Category Archives: Nieuwsarchief 2009

Drenthe heeft staatsgeheimen

29 september 2009

De provincie Drenthe probeerde met een beroep op de staatsveiligheid een lijst met gebruikte software geheim te houden. Het overzicht van softwarepakketten werd in een Wob-verzoek gevraagd. Dat verzoek is onderdeel van een onderzoek naar de uitvoering van het Actieplan 'Nederland Open in Verbinding'. Naast gemeenten zijn ook alle provincies gevraagd naar hun IT en de openheid daarvan. In de meeste gevallen werd het overzicht direct verstrekt. Alleen Drenthe wilde gebruik maken van uitzonderingsgronden om de informatie niet te verstrekken. Zo stelde de provincie in de afwijzing van het wob-verzoek schade te lijden als de lijst openbaar zou worden. Het beschikbaar komen zou voor kosten zorgen bij aanbestedingsprocedures. Ook zou de veiligheid van de staat in het geding zijn. Waarom deze risico's juist hier zouden optreden, werd niet onderbouwd. Tegen die afwijzing is een bezwaarprocedure gestart. Die concentreert zich op het feit dat de veiligheid van de staat doorgaans een zaak van de AIVD is. Verder is kantoorsoftware daar niet van toepassing. Ook is het aanbestedingsargument bestreden. Voor het doen van aanbestedingen moet bij de eisen duidelijk zijn welke programmatuur aan vervanging toe is.

Continue reading

Share This:

E-reader voorlopers het haasje….

28 september 2009

Uitgevers wereldwijd hebben besloten dat ePub beveiligd met Adobe DRM de standaard voor digitaal lezen wordt. Amazon blijft trouw aan zijn eigen formaat en DRM-systeem: het in 2005 overgenomen Mobipocket. Bovendien heeft Amazon contractueel geregeld dat e-readers geen ander DRM-systeem mogen hebben naast Mobipocket. Dat dwingt e-readerfabrikanten in een spagaat: ze moeten twee verschillende versies handhaven om beide DRM-systemen te ondersteunen. Klanten moeten een keuze maken uit de DRM-systemen en dan met firmware aan de slag. IREX, de maker van de iLiad, heeft een firmware-update aangekondigd voor de DR1000. Eigenaren van dat Mobipocket-lezende apparaat kunnen dan kiezen voor ePub/Adobe DRM. Die firmware komt in het vierde kwartaal. Nieuwe firmware voor de iLiad, in Nederland verkocht door onder meer boekhandel Selexyz en NRC Handelsblad, komt er niet. En dus zitten eigenaren van die e-reader vast aan Mobipocket. Volgens een woordvoerder van IREX uit Eindhoven ligt de focus van het bedrijf op de nieuwere apparaten, zoals de DR1000 en de recent gepresenteerde DR800SG. 'Je moet voor elk apparaat aparte firmware maken. Dat kost tijd. We richten ons eerst op de nieuwe e-readers'.

Continue reading

Share This:

Onvoorstelbaar juridisch geneuzel

25 september 2009

OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven hoeft geen documenten over de OV-chipkaart te openbaren. Haar functie valt niet onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dat besliste de Arnhemse bestuursrechter deze week in de rechtszaak die was aangespannen door IT-journalist Brenno de Winter. Aanleiding was een rapport van Van Nieuwenhoven, waarin werd geconcludeerd dat er geen grote privacyproblemen met de OV-chipkaart waren. Een onderbouwing van het rapport is echter niet beschikbaar. Een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur vond geen gehoor, want de OV-ambassadeur was geen bestuursorgaan, zo stelde Van Nieuwenhoven. De Winter liet het er niet bij zitten en begon een rechtszaak. Maar De Winter vangt bot bij de bestuursrechter. Weliswaar is de ambassadeur benoemt door de minister, maar die benoeming 'is niet krachtens het publiekrecht ingesteld'. Zij vervult haar taak als onafhankelijk extern adviseur, heeft geen concrete overheidstaak, heeft geen beslissingsbevoegdheid. Het is dan ook aan de beleidsbepalende partijen wat zij met de adviezen van de OV-ambassadeur doen, concludeert de rechtbank.


Continue reading

Share This:

Vrouwen en Internet

24 september 2009

Ruim vijftig procent van de vrouwen ziet zichzelf als een ‘internet fanaat’. Vrouwen gebruiken internet voor e-mail en administratie, maar ze surfen ook vaak voor de lol en doen aan webshoppen. Dit blijkt uit een online onderzoek van telefoon- en internet provider Alice en het Vrouwen Elektronica Panel, waaraan 242 vrouwen tussen de 19 en 65 jaar deelnamen. Ruim vijftig procent van de deelnemers gaf aan zichzelf als een ‘internet fanaat’ te zien die geen dag zonder internet kan. Een kleine groep van 6 procent gaf toe zelfs als ‘internet junkie’ door het leven te gaan en geen minuut zonder te kunnen. Bijna alle Nederlandse vrouwen gebruiken internet voor e-mail en 61 procent voor administratie. Vrouwen gaan ook vaak het internet op voor de lol, 54 procent doet aan ‘funsurfen’ en 48 procent aan webshoppen. Vrouwen zijn kritisch in het uitkiezen van een provider. Voor 30 procent is snelheid bepalend voor de keuze. Ook de prijs speelt een grote rol. Het kan een motivatie zijn om over te stappen op een andere provider. Meer dan 65 procent geeft aan liever de laagste prijs garantie te krijgen dan van A tot Z geholpen te worden bij het overstappen.

Continue reading

Share This:

Keurmerk voor e-facturen

23 september 2009

Het aantal online e-factureringsbedrijven neemt snel toe. De afgelopen maanden zijn er vijftien bij gekomen, dat is een stijging van 30 procent. Platform ELFA (ELektronisch FActureren) werkt aan een keurmerk voor e-factureringsbedrijven om de kwaliteit en continuïteit ervan te waarborgen. Volgens planning krijgen de eerste bedrijven begin 2010 een keurmerk. Er zijn momenteel zo'n 65 e-factureringsbedrijven actief, volgens Factuurwijzer.nl, een onderdeel van Silverback (een bedrijf dat zich bezighoudt met het beheer van intellectuele bedrijfshulpmiddelen). Directeur Friso de Jong maakt zich zorgen over de continuïteit van veel nieuwe online e-factureringsbedrijven. 'Je moet als klant zien te voorkomen dat je bij zo'n nieuw bedrijf zit dat vervolgens omvalt. Stel je voor dat je in een incassoprocedure belandt. Dan kun je mogelijk niet meer bij je stukken komen omdat je e-factureringsbedrijf bankroet is. Het is essentieel te weten hoe de continuïteit bij zo'n bedrijf is geregeld, mocht het failliet gaan ? Want je bent verplicht je administratie zeven – en straks zes – jaar te bewaren.' Een andere zorg van De Jong is het gemak van overstappen.

Continue reading

Share This:

Printkosten heel hoog

22 september 2009

Volgens analisten van Gartner tonen CIO’s zich geschokt als aangetoond wordt dat de kosten voor het verwerken van documenten hoger zijn dan de kosten voor IT. In de boardroom is weinig aandacht voor printers en copiers. Zelfs als de kosten voor de hardware binnen het budget van de CIO vallen, blijkt steeds weer dat de dagelijkse kosten (toner, papier etc) drukken op het budget van de facilitair manager. Volgens Gartner heeft 90 procent van de CIO’s geen idee hoeveel documenten er worden verwerkt en wat de kosten daarvan zijn. Fabrikant HP stelt echter dat tegen elke dollar aan hardware negen dollar staat voor de daadwerkelijke verwerking van documenten. Zo wisselen die gemiddeld negen keer tussen digital en analoog, als gevolg van bijvoorbeeld correctierondes. Daarnaast kost (slecht) versiebeheer en verlies van documenten geld. HP meent dat 5 procent van de documenten zoek raakt. In totaal zou 30 procent van het printvolume bestaan uit ‘waste’. Gartner stelt dat de kosten van printing tot 4 procent hoger kunnen zijn dan het 'directe' IT-budget. Een andere zorg voor de CIO is dat de multifunctionele apparaten in het bedrijfsnetwerk zijn opgenomen, hetgeen de beveiliging van data lastiger maakt. 'Een multifunctional is geen gadget meer, maar een apparaat dat essentieel is voor de business', zo stelt Bill DeLacy namens HP. 'Wie zich realiseert dat het reduceren van kosten een belangrijk issue is voor leidinggevenden in de IT, weet nu dat de uitgaven aan document management fors omlaag kunnen – terwijl de kwaliteit veelal zal stijgen'.

Continue reading

Share This:

Declaraties op Internet

14 september 2009

Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) wil dat alle door bestuurders gedeclareerde kosten op internet komen te staan. De minister zou hiermee reageren op een onderzoek van RTL Nieuws naar de declaraties van alle twaalf commissarissen van de Koningin en gedeputeerden. Uit het onderzoek zou blijken dat provinciebestuurders voor tienduizenden euro's onterecht hebben gedeclareerd. Bestuurders krijgen een vaste onkostenvergoeding, maar desondanks werden honderden bonnetjes van vooral lunches en kleine zakendiners ingediend. Die hadden van de vergoeding moeten worden betaald. Ook geld voor een rolletje drop, een fles Beerenburg en verkeersboetes zou zijn teruggevraagd. Provinciebestuurders zouden vorig jaar voor zeker een miljoen euro hebben gedeclareerd, waarbij de ene bestuurder 'slechts' enkele duizenden euro's terugvroeg en andere meer dan dertigduizend euro. In Utrecht, Limburg en Noord-Holland zijn de declaraties het hoogst. Eerder meldde RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek al onderzoek dat burgemeesters en wethouders in acht op de tien gemeenten de regels overtreden. De bestuurders krijgen een vaste onkostenvergoeding, en zouden daarbovenop ten onrechte kosten voor bijvoorbeeld een lunch in rekening brengen van de gemeente.

Continue reading

Share This:

Google plaatst zonnespiegels voor groene energie

11 september 2009

Google is teleurgesteld in het ontbreken van een doorbraak in groene technologie. Het bedrijf ontwikkelt nu zelf zonnespiegels die tot vier keer goedkoper zijn. Een nieuwe spiegeltechnologie moet de kosten van het bouwen van thermische zonne-installaties radicaal terugschroeven. 'We've been looking at very unusual materials for the mirrors both for the reflective surface as well as the substrate that the mirror is mounted on', zo zegt Bill Weihl, verantwoordelijk voor 'groene' energie bij Google. Google's nieuwe technologie gebruikt meerdere spiegels (heliostats), die zonnestralen richten op een reservoir met bepaalde stof. De zo gegenereerde hitte wordt gebruikt om stoomturbines aan te drijven. Google denkt de kosten voor het maken van heliostats met een factor 2, en misschien 3 of 4, te verlagen. Google hoopt binnen een paar maanden de technologie intern te kunnen testen. Volgens Weihl moet Google nog wel testen hoe lang de spiegels goed blijven in extreme, woestijnachtige omstandigheden. Weihl zei op de conferentie dat de Amerikaanse overheid onderzoek naar duurzame energie meer moet stimuleren, vooral in de beginfase om baanbrekende ideeën aan te moedigen. Op dit moment zijn er volgens Weihl te weinig bedrijven met vernieuwende ideeën over groene technologie.

Continue reading

Share This:

Publiceren van ‘gestolen’ data wordt strafbaar

10 september 2009

Een nagenoeg gereed wetsvoorstel (nog wel in concept) moet ervoor zorgen dat het plaatsen van gestolen filmpjes of foto's op Internet kan leiden tot een gevangenisstraf van vier jaar. Op het plaatsen van ontvreemde webcams, foto's of andere ontfutselde computergegevens door websitebeheerders moeten forse straffen komen te staan. Het voorstel komt van minister Hirsch Ballin. De heling van computergegevens is nu nog niet strafbaar. Dat leidde twee jaar geleden tot een fikse discussie, nadat overal naaktfoto's van presentatrice Manon Thomas opdoken. De bestanden bleken door een buurman van haar computer te zijn gehaald. De hacker kreeg uiteindelijk een taakstraf van 180 uur, maar de foto's verschenen her en der op internet. Die 'heling' wordt nu ook strafbaar. Bovendien krijgt de officier van justitie de bevoegdheid om informatie van internet te laten verwijderen.

Continue reading

Share This:

GoogleBooks zwaar onder vuur

9 september 2009

Een grote groep bedrijven, schrijvers, uitgevers en burgerorganisaties maakt bezwaar tegen de Google Books schikking, die een gevaar zou zijn voor de privacy. 'The settlement has no limitations on Google's collection and use of reader information and no privacy standards for data retention, deletion and sharing of that data with third parties', zo zegt het document dat dinsdag bij de rechtbank werd gedeponeerd door de Electronic Frontier Foundation, de American Civil Liberties Union en andere groeperingen. Meer dan twee dozijn Amerikaanse auteurs en uitgevers protesteren tegen de voorgestelde schikking tussen Google en de industrie. Volgens hen kunnen 'without stronger privacy safeguards, Google employees, third parties, or the U.S. government could obtain lists of the books people have purchased and read'. De schikking kwam na twee jaar tot stand en zorgt ervoor dat auteurs worden betaald door Google als hun boek wordt ingescand door de zoekgigant. Google wil 63 procent van de gegenereerde omzet delen met de rechthebbenden. Dit moet nog goedgekeurd worden door de rechter. Bij de groep rechthebbenden die bezwaar maken tegen de schikking zijn ook winnaar van de Pullitzer Prijs, Michael Chabon, beveiligingsexpert Bruce Schneier en schrijvers van boeken over seksualiteit, erotica en medische marihuana. 'If there is no privacy of thought — which includes implicitly the right to read what one wants, without the approval, consent or knowledge of others — then there is no privacy, period, zo zegt Chabon.

Continue reading

Share This:

Linux-bedreigende patenten veilig

8 september 2009

Het Open Invention Network, een consortium dat Linux steunt, heeft 22 voormalige Microsoft-patenten opgekocht die Linux mogelijk bedreigden. OIN koopt de patenten van de Allied Security Trust. Die kocht het vorig jaar van Microsoft zelf, meldt de Wall Street Journal. Het OIN voorkomt hiermee dat de patenten Linux kunnen gaan bedreigen doordat ze in handen van zogenaamde patenttrollen komen. 'Today's announcement evidences OIN's continued commitment to acquire patents that may be relevant to Linux', zo zei OIN CEO Keith Bergelt. 'The prospect of these patents being placed in the hands of non-practicing entities was a threat that has been averted with these purchases, irrespective of patent quality and whether or not the patents truly read on Linux'. Over het algemeen gaat OIN er vanuit dat dat niet zo is, maar interpretaties kunnen evengoed dreigend zijn. Allied Security Trust was blij dat OIN de patenten gekocht heeft. 'OIN's purchase ensures that these important patents will not be used by patent trolls or others seeking to disrupt Linux and the many companies and individuals advancing this important technology', zo zei Dan McCurdy. Uitvoerend directeur van AST. Leden van het OIN zijn IBM, Novell en RedHat, maar ook Philips, Sony en NEC.

Continue reading

Share This:

Internetgegevens worden nog maar 6 maanden bewaard

7 september 2009

Telecomaanbieders hoeven hun gegevens over internetverkeer minder lang te bewaren dan aanvankelijk de bedoeling was. Het kabinet brengt de bewaarplicht terug van twaalf naar zes maanden. De termijn voor telefoonverkeer, zowel voor vaste als mobiele netwerken, blijft een jaar. Met deze voorgestelde wetswijzing van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) is de ministerraad akkoord gegaan. Daarmee heeft de minister, na aanvankelijk alle gegevens twee jaar te willen bewaren, nu al achttien maanden van zijn oorspronkelijk voorgestelde termijn afgehaald. Het kabinet heeft tot de aanpassing besloten na het debat over de opslag van dataverkeer in de Eerste Kamer, kort voor de zomer. Bij de senatoren bestond grote twijfel over de maatregel. Na de bomaanslagen in Madrid en Londen is afgesproken om telecombedrijven te verplichten de gegevens over telecommunicatieverkeer voor een bepaalde periode op te slaan. Volgens de Europese richtlijn bedraagt de bewaartermijn minimaal zes maanden en maximaal twee jaar. Het gaat niet om de inhoud van het verkeer, maar louter om welke nummers met elkaar bellen en welke mailadressen met elkaar communiceren. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is gesuggereerd de bewaartermijnen voor telefonie en internet te splitsen. Vooral internetbedrijven worden op kosten gejaagd met de lange bewaarplicht.

Continue reading

Share This:

Internet en Darwin hebben veel met elkaar te maken

4 september 2009

Hoogleraar Gerard van Oortmerssen voorspelt dat de grote revolutie van de informatie- en communicatietechnologie ons nog staat te wachten. Dat zegt Van Oortmerssen in zijn inaugurele rede die hij woensdag 9 september aan de Universiteit van Tilburg uitspreekt. Die ICT-revolutie is verontrustend, stelt Van Oortmerssen: door de toenemende complexiteit van ICT dreigen we de greep erop te verliezen. Om dat niet te laten gebeuren, is een fundamenteel andere houding tegenover ICT nodig. De technologie die het internet mogelijk maakt, is een voortzetting van de evolutie, betoogt Gerard van Oortmerssen in zijn rede 'Darwin en het Internet'. Er bestaan zelfs al systemen die zichzelf reproduceren: denk aan computervirussen. Op vele intellectuele terreinen verslaat de computer de mens moeiteloos. In een halve eeuw tijd heeft ICT ons leven revolutionair veranderd, en de ontwikkeling gaat nog steeds door, in een steeds sneller tempo. De grote revolutie staat ons nog te wachten. Van Oortmerssen schetst in zijn rede zowel de geschiedenis als de toekomst van ICT, aan de hand van de begrippen compressie, connectiviteit en complexiteit. Door ICT ontstaat volgens hem een externe schil van intelligentie rond de aarde, waarin de snelheid van informatietransport aanmerkelijk hoger is dan die in het menselijk zenuwstelsel. De technologie zo complex dat we de greep erop dreigen te verliezen. Hoe zal dat verder gaan?

Continue reading

Share This:

Politie verbreekt aftap-record

3 september 2009

Minister Hirsch Ballin heeft de tapstatistieken over 2008 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hier staat in hoe vaak in Nederland telefoons op last van Justitie zijn afgeluisterd. In verreweg de meeste gevallen gaat het om tappen van mobiele telefoons, blijkt uit het overzicht. De Unit Landelijke Interceptie van het Korps Landelijke Politie Diensten verzorgt de interceptie voor alle politiekorpsen, de Bijzondere Opsporingsdiensten en de Koninklijke Marechaussee en fungeert sinds medio 2007 als enig aanspreekpunt voor interceptie van telecommunicatie ten behoeve van de opsporing. In het jaar 2008 is op 26.425 telefoonnummers een bevel tot aftappen afgegeven door het Openbaar Ministerie. Hiervan betrof het in 90% een tap op een mobiele telefoon en in 10% een tap op een vaste telefoonaansluiting. In de betreffende periode liepen er dagelijks gemiddeld 1946 taps. De genoemde aantallen taps zijn exclusief de taps van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD).

Continue reading

Share This:

‘Social Networks’: inbrekertje, kom maar binnen

2 september 2009

Gebruikers van sociale netwerksites, zoals Facebook en Twitter, geven veel te makkelijk informatie prijs over hun doen en laten, concludeert de Engelse financiële dienstverlener Legal & General uit onderzoek onder 2000 gebruikers. Voor inbrekers is het een waardevolle aanvulling op hun gereedschap. Uit het onderzoek blijkt dat 38 procent van de gebruikers vrienden en kennissen deelgenoot maakt van hun vakantieplannen. 33 procent doet dat bij ‘weekendjes-weg’. Meer dan de helft van deze groep doet dat bovendien in het openbare gedeelte, buiten de beslotenheid van hun eigen pagina. Veel mensen selecteren hun virtuele kennissen nogal losjes. 79 procent van de ondervraagden geeft aan dat sociale sites ideaal zijn om het contact met vakantiekennissen te vernieuwen, 75 procent vindt het leuk om ‘vrienden van vrienden’ online te ontmoeten en 47 procent vindt het leuk nieuwe mensen te ontmoeten, waarvan ze online een aansprekend plaatje hebben gezien. De onderzoekers hebben apart gemeten hoe gebruikers van sociale sites reageren op een uitnodiging ‘vrienden’ te worden met een volslagen onbekende. Op Facebook werden 13 van 100 zulke uitnodigingen zonder verdere controle op de identiteit van de afzender geaccepteerd, op Twitter zelfs 92 van de 100.

Continue reading

Share This:

Wikipedia gaat betrouwbaarheid weergeven

1 september 2009

De online-encyclopedie Wikipedia is van plan om een feature te gaan toevoegen die een indicatie geeft over de betrouwbaarheid van de tekst. Het algoritme gaat ervan uit dat bijdragen betrouwbaarder zijn naarmate ze langer zijn blijven staan. Doordat iedereen kan bijdragen aan Wikipedia, is vaak niet duidelijk hoe betrouwbaar de weergegeven informatie is. Onjuiste informatie wordt meestal snel weer gecorrigeerd, maar wie op een zeker moment een pagina bekijkt, kan op dat moment niet goed bepalen hoe betrouwbaar de daar gegeven informatie is. Om hier iets aan te doen hebben onderzoekers van het Wiki Lab aan de universiteit van Californië het programma WikiTrust gemaakt. Dit bepaalt de betrouwbaarheid van de informatie aan de hand van twee eenvoudige richtlijnen. Ten eerste: hoe langer bepaalde informatie blijft staan, hoe groter de kans dat deze correct is. Ten tweede: bijdragen van een auteur die veel juiste informatie heeft geplaatst zijn waarschijnlijk correct. WikiTrust, dat aan een Wikisite kan worden toegevoegd, bepaalt van elke auteur een betrouwbaarheidsgraad naar aanleiding van de tijdsduur waarop zijn stukken onveranderd online blijven. Op elke pagina krijgt vervolgens de tekst een kleurtje aan de hand van de betrouwbaarheid van de schrijver. Bij erg onbetrouwbare schrijvers is de achtergrond fel oranje, bij meer betrouwbare auteurs wordt het oranje vager, en bij de betrouwbaarste bijdragen is het weer het gewone wit.

Continue reading

Share This:

Paspoorten worden gedeeld op P2P-netwerken

31 augustus 2009

Wereldwijd delen honderden mensen een kopie van hun paspoort via peer-to-peer netwerken, zo wordt op Webwereld gemeld. Het vergaren van de documenten gebeurt in seconden met alledaagse software. Dat stelde beveiligingsonderzoeker Jeroen van Beek tijdens zijn toespraak op de opening van het Academische Jaar 2009 – 2010 van de Universiteit van Amsterdam. In kader van het thema van de opening 'privacy in het digitale tijdperk' struinde hij de laatste maanden eDonkey-servers af op zoek naar gedeelde paspoorten. Voor zijn onderzoek schreef hij eigen software om snel zo'n 12.000 servers af te zoeken. De lijst met machines verzamelde hij door aan servers lijsten met andere bekende servers te vragen. Zo zijn honderdduizenden en soms miljoenen clients bedienen, die allemaal documenten delen. Van Beek scant met zijn programmatuur ongeveer 20 tot 40 servers per seconde, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dat heeft inmiddels al geresulteerd in honderden reisdocumenten uit meer dan 50 verschillende landen.

Continue reading

Share This:

Nieuwe gedragscode SMS-verkeer

28 augustus 2009

Na kritiek kiest de Stichting SMS-gedragscode eieren voor haar geld en past zelf de gedragscode aan. Onder meer de vorm van de aanmeldbevestiging krijgt strengere richtlijnen om zogenaamd gratis sms'jes tegen te gaan. 'Op een aantal punten wordt de code aangescherpt. We gaan bijvoorbeeld strengere artikels opnemen over de aanmeldbevestiging, 'zegt Jilles van den Beukel, voorzitter van de Stichting SMS-gedragscode. Het toezicht op de naleving wordt daarnaast weggehaald bij de telecomoperators. Dat gaat voortaan gebeuren door de stichting. Van den Beukel: 'Je ziet na de invoering van de gedragscode nog steeds overtredingen. Het leek ons beter om het toezicht onder te brengen bij de partij die er dagelijks mee bezig is. We denken dat dat effectiever is'. Er zijn meer financiële middelen nodig voor de extra mensen die ingezet moeten worden. Van den Beukel: 'Dat moet uit de sector komen en daar is men ook toe bereid'. Naast zaken als onduidelijke aanmeldbevestigingen, stipt Van den Beukel aan dat de consument er ook bij gebaat is dat er geen misleidende reclame is. Hij belooft in het nieuwe toezichtsysteem ook op dit punt partijen aan te pakken.

Continue reading

Share This:

Cloud: ‘t zal wel !

27 augustus 2009

Ondanks de marketing, willen IT-managers nog niet massaal aan de cloud. Ze houden het geld liever nog even vast. De meeste IT-verantwoordelijken hebben vraagtekens bij de voordelen die de 'cloud' hun organisatie kan bieden. Ook vanwege de beveiliging zijn de beslissers niet overtuigd. Dat blijkt uit een onderzoek van CIO.com onder 240 IT-professionals met beslissingsbevoegdheid. Het onderzoek is in juni dit jaar gehouden en toont dat de grootste bezwaren met betrekking tot 'cloud' te maken hebben met de beveiliging, data management, total cost of ownership, regelgeving en verplichtingen tegenover de aanbieder. Vergeleken met hetzelfde onderzoek dat gehouden werd in augustus 2008 zijn de bedenkingen zelfs toegenomen. CIO.com meldt: 'Perhaps all the hype surrounding products and services based in the cloud might be obscuring fact from fiction. Perhaps the disastrous economic environment and IT spending cutbacks have played a part. Perhaps all those concerns mentioned in the survey really are justified-much to the chagrin of cloud vendors everywhere'.

Continue reading

Share This:

W3C voorziet SKOS van gloeiende aanbeveling

26 augustus 2009

Het World Wide Web Consortium kondigde deze week aan dat het een standaard gaat accepteren 'to bridge knowledge organization systems like classifications, thesauri, and taxonomies to linked data'. Het Semantische Web is bedoeld om het makkelijker te maken naar relevante documenten te zoeken en contextueel informatie te kunnen vinden op het Web. Met de W3C SKOS (Simple Knowledge Prganization System) 'enterprises, social networking applications, government portals, and others managing large collections of items, such as books, news reports, and blog entries, can leverage linked data capabilities'. SKOS geeft een model om de basis structuur en de content van concepten uit te drukken, zoals thesauri, onderwerplijsten en taxonomieen. Verschillende 'communities' kunnen SKOA gebruiken om vacabulaires te verbinden met het Semantische Web. SKOS is speciaal ontworpen om woordsystemen vast te leggen zoals thesauri, classificatieschema’s, taxonomieën en folksonomiën. Heel relevant voor het erfgoed waar gestandaardiseerde ontsluiting essentieel is voor de vindbaarheid.

Continue reading

Share This: