Wat houdt de Cloud tegen ?

Bedrijven die zich bezig houden met cloud computing zijn optimistisch over de toekomst. Er liggen dus voldoende kansen. Toch zijn IT-bedrijven sceptisch om cloud aan te bieden. ‘De klant voert nog geen enorme druk uit op de IT-bedrijven’. Ruim 30 procent van de IT-bedrijven zegt niets in de cloud te zien en biedt klanten die oplossingen ook niet aan. Daarnaast wil 40 procent liever niet in de cloud, tenzij het een beter alternatief is voor andere oplossingen, blijkt uit een steekproef van Heliview in opdracht van ABN Amro.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 80 procent van de IT-bedrijven de omzet in de komende twee jaar ziet stijgen. Van die groep ziet bijna een derde een toename van meer dan 10 procent. Bedrijven die clouddiensten en -producten aanbieden verwachten betere resultaten dan collega’s die de cloud vooralsnog links laten liggen. Van hen verwacht 82 procent een toename van de omzet in de komende jaren, in tegenstelling tot 76 procent van collega’s die nog niets doen met de cloud.

Cloud computing stuwt de verwachtingen omhoog. Waarom houden aanbieders zich dan niet massaal met de cloud bezig? Het huidige businessmodel is gebaseerd op licenties en ‘uurtje-factuurtje’. ‘Bij cloudoplossingen ga je naar inkomsten uit gebruik’, legt Menno van Leeuwen, sector banker TMT, uit. ‘Ict-aanbieders moeten een commerciële, financiële en culturele omslag maken. Niet langer meer een focus op verkooptargets, maar juist op lange termijnrelaties met opdrachtgevers. Je ziet dat ze het daar lastig mee hebben. Vandaar dat de stap richting cloud computing niet zo snel gezet wordt’.

Ondanks de terughoudendheid hebben de huidige aanbieders met gefundeerde redenen gekozen voor de cloud. Doorslaggevende argumenten die in het onderzoek werden genoemd zijn: klanten kunnen zo hardware-, plaats- en tijdonafhankelijk werken, klanten vragen erom en dankzij de cloud kun je een langdurige klantrelatie opbouwen. De laatste reden wordt gezien als een van de belangrijkste groeifactoren. Cloudoplossingen kennen een hoge uitstapdrempel. Voor klanten is het vaak lastig om over te stappen naar een andere cloudprovider. Opnieuw kiezen voor een traditionele oplossing is te duur.

Uit de analyse van een steekproef onder ruim 1100 bedrijven en instellingen blijkt dat Nederlandse bedrijven en instellingen in de zorg, overheid en het onderwijs in het algemeen terughoudend zijn als het om de adoptie van nieuwe technologieën gaat. Toch maakte vorig jaar 20% van alle bedrijfs- en organisatievestigingen in Nederland gebruik van een of meerdere cloud-gebaseerde oplossingen. Natuurlijk zijn webmail en internetbankieren voorbeelden van de cloud, maar dit onderzoek richtte zich op (bedrijfskritische) applicaties en systemen in organisaties. Actueel onderzoek wijst uit dat bovengenoemd percentage in 2012 verdubbelt. Kortom: waar de markt zich doorgaans terughoudend opstelt ten aanzien van technologie, ontwikkelt Cloud Computing zich zeer snel. Zowel aanbieders als gebruikers van ICT-producten worden in hoog tempo en meerdere opzichten met dit fenomeen geconfronteerd.

Organisaties met een jong IT-management accepteren sneller cloudoplossingen. 60% van de bedrijven met een cloud-oplossing heeft een IT-manager die jonger is dan 40 jaar. Bedrijven zonder cloud-oplossing hebben doorgaans een significant ouder IT-management. Daarnaast kwam naar voren dat IT-managers van bedrijven met een cloud-oplossing veel vaker lid zijn van een sociale netwerksite, zoals Twitter, LinkedIn, Facebook of Hyves. Bovendien bloggen ze vaker, of beheren ze een blog. Aan deze activiteiten besteden ze wekelijks aanzienlijk meer
tijd dan IT-managers bij bedrijven zonder cloud-oplossing. Blijkbaar hangen deze uitkomsten nauw samen met leeftijd. Uit dit onderzoek blijkt verder dat bedrijven en instellingen in
Nederland tot en met 2011 inhoudelijk erg onbekend waren met Cloud Computing. Inmiddels oriënteren de meeste organisaties zich op Cloud Computing, maken ze hier concrete plannen voor of gebruiken ze zelfs al cloud-oplossingen.

Zakelijke eindgebruikers twijfelen nog over deze drie punten:

  1. Databescherming;
  2. Continuïteit van de leverancier;
  3. Het risico van de dienst afgesloten te worden.

Deze zorgen weerhouden organisaties er tot dusver van om in Cloud Computing te stappen. Afgaande op de argumenten om (nog) geen cloud-oplossingen af te nemen, blijkt dat de rem op Cloud Computing hoofdzakelijk een vertrouwenskwestie is. Het is zeker dat huidige gebruikers twijfelende organisaties geïnteresseerd kunnen maken.

 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.