Overheid wijst WOB-verzoek van ICT Office af.

3 november 2009

Branchevereniging ICT~Office krijgt nul op het rekest voor wat betreft het WOB-verzoek betreffende de toelichting op de rijksinkoopvoorwaarden. De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot verrichten van Diensten (Arvodi) hebben volgens de branchevereniging een 'geheime' toelichting, waarin staat dat deze voorwaarden niet geschikt zijn voor ICT-dienstverlening. 'Deze Rijksvoorwaarden zijn voor veel ICT-diensten niet geschikt en voor andere minder geschikt. Zij zijn nadrukkelijk ook niet geschreven voor ICT-diensten', zegt Annechien ten Kate-Sloots van ICT~Office. 'Wij hebben vernomen dat dit ook zo in een toelichting op de voorwaarden staat. Deze toelichting wordt intern gehouden en schijnt absoluut niet aan externen vertrekt te mogen worden'.


De belangrijkste reden voor de afwijzing van het verzoek die door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt genoemd is dat de gevraagde toelichting geen informatie geeft over een bestuurlijke aangelegenheid. Daarnaast kunnen de gevraagde documenten persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Niet vergeten mag worden dat de gevraagde informatie schadelijk kan zijn voor de financiële belangen van de staat. 'De toelichting op de Arvodi en de modelovereenkomsten zijn bedoeld voor intern gebruik en dienen beschouwd te worden als hulpmiddelen voor de ambtenaren in het kader van de bedrijfsvoering om contract met derden af te sluiten', aldus het ministerie in een brief. Het WOB-verzoek volgde op een verzoek aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om de voorwaarden openbaar te maken. Daarop citeerde voorzitter Reimer van de Interdepartementale Werkgroep Contracten wat over het gebruik van de voorwaarden in de toelichting staat. ICT-bedrijven lopen in hun contacten en contracten met de overheid al jaren tegen de zogenaamde ARVODI-voorwaarden aan. Deze algemene voorwaarden van de rijksoverheid zijn geschreven voor dienstverleningsopdrachten, maar zijn minder geschikt voor de meeste ICT-dienstverleningsopdrachten. Althans, dat schijnt in de interne toelichting op deze voorwaarden te staan. Aangezien in de praktijk de ARVODI-voorwaarden stelselmatig toch voor ICT-opdrachten gebruikt worden, heeft ICT Office voor de zomer al een WOB-verzoek gedaan om de interne toelichting openbaar te krijgen. Tenslotte is een partij nu eenmaal makkelijker te overtuigen van haar eigen ongelijk als je haar om de oren kunt slaan met haar eigen argumentatie. Dat verzoek wordt nu dus afgewezen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.