Tag Archives: eDiscovery

Symposium E-Discovery 2018: General Data Protection Regulation en het nut van E-Discovery

Het symposium E-discovery 2018 raakte noodzaak én actualiteit. Aanleiding voor dit symposium was de intreding van de Europese privacywet General Data Protection Regulation (GDPR), die t op 25 mei 2018 in werking is getreden. Volgens de Nationale Privacy Benchmark 2017 was 80% van de Nederlandse bedrijven en overheden nog niet klaar voor deze privacywet, die de bescherming van persoonsgegevens regelt. Maar liefst 60% van de bedrijven en overheden wist zelfs niet waar gegevens van burgers of klanten opgeslagen zijn.

Tijdens het symposium spraken professionals over het nut van e-discovery oplossingen en technieken, die (verder) helpen bij het in kaart brengen en verwerken van persoonsgegevens in organisaties. Ook werd er aandacht besteed aan digitaal archiveren in het kader van information governance en aan het juridische spanningsveld tussen E-Discovery en de GDPR. Uiteraard kwam de relatie tussen de GDPR en het Internet of Things aan de orde.

Een Sfeerimpressie:

Share This:

AVG, E-Discovery en Information Governance

Veel overheden en bedrijven denken dat het met de nieuwe privacy- wet (GDPR) niet zo’n vaart zal lopen. Maar weten zij waar ze alle data bewaren? En wat ermee gebeurt? Het rondslingeren van data is een groot probleem. Bedrijven en overheden hebben hun information governance en informatiewaardeketen niet onder controle.

Volgens de nationale privacy-benchmark van 30 november 2017 is 80 procent van de Nederlandse bedrijven en overheden nog niet klaar voor de nieuwe privacywet; 60 procent van de bedrijven en overheden weet zelfs niet waar de gegevens van burgers of klanten zijn opgeslagen.

In het maartnummer van AG Connect schreven Hans Henseler en Geert-Jan van Bussel over de relatie tussen GDPR (AVG), E-discovery en Information Governance. Klik hier.

Het artikel dient als een introductie voor het 9de Symposium E-Discovery in Leiden, wat dit jaar gewijd is aan GDPR en het nut van E-discovery. Geert-Jan van Bussel neemt hier de eerste presentatie voor zijn rekening over AVG, information Governance en Digital Archiving. Voor meer informatie over dit (kostenloos) te bezoeken symposium, zie hier.

Citatie:

Hans Henseler, Geert-Jan van Bussel, ‘GDPR vereist zoeken en controleren’, AG Connect, maart 2018, pp. 28-31.

Share This:

Discovery in the cloud

Een korte introductie in de effecten van ‘cloud computing’ of discovery.

Share This:

EDiscovery en Records in Amerikaanse juridische procedure

In bijgaande video’s (die de overlegfase bij de rechtbank voor een ediscovery procedure simuleren) wordt duidelijk tot welk bewijsbeslag partijen mogen overgaan en wat de rol is die archieven spelen in een dergelijke procedure. Het is een Amerikaanse situatie, die dus afwijkt van de Nederlandse. Wel is het zo dat ook in Nederland bewijsbeslag mag en is toegestaan, dus de procedure zelf is ook hier niet vreemd.

De inleiding van deze simulatie stelt het volgende: ‘Attorneys for the City of Pleasantville and Global Chemical Corporation are due to appear in federal court … to explain how they intend to proceed in the multiple lawsuits against Global for alleged injuries and environmental cleanup costs that the City and several residents are blaming on Global’s Bugacide division.

Today’s pre-trial conference will focus on the parties’ plans for “discovery,” the stage in a lawsuit during which both sides are allowed to request business records, email communications, personal files, and other documents that may lead to evidence at trial. The parties are required to respond to such requests, but the court has the power to modify or limit requests which go beyond the scope of the lawsuits, are unduly costly or burdensome, or may violate legally-recognized privileges or privacy rights’.

De simulatie kent een viertal video’s, die het totale proces in beeld brengen: interessant videowerk, die helder maakt wat bewijsbeslag en ediscovery inhouden. Het maakt duidelijk hoe belangrijk een goed records management is.

Klik hier.

Share This: