Werklozenproject digitalisering archieven

4 april 2011

De gemeente Amsterdam zet werklozen in voor voor het digitaliseren van de stadsarchieven. Momenteel zijn er bij stadsdeel Nieuw-West zo’n honderd mensen, die tot voor kort werkloos waren, aan de slag. Maandag ondertekent burgemeester Eberhard van der Laan met alle stadsdeelvoorzitters een convenant waarin de andere stadsdelen afspreken ook werklozen in te zetten voor de digitalisering in plaats van een extern bedrijf hiervoor in te huren. De digitalisering van bouwarchieven is een wettelijke verplichting. Maar de gemeente gaat ook andere archieven aanpakken. Amsterdam schat dat er de komende jaren werk is voor ongeveer 1000 mensen. De werklozen worden vooral ingezet voor het voorbereidende werk. Ze moeten de archieven opschonen, ordenen en scanklaar maken. Er ligt kilometers archief op hen te wachten. De Dienst Werk en Inkomen (DWI) en specialisten van het stadsarchief werken samen binnen het project. DWI selecteert de langdurig werklozen en stelt een praktijkcentrum beschikbaar; de specialisten verzorgen trainingen en begeleiding.

Volgens de woordvoerder is het project erg succesvol. Een deel van de werklozen volgt inmiddels ook de opleiding Documentaire Informatievoorziening, waarmee ze na het project op andere plekken bij de overheid aan de slag kunnen in de archivering. De groep deelnemers is heel divers, variërend van jong tot oud. De zegsman rept van een win-winsituatie. ‘Bouwarchieven en bestemmingsplannen worden gemakkelijk toegankelijk voor de burger, langdurig werklozen worden aan een baan geholpen waardoor de overheid minder geld kwijt is aan uitkeringen en er komen dure vierkante meters in het centrum vrij doordat de bergen documenten verdwijnen. Niemand kan hier niet achter staan’. Inmiddels hebben onder meer Rotterdam en Almere interesse getoond voor het project, net als enkele bedrijven. Ahmed Baadoud, stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West en initiatiefnemer, noemt het project een goed voorbeeld van hoe er in crisistijd met bestaande middelen toch van alles mogelijk is.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.