Efficiëntie in de boekhouding van het MKB ver te zoeken

8 april 2010

Twinfield, een online administrateur, gaf opdracht tot het uitvoeren van de Nationale Boekhoud Enquête onder ondernemingen en accountants. De enquête maakt inzichtelijk dat de digitalisering bij de administratieve werkzaamheden achter loopt op de bestaande mogelijkheden. Er wordt op grote schaal inefficiënt gewerkt met een lage standaardisatie, waardoor veel tijd verspild wordt aan onnodige handelingen, de foutgevoeligheid hoog is en de administratie niet transparant is voor accountants en bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat door beter gebruik te maken van de beschikbare technologie veel tijd en geld bespaard kan worden. Processen kunnen verder gestandaardiseerd en geautomatiseerd worden, waardoor arbeidsintensieve handelingen met een hoge foutmarge beperkt worden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Post, zoals facturen en aanmaningen, kan rechtstreeks digitaal vanuit boekhoudprogramma’s verstuurd worden. 80% van de bedrijven doet dit nog steeds via de post, terwijl betalingen wel online gebeuren.

  • Bankafschriften kunnen digitaal verwerkt worden. Ruim driekwart van de bedrijven typt de bankafschriften handmatig over.


Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat veel bedrijven interesse hebben in de voordelen van online boekhouden in het kader van het nieuwe werken. Dit blijkt uit de volgende conclusies:

  • Online samenwerken, waardoor men altijd en overal toegang heeft tot de informatie, wordt door driekwart van de ondervraagden als een groot voordeel gezien.

  • De helft van de bedrijven maakt in meer of mindere mate al gebruik van het nieuwe werken. Bij kleine bedrijven gebeurt dat in verhouding meer dan bij de grotere.

  • Twintig procent van de bedrijven doet de boekhouding online en nog eens eenzelfde percentage geeft aan dat ze verwachten dat binnen twee jaar te gaan doen.

Online boekhoudprogramma’s dragen bij aan de transparantie van de boekhouding. Accountants en bedrijven hebben de mogelijkheid om overal en altijd via het internet toegang tot de actuele boekhouding te hebben. Bedrijven vertrouwen sterk op het advies van hun accountant bij de selectie van een boekhoudprogramma. Omdat tweederde van de accountants nog niet met een SaaS boekhoudprogramma werkt zijn er verschillen in de voor- en nadelen die verwacht worden:

  • Een kleine groep van 14% van de accountants geeft meer dan de helft van hun klanten online toegang tot de gevoerde administraties.

  • De helft van de mensen zonder online boekhoudervaring verwacht dat dit minder veilig is, dit percentage is bij mensen met online boekhoudervaring teruggelopen tot 22%.

  • Vooral accountants zien het als een sterk voordeel dat ze bij online administraties op afstand met ondernemers kunnen meekijken en ze gelijktijdig kunnen meehelpen.

De volledige uitkomsten en analyse van de enquête zijn hier te downloaden. De enquête is gehouden onder 2253 ondernemingen met maximaal 50 werknemers en 139 accountants, die zich richten op bedrijven tot 100 werknemers. Twinfield analyseerde de gegevens van Nederlandse ondernemingen en accountants om inzicht te krijgen in welke mate de digitalisering bij de administratieve werkzaamheden is doorgedrongen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.