Tag Archives: Green Computing

Herdruk

In februari 2017 (we werden wat laat op de hoogte gesteld) verscheen ‘Digital Archiving, Green IT and the Environment: Deleting Data to Manage Critical Effects of the Data Deluge’ als laatste (10de) hoofdstuk in Shaun Pather (ed.), Leading Issues in ICT Evaluation Research, Vol. II, Reading: Academic Conferences and Publishing International Ltd, 2017), pp. 200-220.

Dit boek is een compilatie van tien zorgvuldig geselecteerde artikelen (2010-1015), verschenen in The Electronic Journal for Information Systems Research (EJISE), die beschouwd worden als een reflectie van de ‘leading issues’ in de evaluatie van informatiesystemen in de genoemde periode. Als zodanig worden ze beschouwd als ‘invaluable to both the research and practitioner communities’. Het bovengenoemde artikel verscheen in EJISE, vol 18 (2015), nr. 2, pp. 187-198. Een PDF daarvan is hier te downloaden. De tekst van het hoofdstuk is ongewijzigd gebleven, maar wel voorzien van een inleiding door de redacteur. In deze inleiding werd aangegeven waarom dit artikel in de bundel is opgenomen. Ik laat deze redactionele inleiding hieronder volgen.

‘The phenomenal reach of networks in our modern inter-networked society of the 21st century suggests that we are witness to an exponential growth of data storage across both cloud and localised systems. Moore’s law (Moore, 1965) implies a massive increase in requirements for data storage (see e.g. Chip, 2005a). However, given that storage is largely dependent on energy, the inter-networked era is placing an undue premium on the judicious application of limited energy sources. Thus whilst this paper by van Bussel, Smit and van de Pas is not based on a typical IS evaluation problem, it does provide a basis for a new dimension of evaluation. Given that the cost of data storage will decrease as the demand increases, the evaluation of energy costs of IS projects will undoubtedly be necessary. This paper, then, provides a basis on which a new perspective of IS project (ex-ante) should evolve, involving an evaluation of the ‘greenness’ of the IS infrastructure. The outcomes of such evaluation should assist in ensuring that hardware architecture of IS will draw only minimally on the already constrained resources of the natural environment’.

Shaun Pather, Leading Issues, p. 200.

Het boek zelf is verkrijgbaar bij de Academic Bookshop, voor £19.00.

Share This:

Publicaties in Electronic Journal of Information Systems Evaluation

In Electronic Journal of Information Systems Evaluation, Vol. 18 (2015), nr. 2, pp. 187-198 en 199-209 (let op: afwijkende paginanummering in bijgevoegde PDFs!) verschenen twee papers van mijn (gedeelde) hand. Deze papers zijn bewerkingen van twee conferentiepapers uit 2014, gepresenteerd bij de European Conference on Information Systems Management Evaluation (Gent). Deze beide conferentiepapers zijn ook op deze site gepubliceerd. In EJISE zijn aanzienlijk uitgebreide en gewijzigde versies van deze papers gepubliceerd. De papers zijn door de redacteuren geselecteerd uit alle bijdragen voor de ECIME conferentie en zijn in hun gewijzigde vorm opnieuw door een double-blind peer review gegaan, net als de conferentiepapers eerder. Voor de papers en hun citatie zie:
 
J. van de Pas, G.J. van Bussel, ‘Privacy lost – and found? The information value chain as a model to meet citizens’ concerns’, Electronic Journal of Information Systems Evaluation, vol. 18 (2015), nr. 2, pp. 199-209 (PDF).
 
G.J. van Bussel, N. Smit, J. van de Pas, ‘Digital Archiving, Green IT and Environment. Deleting data to manage critical effects of the Data Deluge’, Electronic Journal of Information Systems Evaluation, vol 18 (2015), nr. 2, pp. 187-198 (PDF)
 
Het volledige nummer van EJISE is hier te raadplegen.

Share This:

‘Der Kinder der Toxic City’

Een ZDF documentaire over het technologische afval, afgevoerd naar Ghana, en daar gesloopt voor de winning van koper en aluminium tegen werkelijk schrikbarende omstandigheden. Toxic City wordt Agbogbloshie, een voorstad van de hoofdstad Accra, ook wel genoemd. ‘Es ist ein schmutziges Geschäft – in jeder Hinsicht. Europäische Reeder verschiffen Abfälle nach Afrika, wo die Fracht illegal entsorgt wird. Giftige Schwermetalle verseuchen die Menschen, die Böden, die Flüsse und die Fische – und die Händler verdienen dabei ein Vermögen’. Recycling van electronica, hoezeer ook nagestreefd, is nog ver weg. Het vervuilt niet alleen de omgeving, het is ook een enorm gezondheidsrisico. Een documentaire die ogen opent voor de zwarte, smerige en liefst verzwegen kant van informatietechnologische voorspoed…. 
 

Share This:

Groen is niet echt groen

De datacenters van Google, Microsoft en Facebook (en andere) draaien voor het realiseren van permanente beschikbaarheid van data en rekenkracht overuren en verspillen tot 90 procent van de gigawatt die ze van het elektriciteitsnet halen. Vergunningen zijn niet in orde, vieze dieselgeneratoren draaien veel te lang, en soms laten de beheerders de rekenfabriek zelfs bewust doordraaien terwijl er helemaal geen vraag is, ironisch genoeg om een milieuboete te ontlopen. Die praktijken beschrijft de New York Times. De krant prikt het zorgvuldig gekweekte imago van zuinigheid en efficiency door, na een jaar van diepgravend onderzoek. Honderden datacenters wereldwijd draaien 24/7 op volle kracht, terwijl de daadwerkelijke vraag naar rekenkracht sterk fluctueert. Het gebrek aan vraag wordt dan opgevangen met uitvoeren van reduntante rekentaken of het ‘rondpompen’ van terabyte aan data. Uit berekeningen blijkt dat deze nieuwe generatie zogenaamd zuinige superdatacenters in werkelijkheid tot 90 procent van de stroom verspillen.

‘Most data centers, by design, consume vast amounts of energy in an incongruously wasteful manner, interviews and documents show. Online companies typically run their facilities at maximum capacity around the clock, whatever the demand. As a result, data centers can waste 90 percent or more of the electricity they pull off the grid’. 

Share This:

E-waste: het wordt tijd voor groene IT

Giovana Vitola werkt als journalist voor het Australische SBS en vertelt op de blog van het programma Dateline over haar persoonlijke ervaringen met het filmen van de giftige e-waste vulnisbelt in Ghana. We laten die blog hier ongewijzigd volgen, aangevuld met de film die ze daarbij maakte. Om aan te geven dat het geen geisoleerd verschijnsel is, laten we de SBS-film volgen door een film van het Engelse Journeyman Pictures over een Chinese ‘dump’. 

‘That day, the first thing I saw was the smoke. A massive, powerful black smoke crossing through the largest food market in Accra, smothering and poisoning everything around it, including the vegetables and fruit that would later be consumed by those people. I also saw kids as young as five ‘playing’ amidst all that smoke from the burning waste. They were scavenging for copper and wires in the largest e-waste graveyard in Africa, while inhaling the toxic fumes and chemicals.  While interviewing a shoe seller, the black chemical smoke came straight into my face. I had to flee as quickly as possible but also had to show – or at least try – what was happening to me at that particular moment. So without thinking much, I turned the camera to my face and said what I was feeling and what had just happened. I felt a bit sick and couldn’t breath very well, and when I got home I was told to throw away all of my clothes and wash myself really well… even though we’d just spent a few hours there’.

Share This:

Green Archiving

De komende week wil ik verschillende thema’s tot uitdrukking brengen op basis van interessante films, die ik via You Tube heb kunnen traceren. Een andere manier om naar het fenomeen IT, dataopslag en -retrieval te kijken. We starten met een kort item over Green Archiving. 

Het ‘groenste’ datacenter ter wereld is te vinden in een groene heuvel in Noorwegen. Het verbruik van energie is een van de meest bepalende remmende factoren en bedreigingen van de huidige informatieverwerking.

 

Share This:

Groen wordt hard

“Groen” is voor bedrijven en (vooral) overheden een hard criterium aan het worden. In aanbestedingstrajecten worden er steeds strengere eisen gesteld aan energiezuinige computerdiensten. Dat stelt de Haarlemse datacenterexploitant Evoswitch. Volgens algemeen directeur Eric Boonstra is het ook een teken van de toegenomen professionalisering van de datacentermarkt. Deze markt is in het afgelopen decennium geprofessionaliseerd. Er zijn op de markt velerlei partijen actief die van het beheren van een computeromgeving een specialisme hebben gemaakt. Het in eigen beheer houden van een rekencentrum is kostbaar, stelt hij. 

‘Je moet veel geld steken in de infrastructuur, hardware en beheersoftware, beveiliging, beschikbaarheid, facilitaire voorzieningen en expertise. Het credo dat zelf doen en de data niet buiten de deur zetten veiliger is, is een verouderde opvatting. Alleen de echt grote bedrijven, overheden en banken hebben nog de massa om een eigen rekencentrum efficiënt en veilig te beheren. Wij profiteren steeds meer van de tendens bij bedrijven en overheden om het computercentrum extern onder te brengen.’

Continue reading

Share This:

‘Groene IT ? Daar doen we niet aan !’

22 juni 2010

Nederlandse ondernemingen doen niet aan milieuvriendelijk IT-gebruik. Toch vinden ze dat automatisering een cruciale rol speelt bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat blijkt uit de ICT Barometer van adviesbureau Ernst & Young en de Nationale ICT-Enquête 2010 van Afas ERP Software en Wolters Kluwer. Van de zeshonderd Nederlandse managers en directeuren die Ernst & Young ondervroeg, gaf 70 procent aan niet te doen aan groen gebruik van IT. Dat betekent dat ze niet milieubewust omgaan met IT-applicaties of dat apparaten 's nachts niet worden uitgezet of printers niet efficiënt worden gebruikt. Een op de drie ondervraagde bedrijven zegt wel milieubewust om te gaan met de IT-applicaties binnen het bedrijf. Kleine bedrijven doen dat beter dan grote. Bij de overheid en non-profitorganisaties is slechts een klein percentage (2 procent) op de hoogte van groene IT en doet daar ook iets mee. Uit de Nationale ICT-Enquête blijkt 96 procent van de 3023 ondervraagden vind dat IT een cruciale rol speelt bij het realiseren van MVO-doelstellingen en de invoering van het nieuwe werken. IT kan helpen bij het op afstand werken en zo de reistijd te verminderen, zeggen de respondenten. Andere voorbeeld van concreet MVO-beleid zijn digitaliseren en het terugdrinken van papiergebruik.

Continue reading

Share This:

Energie wordt meestal niet in IT-kosten verrekend

12 april 2010

Volgens recent onderzoek van Avanade is er veel onduidelijkheid over het energiebeleid van IT-afdelingen. Organisaties zien energie als een belangrijke kostenpost. Echter, als het er op aan komt zegt ruim de helft van de respondenten dat ze energiekosten niet meenemen wanneer ze de IT-budgetten vaststellen. 'In de huidige technologiemarkt hebben veel organisaties beperkte budgetten en IT-middelen tot hun beschikking', zegt Aram Smith, CTO bij Avanade Nederland. 'Toch moeten ze hun winstgevendheid behouden en de kwaliteit van dienstverlening verbeteren. Een onderzoeksbureau op het gebied van IT-analyse voorspelt dat veel bedrijven in de komende jaren net zoveel geld besteden aan energie als aan een hardware-infrastructuur. Organisaties moeten gaan kijken naar groene mogelijkheden zoals servervirtualisatie en cloud computing, zodat ze hun IT-budgetten kunnen aanpassen om de stijgende kosten in te perken'.

Continue reading

Share This:

‘Green Computing’: IT en energieverbruik

‘Green Computing’: IT en energieverbruik

Een groei met 1000 % van de digitale wereld in vijf jaar tijd (een voorspelling van IDC) zal enorme consequenties hebben voor het milieu, zowel voor wat betreft de energie die wordt verbruikt als het afval dat wordt gecreëerd. Het electronisch afval neemt nu al toe met meer dan een miljard items per jaar, vooral mobiele telefoons, persoonlijke technologie en PC’s. De overgang naar digitale TV zal een enorme hoeveelheid analoge TV-sets, stettop boxen en DVD’s daaraan toevoegen, die rond 2011 verdubbeld zal zijn. De Verenigde Naties schatten dat 20 tot 50 miljoen ton apparaten elk jaar worden gedumpt; het is het snelst groeiende soort afval. Slechts 12 % van dit soort afval wordt gerecycled, waardoor enorme hoeveelheden chemicaliën in het milieu terecht komen. We hebben

Continue reading

Share This: