Bezuinigen op kennis gevaarlijk

6 september 2010

Organisaties zijn te veel bezig met kostenbeheersing. Zij doen te weinig om te zorgen dat ze ook in de toekomst beschikken over de kennis die nodig is om mee te doen in een economie die in toenemende mate gericht is op versnelling en innovatie. Dat concludeert onderzoekbureau MarketResponse op basis van een onderzoek onder klanten van de bedrijven Yacht, FunktieMediair en Randstad Nederland. De arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden verandert de komende jaren drastisch en de traditionele manieren om kennis te verwerven, zullen straks niet meer werken. Dit bedreigt de continuïteit van bedrijven, want toenemende (internationale) concurrentie en versnelling van innovatie maken kennis juist steeds belangrijker, aldus MarketResponse. Uit het onderzoek blijkt dat de agenda bij de meeste bedrijven de komende jaren blijft gedomineerd door kostenbeheersing. De meest voor de hand liggende oplossing daarvoor, op korte termijn, lijkt het ontslaan van medewerkers. En dat terwijl organisaties volgens het detacherings- en interimmanagementbedrijf Yacht nu al moeite hebben met het aantrekken van hoogopgeleide mensen met de juiste kennis en expertise.


Yacht signaleert dat het aanbod van kennis krimpt en fragmenteert, terwijl de huidige economie nu juist daarom vraagt. Demografische ontwikkelingen als vergrijzing voorspellen een hogere uitstroom van werkenden vanaf 2010. Daarnaast veranderen de eisen en wensen van toekomstige hoogopgeleide werknemers. Zij kiezen vaker voor nieuwe vormen van werken, al dan niet als zelfstandige, in steeds wisselende verbanden. Het onderzoek waaruit Yacht put, dat in mei 2010 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau MarketResponse. Het betreft een online onderzoek onder 1.346 vertegenwoordigers van Nederlandse organisaties waar tenminste 5 mensen werken in midden- of hogere managementfuncties. Het gaat om organisaties in de sectoren industrie, zorg, energie, financiële dienstverlening, onderwijs, zakelijke dienstverlening of overheid. En dat het moeilijker wordt om kennis in te kopen blijkt uit een onderzoek van de uitzendorganisatie Randstad. ICT-vacatures behoren volgens Nederlandse bedrijven tot de moeilijkst te vervullen functies. Alleen civiele technici, zorgprofessionals en managers in het middenkader zijn nog moeilijker te vinden. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktverkenning 2010-2013 van Randstad. 16 Procent van de ondervraagden vindt ICT-functies het moeilijkst vervulbaar. Verder is ruim 30 procent van de Nederlandse bedrijven niet klaar voor de toekomst, stelt Randstad. Het wordt voor deze bedrijven steeds moeilijker om personeel te werven met de juiste expertise. Over het algemeen geldt dat bedrijven zich onvoldoende realiseren dat door demografische en structurele veranderingen, zoals de vergrijzing, in de toekomst een blijvende en steeds krappere arbeidsmarkt ontstaat, aldus de uitzendorganisatie. Uit de Arbeidsmarktverkenning blijkt dat bijna twee derde van de Nederlandse werkgevers wel het belang van flexibilisering onderkent. Deze werkgevers erkennen dat de personeelsopbouw van hun organisatie structureel anders moet zijn. Zij geven aan in 2013 te beschikken over een flexibele schil, die hen beter in staat stelt mee te bewegen met de economie. Deze schil bestaat naast uitzendkrachten ook uit zzp’ers, freelancers en mensen met kortlopende contracten. Flexibiliteit houdt volgens Randstad meer in dan het aanleggen van een flexibele schil.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.