Van Bussel Document Services

Groen is niet echt groen

De datacenters van Google, Microsoft en Facebook (en andere) draaien voor het realiseren van permanente beschikbaarheid van data en rekenkracht overuren en verspillen tot 90 procent van de gigawatt die ze van het elektriciteitsnet halen. Vergunningen zijn niet in orde, vieze dieselgeneratoren draaien veel te lang, en soms laten de beheerders de rekenfabriek zelfs bewust doordraaien terwijl er helemaal geen vraag is, ironisch genoeg om een milieuboete te ontlopen. Die praktijken beschrijft de New York Times. De krant prikt het zorgvuldig gekweekte imago van zuinigheid en efficiency door, na een jaar van diepgravend onderzoek. Honderden datacenters wereldwijd draaien 24/7 op volle kracht, terwijl de daadwerkelijke vraag naar rekenkracht sterk fluctueert. Het gebrek aan vraag wordt dan opgevangen met uitvoeren van reduntante rekentaken of het ‘rondpompen’ van terabyte aan data. Uit berekeningen blijkt dat deze nieuwe generatie zogenaamd zuinige superdatacenters in werkelijkheid tot 90 procent van de stroom verspillen.

‘Most data centers, by design, consume vast amounts of energy in an incongruously wasteful manner, interviews and documents show. Online companies typically run their facilities at maximum capacity around the clock, whatever the demand. As a result, data centers can waste 90 percent or more of the electricity they pull off the grid’. 

Share This:

Groen wordt hard

“Groen” is voor bedrijven en (vooral) overheden een hard criterium aan het worden. In aanbestedingstrajecten worden er steeds strengere eisen gesteld aan energiezuinige computerdiensten. Dat stelt de Haarlemse datacenterexploitant Evoswitch. Volgens algemeen directeur Eric Boonstra is het ook een teken van de toegenomen professionalisering van de datacentermarkt. Deze markt is in het afgelopen decennium geprofessionaliseerd. Er zijn op de markt velerlei partijen actief die van het beheren van een computeromgeving een specialisme hebben gemaakt. Het in eigen beheer houden van een rekencentrum is kostbaar, stelt hij. 

‘Je moet veel geld steken in de infrastructuur, hardware en beheersoftware, beveiliging, beschikbaarheid, facilitaire voorzieningen en expertise. Het credo dat zelf doen en de data niet buiten de deur zetten veiliger is, is een verouderde opvatting. Alleen de echt grote bedrijven, overheden en banken hebben nog de massa om een eigen rekencentrum efficiënt en veilig te beheren. Wij profiteren steeds meer van de tendens bij bedrijven en overheden om het computercentrum extern onder te brengen.’

Share This:

‘Groene IT ? Daar doen we niet aan !’

22 juni 2010

Nederlandse ondernemingen doen niet aan milieuvriendelijk IT-gebruik. Toch vinden ze dat automatisering een cruciale rol speelt bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat blijkt uit de ICT Barometer van adviesbureau Ernst & Young en de Nationale ICT-Enquête 2010 van Afas ERP Software en Wolters Kluwer. Van de zeshonderd Nederlandse managers en directeuren die Ernst & Young ondervroeg, gaf 70 procent aan niet te doen aan groen gebruik van IT. Dat betekent dat ze niet milieubewust omgaan met IT-applicaties of dat apparaten 's nachts niet worden uitgezet of printers niet efficiënt worden gebruikt. Een op de drie ondervraagde bedrijven zegt wel milieubewust om te gaan met de IT-applicaties binnen het bedrijf. Kleine bedrijven doen dat beter dan grote. Bij de overheid en non-profitorganisaties is slechts een klein percentage (2 procent) op de hoogte van groene IT en doet daar ook iets mee. Uit de Nationale ICT-Enquête blijkt 96 procent van de 3023 ondervraagden vind dat IT een cruciale rol speelt bij het realiseren van MVO-doelstellingen en de invoering van het nieuwe werken. IT kan helpen bij het op afstand werken en zo de reistijd te verminderen, zeggen de respondenten. Andere voorbeeld van concreet MVO-beleid zijn digitaliseren en het terugdrinken van papiergebruik.

Share This:

Energie wordt meestal niet in IT-kosten verrekend

12 april 2010

Volgens recent onderzoek van Avanade is er veel onduidelijkheid over het energiebeleid van IT-afdelingen. Organisaties zien energie als een belangrijke kostenpost. Echter, als het er op aan komt zegt ruim de helft van de respondenten dat ze energiekosten niet meenemen wanneer ze de IT-budgetten vaststellen. 'In de huidige technologiemarkt hebben veel organisaties beperkte budgetten en IT-middelen tot hun beschikking', zegt Aram Smith, CTO bij Avanade Nederland. 'Toch moeten ze hun winstgevendheid behouden en de kwaliteit van dienstverlening verbeteren. Een onderzoeksbureau op het gebied van IT-analyse voorspelt dat veel bedrijven in de komende jaren net zoveel geld besteden aan energie als aan een hardware-infrastructuur. Organisaties moeten gaan kijken naar groene mogelijkheden zoals servervirtualisatie en cloud computing, zodat ze hun IT-budgetten kunnen aanpassen om de stijgende kosten in te perken'.

Share This:

‘Green Computing’: IT en energieverbruik

‘Green Computing’: IT en energieverbruik

Een groei met 1000 % van de digitale wereld in vijf jaar tijd (een voorspelling van IDC) zal enorme consequenties hebben voor het milieu, zowel voor wat betreft de energie die wordt verbruikt als het afval dat wordt gecreëerd. Het electronisch afval neemt nu al toe met meer dan een miljard items per jaar, vooral mobiele telefoons, persoonlijke technologie en PC’s. De overgang naar digitale TV zal een enorme hoeveelheid analoge TV-sets, stettop boxen en DVD’s daaraan toevoegen, die rond 2011 verdubbeld zal zijn. De Verenigde Naties schatten dat 20 tot 50 miljoen ton apparaten elk jaar worden gedumpt; het is het snelst groeiende soort afval. Slechts 12 % van dit soort afval wordt gerecycled, waardoor enorme hoeveelheden chemicaliën in het milieu terecht komen. We hebben

Share This: