Tag Archives: Informatievoorziening

We leven in een uitdagende tijd!

De hoeveelheid data neemt enorm toe. Organisaties worden bestookt met allerlei soorten informatie via een enorm aantal verschillende kanalen. Ze verzamelen zelf ook steeds meer data, over klanten en burgers. Vaak weten ze niet eens waarom, maar de mogelijkheden zijn er en het kan ‘misschien nog wel van pas komen’. Opslagservers, ‘on site’ of in de ‘cloud’, zijn dan ook erg in trek. Opslag is goedkoop, immers. Het is allang bekend dat dat niet zo is, maar struisvogels staan er ook om bekend hun kop in het zand te steken.

In de opslagprijzen per gigabyte zijn het gebruik en de terugvindbaarheid van data nooit meegenomen. Maar vanaf 2010 zijn de kosten daarvoor per jaar wereldwijd verdubbeld (tot €11 miljard, ongeveer)! Data behoren immers toegankelijk, vindbaar, betrouwbaar en duurzaam te zijn. Ze worden toch ook opgeslagen om te worden gebruikt. Het information governance regime, nodig voor vertrouwelijkheid, privacy, compliance en erfgoed, vergt met de stijging van de hoeveelheid data meer investeringen in software.

Deze column verscheen voor de eerste keer in SITED, nr. 165, de elektronische nieuwsbrief van VHIC. Lees verder op Bevlogen Bespiegelingen.

Share This:

Infographic: Do you need a new logo?

A little bit of humour!
 
cool-graphic-design-infographics-03

Share This:

iOn the Future: University of Washington

Toegang to betrouwbare informatie is een van de belangrijkste fundamenten van een zich ontwikkelende maatschappij. Elke dag is het nodig dat we informatie ontvangen en ter beschikking stellen via toegankelijke en veilige systemen. Deze ‘reclamefilm’ van de University of Washington (en m.n. van de Information School) laat zien hoe in de universiteit de informatiemaatshappij benaderd wordt en hoe informatie toegankelijk wordt gehouden. Interessante video…
 

Share This:

The information deluge

Een webinar van TheBrain, knowledge management software, over manieren om de enorme vloed aan informatie de baas te worden. Ze zeggen er zelf het volgende over:

‘We’re all connected to a vast sea of information: Twitter, email, news and social networking sites, blogs and corporate portals… But with all this information at our fingertips it begs the question: are we getting smarter with all this data or just bogged down?

With TheBrain you can create large networks of information that match your style of thought, finally putting you in control of the deluge of information, instead of it controlling you.

In this must see webinar we’ll cover strategies to master information overload so you can actually leverage relevant information sources and capture your best knowledge.

Learn how to:
• Develop guidelines and ‘Rules of Engagement’ for your data sources
• Setup of a visual workflow of relevancy and urgency for projects and information
• Create a single point of access that leverages key information relationships
• Organize and link organic knowledge hubs
• Integrate files, web and intranet pages in a way that reflects your work style
• Track files, capture new ideas and version documents
• Setup reminders and review Thoughts to better control and manage information’

Het webinar duurt ongeveer 1 1/2 uur. Dat is lang, maar het is wel de moeite, al is de geluidskwaliteit niet 100 %.

Share This:

The Dream Machine

In 1991 vertoonde de BBC een documentaire over de geschiedenis van de computer als rekenmachine. Het is een uitermate interessant historisch overzicht, waarin aandacht besteed wordt aan een belangrijke reden voor het uitvinden van dit soort machines: het maakte hard werken minder nodig…. Van voor Eniac tot en met Turing en after….

 

Share This:

Oracle en ‘big data’

Oracle introduceert de Oracle Big Data Appliance. Dit is volgens de leverancier een gecombineerd hard- en softwaresysteem dat klanten moet helpen bij het maximaliseren van de waarde van de grote hoeveelheden data (‘big data‘) die ze in huis hebben. Dit maakte de leverancier bekend op de jaarlijkse conferentie Oracle OpenWorld, die dit jaar wordt gehouden in San Francisco.

Weblogs, social media-feeds, ‘smart meters’, sensoren en andere toepassingen genereren hoeveelheden data (doorgaans gedefinieerd als ‘big data’) die volgens Oracle niet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de huidige datawarehouses en business intelligence-applicaties. De Oracle Big Data Appliance, in combinatie met de Oracle Exadata Database Machine en de nieuwe Oracle Exalytics Business Intelligence Machine, biedt klanten een oplossing voor big data en levert alles wat ze nodig hebben voor het verkrijgen, organiseren, analyseren en maximaliseren van de waarde van big data binnen hun onderneming, aldus Oracle.

Continue reading

Share This:

Informatievoorziening, onzekerheid en de ‘wetten van Finagle en Cook’.

15 juli 2005

Reeds een aantal jaren worden de ‘grenzen’ van de informatievoorziening aangege­ven door twee ‘wetten’, namelijk die van Finagle en Cook. Beide ‘informatica-wetten’ zijn in Ne­derland niet zo bekend als die van Murphy (‘Als er iets fout kan gaan, dan gaat het ook fout’) en Brooks (‘Murphy is een optimist’) (1), maar zijn evenals deze van belang bij de ontwik­keling en inrichting van een kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening. Beide wetten leggen er de nadruk op dat ondanks of dankzij de hoeveelheid gegevens of informatie de onzekerheids-factor (erg) groot blijft (2). De beide wetten bevestigen steeds op­nieuw dat management zal blijven wat het altijd geweest is: doelbewust omgaan met onzekerheid en ‘onzekere’ informatie. Ma­nagement kan immers beschouwd worden als geobjectiveerde subjec­tiviteit, waarbij getracht wordt op grond van gegevens / informatie subjectieve omgevingsfacto­ren door middel van geobjectiveerde beslissin­gen te beïnvloeden.

Geert-Jan van Bussel

Continue reading

Share This: