Tag Archives: Semantisch Web

Linking Open Data

Het volgende diagram visualiseert de datasets die in de Linked Open Data Cloud zijn opgenomen met hun relaties. Iedere node in dit diagram representeert een identificeerbare dataset, die als Linked Data is gepubliceerd. Linked Open Data betekent dat de datasets herbruikbaar zijn en gedownload kunnen worden via de Datahub. De laatste versie van dit diagram dateert van september 2011.

Informatie gepubliceerd als Linked Open Data stimuleert het hergebruik van data, omdat je zelf zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar kennisbronnen elders en omdat anderen gemakkelijk naar jouw informatie kunnen verwijzen.

Wikipedia definieert Linked Data als ‘a term used to describe a recommended best practice for exposing, sharing, and connecting pieces of data, information, and knowledge on the Semantic Web using URIs and RDF’.

Voor wetenschappelijke datasets betekent dit dat uitgevoerd onderzoek kan worden geverifieerd op nasis van de ‘open’ onderzoeksdata. Dat is een belangrijk middel om wetenschappelijk wangedrag tegen te gaan, maar ook om uitgevoerd onderzoek ‘her-uitvoerbaar’ te maken. Het komt de betrouwbaarheid van onderzoek ten goede.

Door op het diagram te klikken wordt een interactieve versie geactiveerd, die het mogelijkmaakt om via elke node van het diagram bij de specifieke data en databeschrijving op de datahub uit te komen. Op die manier zijn de data te bekijken via een preview, zijn kleinere bestanden als een voorbeeld van het bestand te dowbloaden en kan de totale dataset worden gedownload.

By Richard Cyganiak en Anja Jentzsch

 
LOD Cloud Diagram as of September 2011

Share This:

Het Semantisch Web

Dit concept is ontwikkeld door het W3 consortium. Dit consortium gaat er van uit dat het in een optimale situatie mogelijk zijn betekenisvolle informatie tussen machines uit te wisselen zonder menselijke tussenkomst. Bij het semantische web wordt uitgegaan van een hiërarchische verhouding waarbij de bovenste laag de informatieverzameling op hoog abstract niveau beschrijft en met behulp van de onderste laag de feitelijke gegevensuitwissseling kan plaatsvinden. De lagen zijn onderling van elkaar afhankelijk.

Hieronder een filmpje over het semantische web, waar in kort bestek uitgelegd wordt wat er allemaal bij komt klijken.

Share This: