Datacenter let steeds meer op duurzaamheid

De omvang van de digitale wereld neemt toe. Dit leidt tot een grote stijging van het aantal datacenters, sommigen zeggen met een factor 50. Dit betekent ook een hoger energieverbruik per jaar. Dat zal voor de datacenters per jaar een verhoging van 10 % energieverbruik betekenen. Greenpeace houdt het energieverbruik van IT bedrijven die veel data verwerken nauwgezet in de gaten. In het rapport How dirty is your data komen de meeste van deze bedrijven er slecht af. Veel van de datacenters draaien nog op energie uit kolencentrales. 

Duurzaamheid speelt wel een steeds belangrijkere rol. Toen ik enkele jaren geleden (in 2008) op deze site een column schreef over de milieuaspecten van het digitaler worden van de wereld, stonden we nog in een beginfase van ‘Green Computing’. Ondertussen is er veel gebeurd, al is IT nog steeds niet ‘groen’ en kan er nog heel veel verbeteren. Nieuwe initiatieven bij het bouwen en inrichten van datacenters zijn steeds meer gericht op duurzaamheid. 

De aantrekkende vraag naar beveiligde computerruimtes in een commercieel datacenter waar verschillende telecombedrijven snelle dataverbindingen kunnen leveren komt op dit moment vooral van IT-dienstverleners die hun aanbod van zakelijke clouddiensten aan het inrichten zijn. Een tweede doelgroep die meer capaciteit en ruimte vraagt zijn mediabedrijven die hun infrastructuurvoorzieningen ook fors aan het uitbreiden om aan de groeiende vraag naar hun online producten en diensten te kunnen voldoen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet langer enkel een manier om je als organisatie te onderscheiden, het is haast een economische noodzaak geworden. Een van de branches die zich als grootverbruiker van energie bewust is van de noodzaak van MVO, is de IT-sector. Binnen deze branche worden dan ook veel initiatieven ontplooid op het gebied van energie-efficiency. De datacenter industrie loopt hierin voorop. Niet vreemd, als je de financiële voordelen in ogenschouw neemt die datacenters kunnen boeken met een doordacht energiebeleid.

Het voordeel van duurzaamheid in ICT is tweeledig. Door slim met energiegebruik om te gaan, wordt het milieu ontlast, en worden de kosten gedrukt. Binnen datacenters is de energierekening bijna de belangrijkste kostenpost, en dat verandert de komende jaren niet, gezien de voorziene stijgingen van de energieprijzen. Als daarop bespaard kan worden, hoeven deze kosten ook niet doorberekend te worden aan de klant, hetgeen een wezenlijk concurrentievoordeel oplevert.

De IT-branche kent verschillende methoden om de energiezuinigheid van organisaties meetbaar te maken. Voor de datacenter industrie is de Power Usage Effectiveness of PUE het voorbeeld bij uitstek. Dit is een model dat is ontwikkeld door The Green Grid en geeft inzicht in het effectieve energieverbruik van datacenters. De PUE wordt berekend aan de hand van duidelijke regels. Globaal gaat het erom dat de energiekosten voor de IT-apparatuur en de energiekosten voor het gebouw gesplitst worden. In het ideale geval is de PUE 1, hetgeen zou betekenen dat alle energie voor de IT-toepassingen wordt gebruikt. Een traditioneel datacenter heeft een PUE van 2,0 of meer. Door de focus op het energieverbruik is de topcategorie datacenters er al in geslaagd om 95% van de energie effectief te benutten.

Naast het kengetal voor de energie-efficiency, zijn er ook indicatoren ontwikkeld om de Water Usage Effectiveness (WUE) en de CO2 Usage Effectiveness (CUE) van datacenters weer te geven.  Aan al die onderdelen kan men scores toekennen, die aangeven hoe groen een datacenter daadwerkelijk is en welke stappen het nog kan zetten om de prestaties te optimaliseren. De koelingtechnologieën in de datacenter industrie worden steeds verder geoptimaliseerd, om juist bij deze energievretende techniek toch zo min mogelijk energie te verbruiken.

De hoeveelheid dataverkeer en het aantal datacenters zullen de komende jaren naar verwachting flink toenemen en daarmee ook het energieverbruik en de CO₂-uitstoot. Het is voor de branche belangrijk dat de technologie doorontwikkelt, evenals de strategie achter de opzet en de locatie van nieuwe datacentra. Daarvoor zijn verschillende groene initiatieven in het leven geroepen, zoals The Green Grid, de Climate Neutral Group, Green IT Amsterdam Region en de Groene Mug van de gemeente Haarlem. Met dit soort organisaties als pionier en als waakhond, zal zowel de ondernemer als het milieu profiteren.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.