Parlementaire stukken online vanaf 1814

19 januari 2010

Sinds begin deze week zijn alle stukken van de Eerste en Tweede Kamer uit de 20e eeuw online toegankelijk. Aan de al gedigitaliseerde collectie van www.statengeneraaldigitaal.nl zijn nu ook de Handelingen, Bijlagen en Aanhangsels van de vergaderjaren 1900-1901 tot 1917 toegevoegd. Hiermee is een belangrijke bron voor onderzoek en wetenschap vanaf de 20e eeuw in zijn geheel toegankelijk en full-text doorzoekbaar. Het materiaal uit de periode 1814-1900 wordt in de loop van dit jaar online gezet. De website www.statengeneraaldigitaal.nl is een samenwerking van de Tweede Kamer en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Het doel is om de complete set Handelingen uit de periode 1814-1995 door microverfilming te behouden voor het nageslacht en door digitalisering voor iedereen gratis toegankelijk te maken op het internet. De Handelingen vanaf 1995 worden gepubliceerd via het systeem Parlando en de website www.overheid.nl.


De publicatie van deze bestanden maakt het mogelijk om online een belangrijke bron voor de staatkundige geschiedenis van Nederland te raadplegen en te onderzoeken. De toegankelijkheid van de bestanden zorgt ervoor dat de originele bronbestanden minder benodigd zijn en makkelijker kunnen worden bewaard. Dat tegelijkertijd een microverfilming van de bestanden plaatsvond (voor de langdurige beschikbaarheid) toont dat in het behouden van archiefmateriaal nog steeds gebruik gemaakt wordt van analoge media. Microverfilming heeft namelijk zijn waarde bewezen in langdurig behoud. Het feit dat het procede dermate is gestandaardiseerd dat raadpleging van de films ook over honderd jaar nog mogelijk is, maakt de keuze voor het medium begrijpelijk. Digitale duurzamaheid is immers nog niet gegarandeerd. De complexiteit daarvan is dermate groot dat de keuze voor microfilm acceptabel is, in ieder geval voor dit soort tekstuele bestanden. Complexe digitale bestanden, die niet op papier af te drukken zijn en dus ook niet op een ander analoog medium als een microfilm vast te leggen zijn, dienen uiteraard digitaal in stand gehouden te worden. Dat we daarvoor nog geen bewezen technologie ter beschikking hebben wordt steeds problematischer. Zeker gezien de enorme toename van dit soort bestanden.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.