Over digitale opslag in de cloud weten we niets

13 april 2010

Uit onderzoek van de Business Software Alliance (BSA) blijkt dat Europese burgers niet weten waar hun online data is opgeslagen. Bijna een op de vijf Europeanen geeft toe niet te weten of hun persoonlijke gegevens ‘in de cloud’ zijn opgeslagen. Zestig procent verklaart geen idee te hebben wat ‘in de cloud’ betekent. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat er onwetendheid is over wie verantwoordelijk is voor de bescherming van online data. Dit geeft de noodzaak aan van betere coördinatie tussen de overheid, bedrijven en gebruikers, en betere voorlichting over cyberrisico’s en best practices. BSA presenteerde de onderzoeksresultaten tijdens de derde European Cyber Security Awareness Day in Brussel. Nu steeds meer bedrijven, organisaties, personen en overheden ervoor kiezen om data online op te slaan – ook wel bekend als ‘cloud computing’ –, groeit de bedreiging van cybercriminaliteit en daarmee de noodzaak voor cyberbeveiliging. De EU schat dat cybercriminelen momenteel zo’n zes miljoen gekaapte computers gebruiken voor frauduleuze activiteiten en om spam te versturen.


Het onderzoek wijst ook uit dat respondenten in de onderzochte landen – Duitsland, Frankrijk, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk – een internationale aanpak van cybercriminaliteit prefereren boven een nationale aanpak. Spanje (77 procent) en Polen (74 procent) waren het meest voor een internationale aanpak, terwijl het Verenigd Koninkrijk (46 procent) minder enthousiast bleek te zijn. Dit in tegenstelling tot de recente oproep van het Britse Hogerhuis voor meer betrokkenheid van de EU en nauwere samenwerking met de NATO op het gebied van cyberbeveiliging. Francisco Mingorance, Senior Director Overheidsrelaties bij BSA: 'De meeste Europeanen zoeken naar wereldwijd bekende partners en samenwerking om hun persoonlijke informatie te beschermen tegen hackers en cybercriminelen. De BSA komt aan deze behoefte tegemoet met de voorbereiding van een wereldwijd raamwerk voor cyberbeveiliging, dat helpt bij internationale samenwerking op het gebied van online beveiliging'. John Turner, vicepresident Symantec EMEA, een van de sponsors van het BSA-evenement: 'Online risico’s en bedreigingen zijn sterk in opkomst voor wat betreft aantal, intelligentie, omvang en schaal. Online criminele organisaties zijn actief in een ondergrondse economie waarin informatie van Europese burgers van grote waarde is. Deze informatie wordt tegen de hoogste prijs verkocht aan criminele bendes die online actief zijn'. 'Zorgen voor een veiliger maatschappij is een gezamenlijke uitdaging voor overheden, het bedrijfsleven en consumenten. Een innovatieve aanpak voor het verlagen van risico’s en het vergroten van de flexibiliteit vereist een goede samenwerking', zegt Matt Thomlinson, algemeen directeur Productbeveiliging bij Microsoft. Het BSA-onderzoek is uitgevoerd door YouGov. De onderzoeksvragen werden voorgelegd aan een representatieve onderzoeksgroep in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Polen en het Verenigd Koninkrijk. In totaal deden 4.235 respondenten mee aan het online onderzoek.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.