Energie wordt meestal niet in IT-kosten verrekend

12 april 2010

Volgens recent onderzoek van Avanade is er veel onduidelijkheid over het energiebeleid van IT-afdelingen. Organisaties zien energie als een belangrijke kostenpost. Echter, als het er op aan komt zegt ruim de helft van de respondenten dat ze energiekosten niet meenemen wanneer ze de IT-budgetten vaststellen. 'In de huidige technologiemarkt hebben veel organisaties beperkte budgetten en IT-middelen tot hun beschikking', zegt Aram Smith, CTO bij Avanade Nederland. 'Toch moeten ze hun winstgevendheid behouden en de kwaliteit van dienstverlening verbeteren. Een onderzoeksbureau op het gebied van IT-analyse voorspelt dat veel bedrijven in de komende jaren net zoveel geld besteden aan energie als aan een hardware-infrastructuur. Organisaties moeten gaan kijken naar groene mogelijkheden zoals servervirtualisatie en cloud computing, zodat ze hun IT-budgetten kunnen aanpassen om de stijgende kosten in te perken'.


Het onderzoek van Avanade – uitgevoerd door Kelton Research – toont een verschuiving in zakelijke prioriteiten aan. Hieronder de belangrijkste bevindingen:

  • Ruim de helft van de organisaties zegt dat ze alle kosten die een systeem met zich meebrengt berekent voordat er geïmplementeerd wordt

  • 89 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat kosten een belangrijke factor zijn bij het doen van een aankoop

  • Eén op de vier organisaties heeft energie in de top drie staan van hoogste IT-kosten op jaarbasis.

De meeste bedrijven meten het energieverbruik echter niet en deze post staat niet bovenaan in het lijstje van kostenbesparingen.

  • 53 procent van de ondervraagde bedrijven neemt energiekosten niet mee tijdens het vaststellen van het IT-budget. Dit toont aan dat er weinig rekening wordt gehouden met het energieverbruik in de IT-budgetten en implementatieplannen

  • Slechts 26 procent geeft aan dat het verlagen van de energiekosten om geld te besparen door het bedrijf wordt gestimuleerd

  • Kosten zijn ook een belangrijke factor wanneer men kijkt naar cloud computing- en SaaS-mogelijkheden. Ruim de helft van de organisaties (51%) geeft aan dat energieverbruik een belangrijke factor is wanneer cloud computing wordt overwogen.

Van de Nederlandse respondenten geeft slechts 24 procent (wereldwijd 51%) aan energieverbruik mee te nemen in het kostenoverzicht wanneer zij cloud computing-diensten overwegen. Daarnaast geeft 31 procent aan dat zij het energieverbruik binnen IT-systemen willen verlagen, maar dat hiervoor geen vaste regels binnen de organisatie gelden. Steve Fink, directeur van Avanade’s Infrastructure Services Line, zegt dat 'while a lot of progress is being made in terms of energy consumption related to IT, far too many organizations have no visibility into these costs because the electric bill is paid by a facilities department operating under a separate budget'. Op zich is dit allang bekend, maar er wordt duidelijk nog niet naar gehandeld. 'Avanade has made a practice of educating customers about these costs, which when reduced can result in enough saving to pay for next-generation servers and other modern IT Infrastructure components that add massive amounts of additional processing horsepower, while actually reducing the total amount of energy consumed', zo zegt Fink. 'Other potential savings include reduced real estate costs and, in some instances, the ability to forestall having to build completely new data centers'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.