EPD, en nog eens EPD

17 november 2009

Bijna 70 % van de huisartsinformatiesystemen en ruim 30 % van de ziekenhuisinformatiesystemen voldoen niet aan de kwalificatie-eisen voor aansluiting op het Landelijk schakelpunt (Lsp). Dat blijkt uit een rapportage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWZ). Het ministerie turfde welke zorginformatiesystemen aan de eisen voldoen voor aansluiting op het Landelijk schakelpunt, de verbinding voor de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens, het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Minister Klink van VWS geeft in een voortgangsrapportage over het EPD een overzicht van het aantal zorginformatiesystemen dat gekwalificeerd is voor aansluiting op het Lsp, het aantal zorgsystemen dat gekwalificeerd wordt en systemen die nog niet gekwalificeerd zijn. In dat overzicht scoren vooral de huisartseninformatiesystemen en de ziekenhuisinformatiesystemen slecht. Van de onderzochte huisartsinformatiesystemen is zestig procent niet gekwalificeerd, tien procent is bezig met de kwalificatie en dertig procent is klaar voor koppeling aan het Lsp. Daarbij moet worden aangetekend dat de leveranciers van de onderzochte systemen een gezamenlijk marktaandeel hebben van veertig procent. Dat betekent dat het onduidelijk is of de overige aanbieders van informatiesystemen voldoen aan de kwaliteitseisen. Die groep is niet onderzocht.


Van de onderzochte informatiesystemen in ziekenhuizen is 35 procent niet gekwalificeerd. 65 procent voldoet aan de eisen voor aansluiting op het Lsp. Toen het onderzoek eind september 2009 werd uitgevoerd, liep er geen kwalificatietraject van een ziekenhuisinformatiesysteem. De leveranciers van de onderzochte systemen hadden een gezamenlijk marktaandeel van 65 procent. De informatiesystemen voor huisartsenposten en apotheekinformatiesystemen laten een heel ander beeld zien. Nagenoeg alle informatiesystemen voor apotheken voldoen aan de kwalificatie-eisen (49 procent) of zijn bezig met kwalificatie (49 procent). De leveranciers van de onderzochte apotheekinformatiesystemen hebben een gezamenlijk marktaandeel van honderd procent. Informatiesystemen voor huisartsenposten hebben van alle onderzochte systemen het hoogste percentage gekwalificeerde systemen. Zeventig procent van de systemen voldoet aan de eisen voor aansluiting op het Lsp. Twintig procent is bezig met kwalificatie. Tien procent is nog niet gekwalificeerd. De kwalificatie van het de zorginformatiesysteem is één van de voorwaarden om te mogen aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (Lsp). Daarnaast gelden beveiligingseisen voor de infrastructuur. Bovendien krijgt alleen personeel dat een behandelrelatie heeft met de patiënt toegang tot gegevens. Die toegang is fysiek beveiligd met een zogenoemde UZI-pas. In 2010 moeten huisartsen, ziekenhuizen en apotheken via het landelijk schakelpunt medicatiegegevens, informatie over allergieën en overgevoeligheden en waarneemgegevens van de huisarts uitwisselen. Het totaalaantal aan te sluiten zorgaanbieders is 6416. Dat zijn 4321 huisartsenpraktijken, 52 huisartsendienststructuren, 1948 apotheken en 95 ziekenhuizen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.