Tag Archives: NUP

NUP: volgend kabinet mag het oplossen

2 april 2010

BZK weigert de regie bij het NUP te nemen en schuift de hete aardappel naar het volgend kabinet. In februari is al aan het licht gekomen dat het helemaal mis is met het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening (NUP) en e-Overheid. Onderzoeker en oud-AFM-topman (Autoriteit Financiële Markten) Arthur Docters van Leeuwen trekt in een zogenaamde Gateway Review vernietigende conclusies. Hij vreest een administratieve puinhoop waardoor zelfs burgerrechten in de knel komen. Grootste probleem is volgens Docters van Leeuwen dat het schort aan regie. Het belangrijkste advies naar het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is helder: trek de regie naar je toe. Maar dat gebeurt voorlopig niet. In een brief aan de Tweede Kamer zegt BZK-staatssecretaris Ank Bijleveld (CDA) dat ze de harde conclusies en adviezen wel deelt, maar dat ze nog niet gaat ingrijpen. Dat mag het volgende kabinet opknappen. 'Zo vraagt de aanbeveling dat BZK het coördinerend departement moet zijn dat namens het Rijk kan spreken en handelen, om meer mandaat dan nu is afgesproken. Deze aanbevelingen zullen daarom ook ingebracht worden in de komende formatie', schrijft de bewindvoerster. Daarmee legt ze effectief het echte ingrijpen neer bij het volgende kabinet.

Continue reading

Share This:

NUP mislukking ?

15 februari 2010

Het Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) mislukt als corrigerende maatregelen op korte termijn uitblijven. Complexiteit, oriëntatie op techniek en tekort aan visie, samenhang en ondersteuning zijn de meest dreigende faalfactoren. Dat wordt geconstateerd in een niet openbaar gemaakt rapport van Arthur Docters van Leeuwen, oud-voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Onderzoeksjournalist Peter Mom publiceerde daarover in de Automatiseringsgids van afgelopen week. De gezamenlijke overheden spraken in 2008 af een basisinfrastructuur voor de e-overheid te realiseren. Reviewers onderwierpen dit programma afgelopen december 2009 'review’, gebaseerd op een Britse methode om projecten door te lichten. Het optimisme is in de review ver te zoeken: Hans Blokpoel, CIO van de IND, Jos Maessen, directeur Bestuurs- en Managementondersteuning van de gemeente Amsterdam, Carolien Schönfeld, projectadviseur OCW en Docters van Leeuwen geven het NUP de codekleur rood. Dat betekent: alle hens aan dek, want als er niet ingegrepen wordt gaat het faliekant fout. Volgens de rapportage lijkt maar 59 procent van de NUP-doelstellingen haalbaar. Van 12 procent wordt verwacht dat ze niet gehaald worden en van 22 procent is het onzeker. Over 7 procent heeft de rapportage geen gegevens. Dat is een bedroevend resultaat, vooral ook omdat bij die 59 % geen zekerheid bestaat over de haalbaarheid.

Continue reading

Share This:

Overheden doen het steeds beter als e-overheid

19 november 2009

Steeds meer gemeenten schuiven op naar een fase waarbij via hun website transacties mogelijk zijn. Wel hikken ze aan tegen ketenintegratie en zijn dreigende bezuinigingen een risico voor verdere ontwikkeling van de elektronsiche dienstverlening. Dat blijkt uit de resultaten van het jaarlijkse onderzoek van Cascadis, de landelijke beroepsvereniging voor webmanagers en contentbeheerders bij de overheid, in samenwerking met advieskantoor PriceWaterhouseCoopers en online-onderzoeksbureau Parantion. Onderzoeker Jacob Boersma van PriceWaterhouseCoopers constateert dat er in 2009 onder gemeenten flinke vooruitgang met de digitale dienstverlening is geboekt. Overigens bevindt slechts een paar procent van de gemeenten zich in de ultieme fase waarin een organisatie is ‘getransformeerd’ in een e-organisatie. Bijna 40 procent van de gemeenten zit nog steeds in een informatie- of interactiefase, waarbij er nauwelijks sprake is van een dynamische e-overheidsdienstverlening aan burgers en ondernemers. ‘De laaghangende vruchten zijn geplukt, maar de digitalisering van de processen moet bij veel gemeenten nog volgen’, aldus Boersma.

Continue reading

Share This: