The fourth technological revolution

Informatietechnologie verandert niet alleen de wereld om ons heen, maar laat ons ook naar onszelf kijken, naar de manier waarop we onszelf begrijpen, ons bestaan en onze verantwoordelijkheden. Luciano Floridi (keynote-spreker op de KVAN-dagen komende week in Assen) sprak daarover in een TedX-talk in Maastricht in 2011. Floridi neemt ons mee naar de vierde technologische revolutie na die van Copernicus, Darwin en Freud: de Turing Revolution, een wereld van ‘inforgs’ in een omgeving die volledig bestaat uit informatie. Floridi gaat in op de ethische en morele consequenties van informatietechnologie. In acht minuten….
 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.