Category Archives: Nieuwsarchief 2009

Privacybelangen bij kilometerheffing

18 november 2009

Het systeem voor kilometerheffing dat minister Eurlings wil invoeren, is ook voor andere doelen te gebruiken. Mag dat zomaar ? Willen we dat eigenlijk wel ? Twee maanden lang zijn met camera’s de auto’s geregistreerd die tijdens de spits op de rijksweg A2 reden. 'Uit de kentekenregistratie ter hoogte van Breukelen blijkt dat de auto met het kenteken […] regelmatig van de A2 gebruik maakt. Volgens de informatie die wij van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) hebben ontvangen, staat het kenteken op uw naam'. Een mooie aanhef van een brief met het verzoek aan een enquête mee te doen. Rijkswaterstaat stuurde 45.000 automobilisten de brief: 15.000 deden mee aan de enquête. Er kwamen enkele klachten binnen bij het College Bescherming Persoongegevens (CBP), dat toestemming gaf voor dit project. Bij Rijkswaterstaat beklaagden twee mensen zich schriftelijk over de brief. De overheid houdt haar burgers in de gaten: met camera’s, met registratie van telefoon- en ander digitaal verkeer, met kentekenregistratie. Vanaf 2011 komt er, als Eurlings zijn zin krijgt, een schat aan gegevens bij. Dan gaat de kilometerheffing van start voor vrachtwagens. Een jaar later volgen de automobilisten. In 2016 is dan van elke automobilist precies bekend waar hij zich op welk moment van de dag bevindt.

Continue reading

Share This:

EPD, en nog eens EPD

17 november 2009

Bijna 70 % van de huisartsinformatiesystemen en ruim 30 % van de ziekenhuisinformatiesystemen voldoen niet aan de kwalificatie-eisen voor aansluiting op het Landelijk schakelpunt (Lsp). Dat blijkt uit een rapportage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWZ). Het ministerie turfde welke zorginformatiesystemen aan de eisen voldoen voor aansluiting op het Landelijk schakelpunt, de verbinding voor de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens, het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Minister Klink van VWS geeft in een voortgangsrapportage over het EPD een overzicht van het aantal zorginformatiesystemen dat gekwalificeerd is voor aansluiting op het Lsp, het aantal zorgsystemen dat gekwalificeerd wordt en systemen die nog niet gekwalificeerd zijn. In dat overzicht scoren vooral de huisartseninformatiesystemen en de ziekenhuisinformatiesystemen slecht. Van de onderzochte huisartsinformatiesystemen is zestig procent niet gekwalificeerd, tien procent is bezig met de kwalificatie en dertig procent is klaar voor koppeling aan het Lsp. Daarbij moet worden aangetekend dat de leveranciers van de onderzochte systemen een gezamenlijk marktaandeel hebben van veertig procent. Dat betekent dat het onduidelijk is of de overige aanbieders van informatiesystemen voldoen aan de kwaliteitseisen. Die groep is niet onderzocht.

Continue reading

Share This:

Microsoft gebruikt GPL-code en moet openbaar maken

16 november 2009

Microsoft geeft toe dat de Windows 7-installatietool de open source licentie GPLv2 heeft geschondsen. Daarom geeft het nu de gehele broncode van de software vrij onder GPLv2. Deze week werd bekend dat een gratis Windows 7 USB/DVD Download Tool van Microsoft GPLv2-code bevatte. In een blogpost erkent Peter Galli, Microsoft's Open Source Community Manager, dat er GPL-code in de tool zat. 'After looking at the code in question, we are now able to confirm this was indeed the case, although it was not intentional on our part. While we had contracted with a third party to create the tool, we share responsibility as we did not catch it as part of our code review process. We have furthermore conducted a review of other code provided through the  Microsoft Store and this was the only incident of this sort we could find'. En omdat het volgens Galli 'our aim is to be respectful of the terms under which that code is being shared. As a result, we will be making the source code as well as binaries for this tool available next week under the terms of the General Public License v2 as described here, and are also taking measures to apply what we have learned from this experience for future code reviews we perform'.

Continue reading

Share This:

EPD en IT: het blijft behelpen

13 november 2009

Het aantal zorgaanbieders dat aangesloten is op het landelijk schakelpunt EPD loopt achter. Er is meer tijd nodig om de IT op orde te brengen. In totaal waren er op 31 oktober 400 zorgaanbieders (ziekenhuizen, apotheken, huisartsen) aangesloten op het landelijk schakelpunt. Het ministerie van Volksgezondheid hoopt eind dit jaar 560 aanbieders een koppeling hebben met het landelijke EPD. Eerder ging het ministerie uit van 900 zorginstellingen. Dat schrijft minister Klink in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. In totaal waren er eind september circa 800.000 patiëntendossiers beschikbaar via het schakelpunt. IT is de reden voor de achterlopende aantal EPD-koppelingen, schrijft Klink. Een aantal IT-leveranciers heeft meer tijd nodig voor de aanpassing van hun systemen om te kunnen voldoen aan de eisen van Nictiz, het instituut dat in opdracht van de overheid landelijke standaarden ontwerpt voor elektronische communicatie in de zorg. Uit de rapportage blijkt verder dat de beschikbare dossiers tussen juni en oktober bijna een half miljoen keer zijn opgevraagd. Eind september waren er 13.940 abonnees die door middel van de zogeheten UZI-pas toegang hebben tot het landelijk schakelpunt. De UZI-pas wordt vervangen omdat deze relatief makkelijk te kraken bleek. Nieuwe passen worden vanaf deze maand, schrijft Klink, uitgerust met een modernere chip, die onkwetsbaar zou moeten zijn voor een kraak. Uiteraard is dat 'wishful thinking', want 'onkwetsbaar' is wel een erg groot woord.

Continue reading

Share This:

Microsoft

12 november 2009 

Microsoft gaat zoekresultaten van zoekmachine Wolfram Alpha integreren in Bing. Daarmee distantieert Bing zich verder van Google. Ook voor Wolfram is de deal gunstig. Microsoft gaat de algoritmen van Wolfram Alpha gebruiken om vooral de vragen over voeding, gezondheid en rekensommen beter te kunnen beantwoorden. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld bij een zoektocht naar bepaald voedsel naast de reguliere resultaten nu een tab met informatie over de voedingswaarde van het product. Daarnaast is er een Body Mass Index (BMI) calculator beneden in de pagina te zien. Ook daar komen de voedingswaarden terug. Er wordt op Wolfram Alpha vaak gezocht naar 'leuke dingen' zegt een woordvoerster tegen de New York Times. Volgens de zegsvrouw komen bezoekers, na eerst de leuke dingen te hebben gedaan, uiteindelijk wel terug voor de bruikbare dingen. Microsoft laat weten dat ‘the partnership is completely aligned with our broader goal of enabling faster, more informed decisions’. Microsoft wil Wolfram’s algoritmen gebruiken ‘to enhance its nutrition, fitness and mathematics searches’. De deal van Microsoft met Wolfram Alpha volgt op een serie aanpassingen die worden uitgerold. Waaronder bijvoorbeeld lokale weerberichten en verbeteringen aan Bing Maps.

Continue reading

Share This:

Justitie blijft op grote schaal aftappen

11 november 2009

Justitie heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 2250 telefoonnummers per dag afgeluisterd, gemiddeld driehonderd per dag meer dan vorig jaar . In 2008 werd al een record aantal telefoontaps uitgevoerd. In totaal werden in de eerste zes maanden van dit jaar ruim 13.000 telefoongesprekken opgenomen. Nederland is al jarenlang koploper wat betreft het aftappen van telefoongesprekken. Terwijl vorig jaar dagelijks nog 1946 telefoonnummers werden afgeluisterd, zijn in de eerste helft van 2009 gemiddeld 2254 nummers per dag getapt. Daarvan is 80 procent een mobiel nummer, zo heeft minister Hirsch Ballin van Justitie dinsdag aan de Tweede Kamer laten weten. Het is de eerste keer dat er tapcijfers over een half jaar worden vrijgegeven; tot voor kort gebeurde dit alleen jaarlijks. Onbekend is echter of het Openbaar Ministerie voldoet aan zijn wettelijke plicht om personen achteraf in te lichten over het feit dat telefoongesprekken zijn opgenomen. Het college van procureurs-generaal zou hier geen cijfers over hebben, zo schrijft De Pers.

Continue reading

Share This:

WABO haalbaar ?

10 november 2009

Steden als Den Haag en Groningen zijn een heel eind op weg met de voorbereiding op de komst van de Wabo. Deze wet introduceert de invoering van de omgevingsvergunning en het Omgevingsloket Online. Veel andere gemeenten zijn er nog (lang) niet klaar voor. Vooral kleine gemeenten hebben moeite met de afstemming van hun organisatie, werkprocessen én automatisering. Iets overigens dat voortdurend een rol speelt bij implementaties van nieuwe wetgeving. De omgevingsvergunning is de geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Hierbij hoeft een aanvraag voor een vergunning maar één keer ingediend te worden, digitaal, via het Omgevingsloket Online. Volgens de planning zou het loket in het eerste kwartaal van 2008 worden opgeleverd. Het regelen van de wet- en regelgeving (Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) bleek echter zeer lastig en zorgt keer op keer voor vertraging. Ook slaagt het ministerie van VROM er niet in om de benodigde IT-loketvoorziening klaar te hebben. De verschuiving van de deadline van 1 januari 2010 naar 1 juni 2010 kwam voor de meeste gemeenten erg goed uit. Het implementeren van de Wabo vergt zowel organisatorisch als op IT-gebied een fikse inspanning. De integratie van vergunningprocedures met de gemeentelijke basisadministratie voor adressen en gebouwen, de wens om documenten één keer binnen een document management systeem op te slaan én het koppelen met de midoffice en het Omgevingsloket Online dwingt gemeenten hun systemen verder te integreren. De automatisering wordt complexer en vraagt om meer expertise.

Continue reading

Share This:

Chief Information Officer moet veranderen

9 november 2009

De kloof tussen Chief Information Officers (CIO's) en de raden van bestuur is nog niet gedicht. Een raad van bestuur kan weinig met de IT-rapporten van onderzoeksbureaus. Die staan vol technisch-rationele argumenten over IT-vraagstukken, maar concrete informatie over lokale markten ontbreekt vaak, aldus Ryan Tewari. Hij is director Business Development bij Metri Group uit Schiphol-Rijk. 'Een directie begrijpt zo'n rapport niet of interesseert het niet. Die wil niet van zijn IT-manager horen welk type routers het minste stroom verbruikt, maar wil weten wat het rekencentrum kost en waar het het beste draait: in huis of bij derden. Een directie wil ook niet weten welke firewalls goed werken, maar wil direct op de hoogte worden gesteld van beveiligingslekken'. Tewari is door de wol geverfd als manager die IT-functies heeft bekleed, maar ook directieposten. Hij komt uit de financiële wereld. Hij was bijvoorbeeld chief information officer bij Achmea Pensioenen en Global Investors en later directeur Achmea Holding. 'Metri adviseert directies over hoe zij de aansturing van hun IT kunnen verbeteren. Wij zijn geen organisatie die alleen een stapel sheets achterlaten. Metri helpt bij de implementatie van het verbeterplan zonder daarbij overigens mensen te detacheren'.

Continue reading

Share This:

P2P is niet alleen schuldig

6 november 2009

In antwoord op een nieuw onderzoek dat stelt dat P2P-netwerken niet leiden tot het afnemen van de verkopen van muziek, heeft de muziekale internationale handelswaakhond IFPI een verklaring uitgegeven vandaag. 'The net effect of illegal file-sharing in the UK and elsewhere has been to reduce legitimate sales', zo stelt de verklaring. 'This is why spending on recorded music has fallen every year since illegal file-sharing began to become widespread'. In andere woorden: 'P2P file-sharing is the main cause of the revenue decline and the (very real) job losses in the recorded music business'. Dat is een stevige verklaring, die echter buiten de muziekbusiness stinds minder wordt gedeeld. En dan hebben we het niet over groepen als de EFF of Pirate Bay-verdedigers. Klachten over P2P hebben al geruime tijd mensen als de Europese Commissaris voor Informatiemaatschappij en Media, Viviane Reding, niet kunnen overtuigen. In juni van dit jaar hield Reding een toespraak waarin ze ook de muziekindustrie de schuld gaf van het probleem. 'It is necessary to penalise those who are breaking the law', zo zei ze, 'but are there really enough attractive and consumer-friendly legal offers on the market? Does our present legal system for Intellectual Property Rights really live up to the expectations of the Internet generation? Have we considered all alternative options to repression? Have we really looked at the issue through the eyes of a 16 year old? Or only from the perspective of law professors who grew up in the Gutenberg Age? In my view, growing Internet piracy is a vote of no-confidence in existing business models and legal solutions. It should be a wake-up call for policy-makers'.

Continue reading

Share This:

‘t valt wel mee, die sociale isolatie

5 november 2009

Voor al degenen die het argument hanteren dat de opkomst van culturele bakens als Facebook en Twitter als sociale websites de doodsteek betekent voor het sociale leven en dat sociale websites niet sociaal zijn: het schijnt me te vallen. Het argument luidt dat alle vrienden op sociale netwerken en de langdurige inlogtijd op deze netwerken ten spijt, het slechts een bleke vervanger is voor alle werkeleijke sociale contacten in de 'real world'. Technologie, zo zeggen de critici is meer een stimulans voor isolatie dan voor betekenisvolle interactie. Een nieuwe studie van de Annenberg School of Communication van de University of Pennsylvania en het Pew Internet Project bestrijdt dat veelgebruikte argument. Het stelt dat 'Internet and mobile phone users have larger and more diverse social circles than their technology-resistant counterparts'. Keith Hampton, hoogleraar bij de Annenberg School en leider van het onderzoek, zegt dat 'There is a tendency by critics to blame technology first when social change occurs'. De onderzoekers ondervroegen meer dan 2500 Amerikaanse volwassenen en ontdekten een 'positive correlation between technology usage and an expanded 'discussion network', defined as the network of people with whom an individual feels comfortable talking over important issues'.

Continue reading

Share This:

Staat raakt verzeild in vingerafdruk-processen

4 november 2009

De Nederlandse staat kan processen tegemoet zien over de opslag van vingerafdrukken in centrale databases. Enkele organisaties vinden de databases te kwetsbaar en vreest misbruik. De risico's worden te hoog geacht. De protesten komen uit vele hoeken en hebben één gemeenschappelijk doel: een einde maken aan (centrale) opslag van vingerafdrukken in paspoorten. Sinds september worden van alle Nederlanders die een paspoort of identiteitskaart aanvragen vingerafdrukken afgenomen. De opname daarvan in paspoorten is opgelegd door de Europese Unie. Nederland gaat echter verder dan deze Europese regels en wil de vingerafdrukken in een nationale database opslaan. Volgens onze regering is dat handig. Een van de stichtingen die de staat wil aanklagen, is de deze zomer opgerichte stichting Privacy First, deze zomer opgericht door ondernemer Bas Filippini. Deze stichting heeft naar eigen zeggen contacten met gespecialiseerde advocaten en wetenschappers. Planning is om rond januari een proces te starten.

Continue reading

Share This:

Overheid wijst WOB-verzoek van ICT Office af.

3 november 2009

Branchevereniging ICT~Office krijgt nul op het rekest voor wat betreft het WOB-verzoek betreffende de toelichting op de rijksinkoopvoorwaarden. De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot verrichten van Diensten (Arvodi) hebben volgens de branchevereniging een 'geheime' toelichting, waarin staat dat deze voorwaarden niet geschikt zijn voor ICT-dienstverlening. 'Deze Rijksvoorwaarden zijn voor veel ICT-diensten niet geschikt en voor andere minder geschikt. Zij zijn nadrukkelijk ook niet geschreven voor ICT-diensten', zegt Annechien ten Kate-Sloots van ICT~Office. 'Wij hebben vernomen dat dit ook zo in een toelichting op de voorwaarden staat. Deze toelichting wordt intern gehouden en schijnt absoluut niet aan externen vertrekt te mogen worden'.

Continue reading

Share This:

Europa wil bij interoperabiliteit af van open standaarden

2 november 2009

De Europese Commissie lijkt de nadruk die het legde op open standaarden te verzwakken. Het spreekt nog slechts over 'open specificaties', die zowel patenten als betaalde licenties toelaten. Die opvatting blijkt uit een niet-openbaar concept van het 'European Interoperability Framework for European Public Services' (EIF). Een eerder, concept, veel meer gericht op open standaarden, werd aanzienlijk aangepast. In 2004 al kwam de eerste versie (1.0) van EIF uit. Daarin was het gebruik van open standaarden een harde eis. Drie voorwaarden waren daarbij bepalend: een standaard moest door een onafhankelijk orgaan worden beheerd, patenten die op de standaard rusten moeten worden voorzien van een blijvende, kosteloze licentie en de beschrijving van de standaard moest zowel gepubliceerd zijn als betaalbaar toegankelijk zijn. Vorig jaar werd er een publieke consultatie gedaan op basis van een voorstel, waarbij open standaarden werden neergezet als middel om eerlijker concurrentie mogelijk te maken. De opstellers gingen toen zelfs zover te stellen dat praktijken die het opstellen van standaarden of specificaties verstoren moeten worden aangepakt. In de nu bekend geworden conceptversie komt het woord 'open standaard' zelfs niet voor. Er is enkel nog sprake van een specificatie, waarbij andere spelregels gaan gelden. Er moet een openbare review zijn, belanghebbenden moeten hun mening kunnen geven, de documentatie moet vrij beschikbaar zijn en het moet mogelijk zijn om de specificatie in programmatuur te implementeren. Die spelregels zijn niet eens hard.

Continue reading

Share This:

Bijna weer helemaal compleet !

2 november 2009

Wij hebben tot op dit moment alle nieuwberichten, zoals wij dit nog beschikbaar hadden gepubliceerd. We zullen vandaag ook weer beginnen met het toevoegen van actueel nieuws.

Wij zijn er nog niet in geslaagd alle publicaties en tools terug te plaatsen. Wij hopen dat we dat deze weer voor elkaar krijgen.

In ieder geval zijn we weer grotendeels beschikbaar. Wij zullen deze week ook proberen het portal weer up-to-date te brengen.

Wij verwachten dat aan het einde van de week de totale site qua content weer is zoals hij was op het moment van de hack.

Share This:

Webloggers blokkeren spider van Buma/Stemra

8 oktober 2009

Nederlandse webloggers hebben plug-ins voor weblogsystemen gemaakt, die automatisch de webcrawler van Buma/Stemra weren van hun sites. Op die manier hopen ze dat de crawler niet in staat is de muziek op de blogs te herkennen. De plug-ins zijn verschenen voor Drupal en WordPress. Ze zijn een onderdeel van een groeiend online protest tegen de voorgenomen tarieven voor muziekgebruik op websites, die Buma/Stemra vorige week presenteerde onder de noemer Fair Play. Voor WordPress is de 'Block Buma Crawler'-plugin gemaakt door Coen Jacobs. Voor Drupal bestaat nu de 'Buma/Stemra Blocker' door Bèr Kessels. WordPress en Drupal zijn de meest gebruikte open source oplossingen voor het onderhouden van weblogs. De plug-ins maken gebruik van een lijstje IP-adressen, die toebehoren aan de crawler. Dit lijstje verscheen deze week. Op dezelfde site werden de afgelopen dagen e-mailadressen van Hotmail, Yahoo Mail en Gmail gepubliceerd, waarvan de wachtwoorden waren ontfutseld via phishing.

Continue reading

Share This:

ICT-Office heeft nog steeds problemen met ONS

7 oktober 2009

ICT Office heeft nog steeds problemen met het gebruik van open source door de overheid. We berichten daar al eerder over. Volgens ICT Office kan de Nederlandse overheid kan niet zomaar overstappen op 'gratis' open-sourcesoftware zonder aan te besteden. Dat is overigens nog maar eens de vraag: niemand verplicht de overheid om software te kopen en dus dat aan te besteden. De koepelorganisatie stelt dat in een paginagrote advertentie met de titel 'Voor niets gaat alleen de zon op' in het kwartaalblad Digitaal Bestuur. Dit tijdschrift gaat naar bijna alle bestuursorganen in Nederland. Directe aanleiding voor de actie is het verloop van het project Overheid Nieuwe Stijl (ONS). Daarin wordt gewerkt aan een centrale website voor de Rijksoverheid. Het geselecteerde CMS, het open source Hippo, moet uiteindelijk de overkoepelende website Rijksoverheid.nl draaien. Bij die keuze zit de pijn, omdat ICT~Office vreest dat het bedrijf achter die CMS-software nu ook automatisch de dienstverlening mag leveren. De gratis programmatuur zou dus slechts dienen als een hulpmiddel om klanten binnen te halen. Dat laatste mag volgens de branchevereniging niet; het zou namelijk een oneerlijke manier van zaken doen zijn. Juridisch heet dat een bezwarende titel. Dat betekent dat het hele traject van softwarelevering tot het implementeren ervan moet worden aanbesteed, zodra de wettelijke grens van 133.000 euro wordt overschreden. Het is uiteraard niet toegestaan om producten gratis weg te geven om vervolgens het alleenrecht op dienstverlening te hebben. Zoals het er nu uitziet is dat ook helemaal niet het geval. Dat communiceren lijkt me overigens ook niet erg moeilijk, dus waarom dat niet gebeurt….

Continue reading

Share This:

Nieuwe opslagrevolutie ?

6 oktober 2009

De ontwikkelafdeling van het Japanse TDK is erin geslaagd data op een magnetisch opslagmedium op te slaan en terug te lezen met behulp van een combinatie van een magnetische en optische leeskop. Tijdens technologiebeurs Ceatec Japan 2009 demonstreert TDK deze nieuwste ontwikkeling voor data-opslag. Het bedrijf zegt de datadichtheid van magnetische media tot 1Tb per inch², plm. 155Gb per vierkante centimeter, op te schroeven door de magnetische lees- en schrijfkop te ondersteunen met lasers. De techniek werd succesvol toegepast op een schijf met een rotatiesnelheid van 7200 toeren per minuut, zo meldt het bedrijf. Om de hoge datadichtheid te realiseren, gebruikte TDK materiaal dat een sterk magnetisch veld vergt voor de demagnetisatie, een eigenschap die coërcitieve veldsterkte genoemd wordt en in Oersted wordt uitgedrukt. Zo kan data niet per ongeluk gewist worden door warmte-ontwikkeling. Dat materiaal heeft als nadeel dat de magneetvelden zeer sterk moeten zijn om data te schrijven: TDK maakt gebruik van een laser om het magnetisch substraat zeer lokaal te verwarmen en zo de benodigde veldsterkte te verlagen.

Continue reading

Share This:

Embedding audio is geen wederopenbaarmaking

5 oktober 2009

Het is niet zeker of de plannen van Buma/Stemra om geld te vragen voor het embedden van audio, waaronder ook YouTube-films kunnen vallen, juridisch kans van slagen hebben. De vraag is namelijk of embedden wederopenbaarmaking is. Vanaf begin dit jaar heeft Buma/Stemra een nieuw tariefstelsel voor digitale content. De organisatie publiceerde vorige week de tarieven en zegt 'iedereen met beschermde muziek op zijn website' een brief te sturen met de vraag om de benodigde gebruikerslicenties af te sluiten. Webloggers die embedded content publiceren, die auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat, zullen de dans niet ontspringen. Vorig jaar zei Buma/Stemra geen offensief tegen webloggers te beginnen. Buma/Stemra beschouwt 'embedded content', bijvoorbeeld een YouTube-video, als een 'nieuwe openbaarmaking'. Het is de vraag of de gepeperde rekeningen van Buma/Stemra juridisch standhouden. Volgens IT-jurist Arnoud Engelfriet is er namelijk geen juridische onderbouwing. 'Dat is een theorie van Buma, er is geen rechtspraak over. Je kunt daar nog een leuke rechtszaak over voeren'. Engelfriet geeft zo'n rechtszaak een goede kans van slagen, maar sluit niet uit dat Buma/Stemra in het gelijk wordt gesteld. 'Je kunt daar op dit moment nog niets zinnigs over zeggen', aldus de jurist.

Continue reading

Share This:

‘Cloud’ toch niet snel van de grond

1 oktober 2009

Cloud computing komt niet vóór 2013 op grote schaal van de grond, zo voorspelt marktonderzoeksbureau Gartner. In juni zei het onderzoeksbureau nog dat cloud computing aan het begin staat van een inburgeringsproces. Snel gaat dat blijkbaar niet met deze nieuwe vorm van dienstverlening, want Gartner denkt dat bedrijven hun applicaties en data voorlopig liever binnen eigen datacenters beheren. Tot eind 2012 zullen organisaties meer investeren in hun eigen ‘private clouds' dan in de diensten van ‘cloud providers', zo voorspelt analist Phil Dawson van Gartner. De onderzoeker verwacht dat organisaties wel steeds meer gebruik zullen maken van beheertechnieken en -standaarden die cloud providers ook toepassen binnen hun datacenters, zoals virtualisatie en schaalbaarheid. Dat zal volgens hem de overstap naar de uitbesteding van serverdiensten in de toekomst vergemakkelijken. Tot eind 2012 zal 'cloud computing' vooral worden ingezet in uitzonderingsgevallen. In driekwart van de gevallen zal deze (eigenlijk niet zo erg) nieuwe vorm van dienstverlening worden ingezet door organisaties die op de korte termijn grote dataverzamelingen willen doorzoeken, en door startende IT-bedrijfjes. Die beschikken meestal nog niet over een uitgebreide infrastructuur en kunnen nu al baat hebben bij het uitbesteden van hun serverdiensten en hosten van hun applicaties, zo schrijft Dawson.

Continue reading

Share This:

Dataverlies onderschat

30 september 2009

Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf overschatten de mate waarin ze zijn voorbereid op dataverlies. Deze overschatting kost hen duizenden euro's per jaar. Dat zegt leverancier van beveiligingssoftware Symantec, op basis van de antwoorden op een vragenlijst onder 1650 respondenten in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 'Het verbazingwekkende van dit onderzoek is het feit dat het midden- en kleinbedrijf zich niet realiseert wat het gevolg van uitval is voor de klanten. En dat terwijl de tools waarmee de bedrijven zich wél zouden kunnen voorbereiden, binnen hun handbereik liggen', zegt Pat Hanavan, vice president Backup Exec product management bij Symantec.

Continue reading

Share This: