMDI-studenten. … Het lijkt mij de moeite wel waard om hierover een breed debat te voeren met elkaar. Dit promotieonderzoek bevat veel kennis en geeft aanknopingspunten voor verdieping in ons vak’.

Leon Gruppelaar, in Archievenblad, 114 (2010) nr. 2, blz. 39-40:

‘Dit wordt … uitvoerig en met vaak interessante archivistische gezichtspunten uitgewerkt. … Het boek van VBE is geen makkelijk leesbaar handboek, Het staat daarvoor te vol met definities en theoretische exercities, die getuigen van de jarenlange studie door beide auteurs. Maar aan de andere kant maken de descriptieve opsommingen van de definities, keurig in tabellen gepresenteerd … de dissertatie tot een ware Fundgrube, tot een bijna encyclopedisch naslagwerk’.

Peter Toebak, in Der Archivar , Heft 2, 2010, blz. 191-192:

‘Die Autoren legen eine direkte Verbindung zwischen Verantwortung und Performanz. Dieze enthalt Kontrolle, jedoch auch – sehr schon betont – Legitimation (S. 448). … Die Studie hat den angestrebten Status von ‘referentie’ und ‘toetsingsinstrument’, also von Nachschlagewerk oder Handbuch (S. 46), verdient. … Es ist zu wunschen, dass ihr Buch in der niederlandischen Praxis und Ausbildung und hoffentlich auch daruber hinaus viel Verbreitung findet’.

Het boek is gedeeltelijk in een ‘platte’ digitale (niet printbare) vorm te downloaden.We zijn op dit moment bezig om een complete, ‘verrijkte’ digitale versie te realiseren, die als een – te betalen – ebook zal worden aangeboden.

Op zoek naar de herinnering. Verantwoordingssystemen, content-intensieve organisaties en performance

Geert-Jan van Bussel, Ferdinand Ector

Kaft van het boek

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.