Tag Archives: Business Intelligence

Business Intelligence ? What ?

Twee films over Business Intelligence, die dat begrip hopelijk wat verduidelijken. Want er bestaat veel onbegrip over wat er nu eigenlijk onder verstaan moet worden. De eerste film brengt in kaart wat het eigenlijk is en geeft een kort overzicht over de geschiedenis ervan. Het tweede filmpje gaat wat nader in op wat de waarde ervan is voor bedrijven en organisaties.

Share This:

Social media, business intelligence en een A4tje

Hoe de relatie tussen sociale media en business intelligence wordt duidelijk gemaakt door simpel te tekenen op een A4tje….

Share This: