Tag Archives: Opslag

Opslagdoorbraak: darmbacterie als opslagrevolutie

13 januari 2011

E.coli , een darmbacterie in uitwerpselen, blijkt een goed digitaal opslagmedium. Een gram bacteriën kan 900 terabyte aan, zeggen onderzoekers. Bio-opslag, zo heet de praktijk van digitale gegevens opslaan in levende wezens. Het idee bestaat al ongeveer tien jaar, maar de efficiëntie van de opslag is pas de afgelopen jaren verbeterd. De verbetering in bio-opslag die een groep studenten in Hongkong met de e.coli-bacterie heeft verwezenlijkt, is spectaculair. Ze hebben immers niet alleen tekst, maar ook beelden en video opgeslagen in levende cellen. Het team heeft een methode verzonnen om gegevens te comprimeren en ze over verschillende cellen te verspreiden. Ze maken ook een index van de cellen om ze later makkelijker terug te vinden. De manier om gegevens op te slaan is vrij omslachtig. Eerst moet je het DNA van de bacteriële cellen verwijderen om het aan te passen met enzymen. Daarna wordt het DNA weer aangebracht in een nieuwe cel.

Continue reading

Share This:

Google wenst geen garantie op Europese opslag

12 januari 2011

Ondanks eerdere beloften biedt Google geen garanties dat privacy- en bedrijfsgevoelige data binnen Europa blijven. Google weigert aan de wens van veel organisaties tegemoet te komen om privacy- en bedrijfsgevoelige data binnen de grenzen van de EU op te slaan. Concurrenten als Microsoft en Amazon bieden wel zo’n Europese ‘cloud’, waarmee data van burgers en bedrijven gegarandeerd binnen de EEG blijven. Een dergelijke afbakening van datacentra is steeds urgenter in het licht van recente datavorderingen door de Amerikaanse justitie in het kader van Wikileaks. Twitter slaat zijn gegevens in de VS op, dus vallen ze onder het Amerikaanse recht. Datzelfde geldt voor Google. En ondanks meerdere beloften biedt de firma nog altijd geen Europese data-opslag aan. De huidige Europese databescherming zit Google in de weg. De regels voor grensoverschrijdend dataverkeer vormen ‘een knellend jasje’ voor Google, stelde Jeroen Schouten, hoofdjurist van Google Benelux onlangs op een congres over IT-recht. Klanten die per se hun data ergens wel of niet willen, zijn bij Google aan het verkeerde adres, zo maakt Schouten duidelijk.

Continue reading

Share This:

Nieuwe opslagtechnologie niet gebruikt in Nederland

7 december 2010

Nederlandse bedrijven lopen niet warm voor nieuwe storagetechnieken. Risico’s worden gemeden door oude, vertrouwde technieken te blijven toepassen. Budgetten stijgen amper. Zevenhonderd Nederlandse professionals gaven hun mening op een aantal vragen over backup, recovery en storage in het algemeen. Hoewel de grote meerderheid aangeeft Backup en Recovery cruciaal (58 procent) of belangrijk (38 procent) te vinden, heeft dat geen effect op de budgetten daarvoor. Ook blijkt dat Nederlandse bedrijven een groei ervaren van gegevens die ze opgeslagen willen hebben: gemiddeld met 20 procent vergeleken met een jaar eerder. Maar voor nieuwe opslag-optimalisatietechnieken is niet veel belangstelling. Technieken als RAID 6, Thin Provisioning en Automated Tiering worden door minder dan de helft interessant gevonden. Daar staan de oudere technieken tegenover, waar de beslissers veel vertrouwen in uitspreken. Datacompressie is voor meer dan 70 procent interessant, en 60 procent zweert bij het maken van één-op-één kopieën. Tja, dat heb je ervan als je veel te lang in een bepaalde techniek blijft hangen. Maar het werkt wel….

Continue reading

Share This:

Een nieuw formaat voor beeldopslag ?

1 oktober 2010

Google heeft een nieuw beeldformaat ontwikkeld. Het WebP-formaat is open source en biedt een hogere compressie dan JPEG en JPEG 2000 bij gelijke beeldkwaliteit. Google heeft ook een conversietool voor WebP uitgebracht. Volgens Google maken plaatjes en foto’s ongeveer 65 procent uit van het aantal verstuurde bytes bij het laden van webpagina’s. Een groot deel daarvan is afkomstig vanJPEGs. Het nieuwe WebP-beeldformaat levert volgens Google een reductie van gemiddeld bijna veertig procent op wat betreft grootte van het beeldbestand. Net als JPEG is WebP een lossy compressiemethode, en daardoor volstrekt ongeschkt voor de langdurige bewaring van beeldmateriaal. Google baseert zich bij zijn claims op een vergelijkend onderzoeken dat het heeft uitgevoerd tussen WebP, Re-JPEG en JPEG 2000. Google heeft deze drie compressiemethodes losgelaten op een dataset van in totaal 900.000 plaatjes, waarbij het grootste gedeelte bestond uit JPEG-bestanden. Bij WebP leverde dat een gemiddelde afname in bestandsgrootte op van bijna veertig procent. Re-JPEG en JPEG 2000 bleven in de test steken op een percentage van respectievelijk 14,62 en 9,71 procent. Als parameter voor de beeldkwaliteit werd de signal-to-noise-ratio aangehouden.

Continue reading

Share This:

Opslag op atoomniveau ?

28 september 2010

Onderzoekers bij IBM hebben een nieuwe meetmethode ontwikkeld die het mogelijk maakt om het gedrag van atomen op zeer hoge snelheid te bestuderen. Zo kan worden vastgesteld hoe lang een atoom informatie kan vasthouden. Waar IBM nu in geslaagd is, zo staat te lezen in het vooraanstaande vakblad Science, is om de (magnetische) fenomenen en processen die plaatsvinden binnen atomen tot 100.000 keer sneller te visualiseren dan voorheen. Daardoor kan bijvoorbeeld gemeten worden hoe lang informatie in een atoom kan blijven. Bij de nieuwe techniek wordt een scanning tunneling microscope ingezet. Een atoom wordt allereerst via een sterke elektrische impuls gestimuleerd. Met behulp van een tweede, zwakkere impuls kunnen vervolgens de magnetische eigenschappen van een atoom worden gemeten. Door dit proces in zeer hoog tempo uit te voeren – een meetframe is slechts een nanoseconde lang – kan volgens de onderzoekers het gedrag van atomen realtime worden opgeslagen, bekeken en geanalyseerd. Zo wordt het onder andere mogelijk om vast te stellen hoe lang een atoom informatie, in de vorm van bits, kan bewaren.

Continue reading

Share This:

EMC en NetApp gaan winnen

17 september 2010

Dataopslagleverancier EMC is de komende tijd verzekerd van omzet omdat zijn grote klanten komend jaar elk gemiddeld 25 miljoen dollar uitgeven. Daarnaast zal NetApp ook profiteren van de toenemende vraag. IBM en HP zijn partijen met een sterk merk, maar profiteren minder van de stijgende verkoop van opslagoplossingen. Oracle profiteert het minst. Dit meldt onderzoeksbureau TheInfoPro in het rapport ‘TheInfoPro Storage Study’. The InfoPro meldt in het rapport dat bedrijven in 2011 een flink budget voor opslag hebben, nu het dieptepunt van de recessie voorbij is. 35 procent geeft veel meer uit dan voorheen en 39 procent zegt dat de uitgaven stabiel zijn. Bedrijven uit de middenmarkt zullen veel meer aan opslag uitgeven dan bedrijven uit de Fortune 1000. Slechts 13 procent van de respondenten van bedrijven uit de middenmarkt zegt minder budget voor dataopslag te reserveren. Van de Fortune 1000-klanten is 26 procent van plan minder uit te geven aan storage. Dat is overigens 4 procent minder dan vorig jaar; toen zei 30 procent van deze groep minder aan storage uit te geven.

Continue reading

Share This:

Politie onbenullig met ‘onveilige’ kentekenregistratie

20 augustus 2010

De politie slaat automatisch gescande kentekens op USB-sticks op om later in te lezen in het ANPR-systeem. Dat blijkt uit een ‘herziene evaluatie’ voor het Nederlands Politie Instituut van het ANPR-systeem (Automatic Numberplate Recognition) uit 2006 alweer. Dit rapport kwam boven tafel bij een WOB-verzoek van Brenno de Winter en is gepubliceerd op BigWobber. Een camera scant kentekenplaten, waarna een computer in een bestand zoekt of er een melding is. Dat kan een openstaande boete, opsporingsbevel, achterstallige APK-keuring of andere zaken betreffen. De scans worden altijd bewaard, waardoor ze ook later bij opsporing te gebruiken zijn. In de misdaadbestrijding lijkt de meerwaarde beperkt. Om het systeem te voeden wordt informatie met een USB-stick op een PC geladen en in het systeem opgenomen. Soms wordt ook een CD of DVD gebruikt. Ook na een controle wordt de informatie op een stick weggeschreven. ‘De verzamelde kentekens van alle voorbij gekomen voertuigen (captures) worden uit ANPR gelezen en voor het transport tijdelijk opgeslagen op een USB-stick om in het bureau op een computer uitgelezen te worden’. De betrokkenen beseffen dat dit geen veilige manier van werken is: ‘Dit wordt door de betrokkenen niet als professioneel en zeker niet als veilig beschouwd. De behoefte bestaat aan een manier waarop de actuele kentekenverzameling rechtsstreeks in de apparatuur kan worden geladen’. Wat de onderzoekers betreft moet dit ook anders: ‘Dit is echter een bewerkelijke methode en zeker niet zonder risico als het gaat om verlies en diefstal. Het verdient daarom aanbeveling om in plaats van USB-sticks de mogelijkheden van draadloze communicatie zoals WiFi te onderzoeken’.

Continue reading

Share This:

Volop opslagnieuws

19 augustus 2010

Er is nogal wat opslagnieuws deze week. Op zich is dat niet verwonderlijk. De enorme stijging van de hoeveelheid gegevens maakt uitbreiding van de opslagcapaciteit voortdurend nodig. Vandaar dat er allerlei onderzoek plaatsvindt naar juist dat: uitbreiding van capaciteit, zowel binnen de bestaande technologie als binnen nieuwe opslagtechnologie. Deze trend zal de komende jaren, met de naderende explosie van de gegevensopslag middels ‘cloud computing’ alleen nog maar toenenemen. Hardwarefabrikant Toshiba stelt dat het de capaciteit van harde schijven door een verbeterde manier van bit-patterned-opslag met een factor vijf kan verhogen. Hierdoor zouden toekomstige harddisks 10TB of meer kunnen opslaan. Wetenschappers van de Japanse Tohoku University zijn erin geslaagd een datadichtheid van vier terabit per vierkante inch te bereiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ferro-elektrische opslag. Hitachi, Seagate en Western Digital hebben de handen ineen geslagen. Gedrieën gaan ze een R&D-centrum opzetten waar onderzoek wordt gedaan naar harde schijven en de verbetering daarvan. De drie nemen zo impliciet stelling tegen Oracle, dat laat weten dat de harddisk zijn langste tijd wel gehad heeft.

Continue reading

Share This:

Seagate heeft een opvolger voor perpendiculaire opslag

10 augustus 2010

Seagate heeft een nieuwe opnametechniek voor harde schijven in ontwikkeling. Wanneer de huidige perpendiculaire techniek zijn grenzen bereikt, zou een opnametechniek met warmte grotere capaciteiten mogelijk maken. Seagates eventuele opvolger van de huidige opnametechniek heet heat-assisted magnetic recording. De 'HAMR'-techniek kwam in 1998 in handen van Seagate, toen het het bedrijf Quinta overnam. Seagate gebruikt een normale lees- en schrijfkop voor zijn HAMR-schijven en verhit daar kleine ijzer-platinadomeinen mee. De HAMR-techniek zou over enkele jaren gereed zijn om de huidige techniek op te volgen. Mark Re, een van Seagate's opslaggoeroe's, zei dat 'Seagate has a few more product generations for PMR left', maar hij voegde daaraan toe dat 'the technology will run out of room within 3 to 5 years. At that time, the industry will have a choice to embrace patterned media or heat-assisted magnetic recording (HAMR) to increase the storage density of hard drives'. Bij de introductie van de perpendiculaire techniek, rond 2005, werd voorspeld dat een dichtheid van ruim 1Tb per vierkante inch haalbaar zou zijn. De huidige drives zitten nu rond 500Gb/inch²; Seagate kondigde recent een schijf met een dichtheid van 700Gb/inch² aan. De nieuwe HAMR-techniek zou dichtheden van tientallen Tb's per vierkante inch mogelijk maken, wat de opslagcapaciteit van harde schijven tot honderden terabytes zou opdrijven.

Continue reading

Share This:

Database Cracking zal zoekresultaten versnellen

2 juli 2010

Onderzoeker Stratos Idreos van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam heeft een techniek ontwikkeld om grote databestanden sneller te doorzoeken. Hij noemt zijn methode ‘database cracking’. Daarbij wordt bij elke zoekopdracht de data opnieuw gesorteerd. Daardoor ontstaat een steeds betere sortering en kan bij elke volgende zoekopdracht het antwoord sneller worden gevonden. Binnen de databasetechnologie worden zoekopdracht meestal uitgevoerd via index-structuren. Daarbij wordt vantevoren een zoekindex opgezet en vastgelegd. Idreos claimt de eerste techniek ontwikkeld te hebben waarbij het databasesysteem de rol van de beheerder overneemt. Idreos verdedigt zijn proefschrift 24 juni 2010 aan de Universiteit van Amsterdam.

Continue reading

Share This:

Duitsers willen opslag met nanobollen

16 juni 2010

Europese onderzoekers, onder leiding van een Duitse wetenschapper, hopen een Europese opslagschijvenindustrie in het leven te roepen met hun technologie op basis van nanobolletjes. De techniek belooft hoge opslagcapaciteiten. De onderzoekers waren eerst verenigd in het Mafin– of Magnetic Films on Nanospheres-project en worden geleid door de Duitse wetenschapper Manfred Albrecht van de technische universiteit van Chemnitz. Het Mafin-project is het TeraMagStor-project geworden, een samentrekking van Terabit Magnetic Storage Technologies. De TeraMagStor-medewerkers denken magnetische opslagcapaciteiten van een terabit per vierkante inch te kunnen realiseren in de toekomst. Door siliciumbolletjes met een doorsnede van 25 nanometer als magnetische domeinen in te zetten, zou die capaciteit kunnen worden gehaald. Huidige magnetische domeinen op de ferromagnetische toplaag van een harde schijf bestaan uit enkele tientallen 'korrels' van ongeveer 7nm doorsnede.

Continue reading

Share This:

CD met 1 petabyte en 5.000 levensjaren ?

8 juni 2010

Storex Technologies claimt dat het een CD kan ontwikkelen met 1PB opslagcapaciteit. De Hyper CD heeft volgens de ontwikkelaar een levensduur van vijfduizend jaar. Of en wanneer het product op de markt komt, is nog onbekend. Storex Technologies verwacht dat de Hyper CD en de drives goedkoop kunnen worden geproduceerd en hetzelfde formaat hebben als de huidige optische media. De disk zou in de toekomst zelfs meer dan 1PB data kunnen bevatten en herschrijfbaar kunnen zijn. Het bedrijf wil de CD in de markt zetten voor het archiveren van data. De toegangssnelheid zou gelijk liggen aan die van een reguliere DVD. Over de snelheid van het beschrijven of lezen is daarentegen nog niets bekend. De technologie werkt op basis van gecontroleerde fluorescentie. Met behulp van een 40nm-laser wordt data in een lichtgevoelige laag op de CD gebrand. De CD zelf bestaat uit lagen met een dikte van 700nm en is gemaakt van glas, eventueel in combinatie met keramiek.

Continue reading

Share This:

Uitzending gemist op OpenStorage

21 mei 2010

NPO ICT, de IT-afdeling van de Nederlandse publieke omroep, heeft de OpenStorage-oplossing van Inprove gekozen voor het opslaan en beschikbaar stellen van televisieprogramma's die via de website www.uitzendinggemist.nl bekeken kunnen worden. UitzendingGemist is een van de zwaarst belaste internetsites van Nederland, met zeer intensief internetverkeer. De website bestaat nu zo'n tien jaar, en stelt inmiddels ongeveer 80 terabyte (TB) aan uitzendmateriaal beschikbaar aan internetters die een eerder uitgezonden televisieprogramma willen bekijken. Tussen de tienduizend en twintigduizend mensen zijn op een gemiddelde avond datastreams aan het binnenhalen en ze nemen daarbij een totale bandbreedte van 10 gigabyte (GB) af. 'Ons record staat op 25 GB,' zegt Wietse Muizelaar, teamleider hosting & streaming van NPO ICT. 'Al die gegevens moeten worden opgeslagen en gemakkelijk beschikbaar komen. En dat wordt elke dag meer, in steeds meer formats. Denk bijvoorbeeld aan mobiel. Dat vraagt om een robuuste en schaalbare infrastructuur. Bovendien moet die kosteneffectief zijn, want de publieke omroep gaat zuinig om met de middelen die zij ter beschikking krijgt'. Na een traject waarbij meerdere leveranciers waren betrokken, heeft NPO gekozen voor de OpenStorage-oplossing van Inprove, gebaseerd op NexentaStor.

Continue reading

Share This:

‘Storage’ en virtualisatie zijn de basis voor de ‘cloud’

14 mei 2010

Dataopslag en virtualisatie vormen de basis voor verdere acceptatie van cloud computing. Dit zei EMC’s CEO Joe Tucci op EMC World 2010, de jaarlijkse conferentie voor klanten en partners in Boston. Volgens Tucci maakt cloud computing gegevens gemakkelijker toegankelijk. 'I believe virtualization and private clouds to be the future of storage networking and data centers', zo zegt EMC-baas Joe Tucci. 'We plan to be at the forefront of companies building that next-generation infrastructure. En: 'EMC is going all out on the private cloud. It is a journey well worth taking'. Intussen groeit de hoeveelheid data wereldwijd. Volgens een onderzoek van onderzoeksbureau IDC in opdracht van EMC is er 0.8 zettabyte data in 2010. Een zettabyte staat gelijk aan een triljoen gigabytes. In 2020 zou er sprake zijn van 35.2 zettabytes. De groei van data wordt veroorzaakt door meer breedband, toenemend gebruik van mobiele apparatuur, zoals smartphones en notebooks en door video. Zo is er een enorme groei van data in de zorgsector. Het gaat om medische data, zoals MRI-scans en DNA-banken. EMC's CEO zegt dat grote hoeveelhden gegevens verstuurd en bewaard kunnen worden in de cloud.

Continue reading

Share This:

Honderd jaar twitteren aan digitale informatie

6 mei 2010

In 2010 produceren we wereldwijd 1.200.000.000.000 bits (1200 miljard GB) aan digitale informatie, zo blijkt uit onderzoek van IDC voor EMC. Dit zijn 75 miljard volledig gevulde iPads, of honderd jaar continu twitteren door iedereen op aarde. In 2009 werd er wereldwijd 800 biljoen GB (0.8 zettabytes) aan digitale informatie gecreëerd. Ondanks de recessie groeide de hoeveelheid digitale informatie met 62 procent ten opzichte van 2008. Het digitale universum (de totale hoeveelheid digitale informatie die per jaar wordt gecreëerd) zal tussen 2009 en 2020 met een factor 44 toenemen tot 35 zettabytes in 2020. Enkele opvallende resultaten uit het onderzoek:

  • Momenteel creëren we 35 procent meer digitale informatie dan dat we kunnen opslaan. In de nabije toekomst groeit dit uit tot ruim 60 procent.

  • 90 procent van de informatie die er over een individu bestaat wordt niet door de persoon zelf geproduceerd (informatie die wordt opgeslagen over internetgedrag, beveiligingscamera’s, betalingsopdrachten, telefoonverkeer, e.d).

  • In 2020 is meer dan de helft van alle digitale informatie opgeslagen ‘in de cloud’ (online). De online beveiliging van informatie wordt daarom steeds belangrijker.

Continue reading

Share This:

Over digitale opslag in de cloud weten we niets

13 april 2010

Uit onderzoek van de Business Software Alliance (BSA) blijkt dat Europese burgers niet weten waar hun online data is opgeslagen. Bijna een op de vijf Europeanen geeft toe niet te weten of hun persoonlijke gegevens ‘in de cloud’ zijn opgeslagen. Zestig procent verklaart geen idee te hebben wat ‘in de cloud’ betekent. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat er onwetendheid is over wie verantwoordelijk is voor de bescherming van online data. Dit geeft de noodzaak aan van betere coördinatie tussen de overheid, bedrijven en gebruikers, en betere voorlichting over cyberrisico’s en best practices. BSA presenteerde de onderzoeksresultaten tijdens de derde European Cyber Security Awareness Day in Brussel. Nu steeds meer bedrijven, organisaties, personen en overheden ervoor kiezen om data online op te slaan – ook wel bekend als ‘cloud computing’ –, groeit de bedreiging van cybercriminaliteit en daarmee de noodzaak voor cyberbeveiliging. De EU schat dat cybercriminelen momenteel zo’n zes miljoen gekaapte computers gebruiken voor frauduleuze activiteiten en om spam te versturen.

Continue reading

Share This:

‘Green Computing’: IT en energieverbruik

‘Green Computing’: IT en energieverbruik

Een groei met 1000 % van de digitale wereld in vijf jaar tijd (een voorspelling van IDC) zal enorme consequenties hebben voor het milieu, zowel voor wat betreft de energie die wordt verbruikt als het afval dat wordt gecreëerd. Het electronisch afval neemt nu al toe met meer dan een miljard items per jaar, vooral mobiele telefoons, persoonlijke technologie en PC’s. De overgang naar digitale TV zal een enorme hoeveelheid analoge TV-sets, stettop boxen en DVD’s daaraan toevoegen, die rond 2011 verdubbeld zal zijn. De Verenigde Naties schatten dat 20 tot 50 miljoen ton apparaten elk jaar worden gedumpt; het is het snelst groeiende soort afval. Slechts 12 % van dit soort afval wordt gerecycled, waardoor enorme hoeveelheden chemicaliën in het milieu terecht komen. We hebben

Continue reading

Share This:

Storagecapaciteit van USB-sticks vervalst

25 februari 2010

Consumenten lopen het risico dat ze belangrijke gegevens kwijtraken door vervalste usb-sticks. Tot die conclusie komt PC-Active in het maartnummer op basis van een onderzoek van de HCC-groep CompUsers. De opslagmodules beweren namelijk dat ze een bepaalde opslagcapaciteit hebben, maar dat blijkt een leugen. Als een consument een geheugenstick met een opslagcapaciteit van bijvoorbeeld 4 GB koopt, verwacht hij dat er ook echt 4 GB aan data op kan. En niet dat de stick in feite maar 256 MB aan ruimte heeft, oftewel nog geen 7 % van wat er wordt beloofd. Toch blijkt dat in de praktijk te gebeuren. Met zo’n geheugenstick loopt de koper het risico dat foto’s en belangrijke documenten kwijtraken, omdat er vanuit wordt gegaan dat de gegevens juist worden weggeschreven. In werkelijkheid worden ze niet opgeslagen.Uit het onderzoek bleek dat deze misleidende praktijken ook plaatsvinden bij geheugenkaartjes voor digitale camera’s en mp3-spelers.

Continue reading

Share This:

Snel, sneller, snelst

14 december 2009

Voor snellere harde schijven moet je de enen en nullen nog sneller kunnen schrijven. Natuurkundigen van de TU/e laten nu zien waarom bepaalde materialen duizend keer sneller met laserlicht te schakelen zijn dan andere. De bevindingen zijn maandag 14 december online verschenen in het gerenommeerde Nature Materials. De Eindhovense onderzoekers onder leiding van prof. dr. Bert Koopmans (TU/e-faculteit Technische Natuurkunde) publiceren hun bevindingen samen met collega’s van de Technische Universiteit Kaiserslautern en het Max-Planck-Institut in Stuttgart. Zij geven als eersten een verklaring voor het feit dat in sommige magnetische materialen de domeintjes tot duizend maal sneller met laserlicht te schakelen zijn (ofwel: de 1-en en 0-en geschreven of gewist kunnen worden) dan in andere materialen. Over dit onderwerp waren natuurkundigen het al zo’n twintig jaar oneens. De nieuwe inzichten zijn van groot belang voor het kleiner en sneller maken van harde schijven en andere, nieuwe vormen van gegevensopslag. De grote producenten van harde schijven (zoals Hitachi, Seagate en Western Digital) zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren hiervoor en het schrijven van bitjes met behulp van laserlichtflitsjes is een serieuze kandidaat. De laser warmt een domeintje op, waarna een magnetische schrijfkop er een 1 of 0 van maakt.

Continue reading

Share This:

Energiezuiniger chips

27 november 2009

Onderzoekers van het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie van de Universiteit Twente en de Stichting FOM zijn erin geslaagd om informatie die is opgeslagen in magnetisch materiaal, rechtstreeks door te sluizen naar een halfgeleider. Het is voor het eerst dat dit bij kamertemperatuur kan, en deze doorbraak betekent dat veel energiezuiniger elektronica, of ‘spintronica’ mogelijk wordt. De onderzoekers publiceren hun resultaten in Nature van 26 november. Tot nu toe was de koppeling van een magnetisch materiaal aan een halfgeleider alleen succesvol bij extreem lage temperaturen. Dat die koppeling nu succesvol werkt bij kamertemperatuur, is een beslissende stap voor een nieuwe benadering van elektronica. Het grote voordeel van die nieuwe ‘spintronica’ technologie is een lager energieverbruik: in huidige computer chips is de grote warmteontwikkeling al een probleem, en dit zou in de toekomst teveel een beperkende factor worden.

 

Continue reading

Share This: