Overheden en bedrijven falen in bescherming van digitale gegevens

23 augustus 2008

Het aantal berichten waarin melding gedaan wordt van de falende bescherming van digitale gegevens neemt hand over hand toe. Nu weer is de Britse overheid persoonsgegevens kwijtgeraakt van onder andere 84.000 gedetineerden, doordat een extern bedrijf dat voor de Britse overheid werkt, een USB-stick is kwijtgeraakt met de betreffende gegevens. De fout is gemaakt door PA Consulting, dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt. Hoe de gegevensdrager is kwijtgeraakt, is niet bekend. Wel blijken er op de USB-stick onversleutelde (!) namen, adressen en geboortedata staan van tienduizend zware criminelen, dertigduizend personen die meer dan zes keer in de fout zijn gegaan, en 84.000 mensen die op dit moment in een Britse cel zitten. Er blijken ook deelnemersgegevens van een afkickprogramma op de stick te zijn opgeslagen. De gegevens zijn afkomstig van een beveiligde politiecomputer die valt onder het Jtrack-programma. Met dit systeem poogt de Britse justitie veelplegers beter in kaart te brengen. Toegang tot dat systeem hebben slechts een beperkt aantal geautoriseerde personen, maar PA Consulting was betrokken bij het project. Scotland Yard is inmiddels een onderzoek naar de zaak gestart.

Continue reading

Share This:

Microsoft en Novell nog steeds vrienden

22 augustus 2008

Microsoft koopt nog eens voor 100 miljoen dollar aan certificaten van Novell, waarmee klanten ondersteuning kunnen krijgen van de Linux-leverancier. De twee partijen breiden hun samenwerkingsverband uit. De uitbreiding van het contract gaat 1 november 2008 van start. De twee bedrijven sloten in 2006 een overeenkomst om de serversoftware van beide partijen beter samen te laten werken. Microsoft kocht toen al voor 240 miljoen dollar aan certificaten voor ondersteuning. Anderhalf jaar later is ongeveer 65 procent van deze certificaten ingeleverd voor ondersteuning van Novell. Er werd nogal sceptisch op de overeenkomst gereageerd. Vooral in de open source-gemeenschap bestond nogal veel argwaan. In het contract zou namelijk ook zijn opgenomen dat de twee partijen elkaar niet zouden aanklagen voor inbreuk op patenten. Microsoft zei tijdens diezelfde periode dat Linux inbreuk maakt op een groot aantal patenten van Microsoft. Volgens de twee bedrijven willen klanten zekerheid over de patentinbreuk. De overeenkomst bevatte nogal wat vreemde uitzonderingen, die de toepasbaarheid ernstig ter twijfel stelde. Velen geloven dat de enige functie van de overeenkomst was geloofwaardigheid te creeren voor Microsoft's niet bewezen claims over patentinbreuk.

Continue reading

Share This:

We verdienen die spam ook echt…

21 augustus 2008

30 % van de internetgebruikers geeft toe dat ze ingaan op spanaanbiedingen. Blijkbaar verdienen we alle spam dus echt. Een aantal jaren geleden waren er onderzoeken waarin gesteld werd dat 4 % van de ontvangers van spam daarop reageerde. Een ander onderzoek ongeveer tezelfdertijd noemde 11 % en nog weer een ander onderzoek noemde 20 %. Een recent onderzoek van het Britse Marshal stelt dat ongeveer 30 % (29,1 % om precies te zijn) toegeven aankopen te doen via spam. Uiteraard is het dan wel de vraag wat als spam gezien wordt. In sommige onderzoeken worden ook marketing mails waar de gebruiker ooit voor getekend heeft als spam gezien, bij andere is dan niet zo. Maar wat wel duidelijk is dat de respons op spam groot genoeg is om die ongewenste (?) mail in grote hoeveelheden te verkopen. 'The poll highlights an inconvenient truth', zegt vice-president of products van Marchal, Bradley Anstis. 'Many of us often question ourselves, why is there so much spam? The answer is, enough people are purchasing products from spam to make it a worthwhile and profitable endeavour for spammers. … Spam is commonly believed to attract very low response rates. Estimates indicate there is often less than ten purchases made for every million spam messages sent. But most of these messages are blocked by spam filters. This means the actual response rates are much higher if you only count those emails that make it into a person’s inbox'. Het half-jaarlijkse Internetbeveiligingsrapport, dat samengesteld is door TRACE (Threath Research and Content Engineering) beveiligingsteam geeft aan dat de wereldwijde spamhoeveelheden weer verdubbeld zijn in vergelijking met een jaar eerder.

Continue reading

Share This:

Heibel met chips, tja, ja…

20 augustus 2008

Volop ellende met chips vandaag ! Het ministerie van Binnenlandse Zaken reageert op het klonen van de chip die de nieuwe Nederlandse paspoorten siert en de Tweede Kamer is woest om het feit dat de OV-chip niet datgene doet wat het moet doen en het uiteindelijk stukken duurder maakt voor de consument. En dat was nou net niet de bedoeling ! Laten we de twee chip-incidenten eens nader bekijken. De paspoortchip werd vorige week gekloond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte vandaag bekend dat het op de hoogte was dat de chip in de nieuwe Nederlandse paspoorten gekloond kan worden. Bij controle aan de grens wordt echter daarop gecontroleerd. Het klinkt niet echt waarschijnlijk: het ministerie heeft voortdurend beweerd dat er niets aan de hand was en dat klonen en kraken onmogelijk was. Na een daadwerkelijke inbreuk te zeggen dat het iets bekend was is het paard achter de wagen spannen. Blijkbaar hebben ze ook niets gedaan om het probleem te herstellen of in ieder geval de belanghebbenden te waarschuwen om er op te controleren. BZK schrijft: 'De grenscontrole in Nederland gebruikt een inspectiesysteem (aan de balie) waarmee zowel 'Active Authentication' als de elektronische handtekening over de gegevens in de chip gecontroleerd wordt. Derhalve zal een kloon van de chip in de Nederlandse reisdocumenten worden gedetecteerd'. Dit in antwoord op de vragen van SP kamerlid Arda Gerkens.

Continue reading

Share This:

Als het niet kan met, dan maar zonder Microsoft

19 augustus 2008

Browser-leveranciers zijn over het algemeen snel met het adopteren van nieuwe Internettechnologie. Dat geldt niet als het Microsoft is, want die wil of kan van Internet Explorer (IE) blijkbaar geen moderne webbrowser maken. Hoewel er in IE 8 een aantal stappen in de goede richting zijn gezet, ontbeert de browser nog steeds een aantal belangrijke functionaliteiten. Dat heeft de evolutie van het web aanzienlijk gehinderd (IE is de meest verspreide browser) en heeft weel webdesigners gedwongen te kiezen voor niet optimale oplossingen. Dat gaat echter veranderen, want Mozilla wil IE in de nieuwe generatie van open webtechnologie brengen zonder de medewerking van Microsoft. Een van de eerste stappen naar dit doel is het bouwen van een nieuwe experimentele plugin die Mozilla's implementatie van het HTML5 Canvas-element aanpast zodat het in IE kan worden toegepast. Dit element staat webontwikkelaars toe 'to programmatically render interactive bitmap images in HTML content'. Het is uitgevonden door Adobe om rijkere grafische mogelijkheden te creeren. De functionaliteit werd uiteindelijk onderdeel van de HTML5-standaard en is geimplementeerd in zowel Gecko als in Presto. Canvas wordt uitgebreid gebruikt in populaire webapplicaties, zoals Google Maps, maar het heeft geen ververspreide acceptatie gevonden, omdat het niet beschikbaar is via IE. Om Google Maps te laten werken met IE moest Google ExCanvas ontwikkelen, een complexe bibliotheek die Canvas-functionaliteiten laat samenwerken met VML, Microsoft's alternatief voor de open standaard SVG.

Continue reading

Share This:

Website niet aansprakelijk voor ‘user generated content’.

18 augustus 2008

Een rechter in de Verenigde Staten heeft een uitspraak gedan die belangrijke consequenties kan hebben. Op basis van de Communications Decency Act (hoe bedenk je het…) heeft deze bepaald dat Wikpedia niet aansprakelijk is voor opmerkingen die door haar gebruikers op haar site worden geplaatst. De Act bevat een aantal voorzieningen die aanzienlijke bescherming bieden voor websites die 'user generated content' mogelijk maken. Het zijn deze voorzieningen die de rechter in New Jersey er toe gebracht hebben om een aanklacht tegen Wikipedia niet ontvankelijk te verklaren. De site is derhalve niet verantwoordelijk voor commentaren die door gebruikers zijn geplaatst. De zaak was aangespannen door literair agent Barbara Bauer, die blijkbaar de ergernis opgewekt heeft van een stel Internet-gebruikers. Haar problemen startten toen haar naam verscheen op een lijst, genaamd '20 Worst Literary Agents, die gehost werd op het nu alweer verdwenen 20worstagents.com. Bauer stond op die lijst omdat 'she'd inflated her credentials and never successfully closed a deal'. Ze werd ook een 'scam artist' en een 'con' genoemd. De beschuldigingen werden opgenomen in een groot aantal weblogs, waar ze vaak ook nog zwaarder werden aangezet. In haar klacht citeert Bauer diverse blogs, die haar neerzetten als 'that lunatic', haar collega's als 'a posse of dumbshits', en hun acties als 'random nuttiness'. Een aantal van die beschuldigingen vonden ook hun weg naar een Wikipedia-lemma en Bauer klaagt op grond daarvan de Wikimedia Foundation aan.

Continue reading

Share This:

Bezwaren tegen OOXML door ISO verworpen, maar levert het nu ook iets op ?

16 augustus 2008

Het lijkt erop dat nu toch eindelijk OOXML ale een open standaard zal worden gepubliceerd door ISO. De vier beroepen die waren ingediend en die zich op onregelmatigheden beriepen in het standaardisatieproces werden afgewezen door de commitees van ISO en IEC. Waren de beroepeb gaccepteerd dan zou de standaard lange tijd niet kunnen verschijnen, omdat dan het proces grotendeels zou moeten worden overgedaan. Het wordt verwacht dat de ISO de volledige tekst van de standaard in komende weken gaat publiceren, maar indien een van de afgewezen partijen met hun beroep naar de hoogste bestuursorganen van de ISO/IEC staps (wat niet onmogelijk is) dan zou de publicatie nog geruime tijd kunnen worden uitgesteld. Maar nu de strijd eigenlijk gestreden is blijven alle belanghebbenden toch met de vraag zitten wat het nu eigenlijk allemaal heeft opgeleverd. Een concurrerende standaard, ODF, is al langer dan twee jaar geleden als een standaard geaccepteerd en is ook geintegreerd in een aantal Office Suites, zoals OpenOffice en Lotus Symphony. Het succes dat ODF heeft, ondanks alle pogingen van Microsoft om het formaat (onder andere met een poging om het eigen formaat te standaardiseren) te ondermijnen, bracht Microsoft's eigen Stuart McKee tot de uitspraak dat 'ODF has clearly won the standards battle'. Ondanks alle hoezee bij Microsoft, lijkt het erop dat de nieuwe standaard alleen maar verwarring kan scheppen.

Continue reading

Share This:

Niet alleen bij de Nederlandse overheid mislukken IT-projecten

15 augustus 2008

Meer dan eenderde van de softwareprojecten bij bedrijven uit de Fortune 500-lijst worden na implementatie afgeserveerd omdat ze niet voldoen aan de behoeften van de gebruikers. Dat althans is de conclusie van een onderzoek dat uitgevoerd is van april tot augustus door analistenfirma Voke Media. Dat betekent dat een fiks bedrag aan geld verloren gaat, wetende dat een gemiddel project ongeveer 3,2 miljoen euro kost en ongeveer 100 mensjaren vergt. 'The solution lies in automating the requirements and test-case creation processes and involving business analysts from the beginning', zo zegt oprichter van Voke Theresa Lanowitz. 'Business analysts are a valuable conduit between the business and application developers'. Een van de redenen waarom zoveel softwareontwikkeling een verspilling is, is het gebrek aan verificatie van de functionaliteiten en vereisten. Het onderzoek gaf aan dat slechts 45 % van de bedrijven er voor zorgt dat de functionaliteiten en de vereisten worden goedgekeurd voordat IT met ontwerp en ontwikkeling van de applicatie begint. 'The other two reasons are inadequate tools and the lack of automation. Most of the respondents to the study create test cases manually with Microsoft Word, which gives you this huge document', zo zegt Lanowitz. 'This results in lengthy reviews that often miss key elements and result in late feedback of critical elements much later in the life cycle when the information is actually used by a stakeholder in development or testing', zo wordt in het rapport geschreven. Hoe is het mogelijk dat dit soort bedrijven dermate slechte processen hebben terwijl 'proper application-development procedures are standard operating procedure in the mainframe world and all of them have had mainframes for years ?'

Continue reading

Share This:

Juridisch weinig meer in te brengen tegen open source licenties

14 augustus 2008

Voor de allereerste keer heeft in de Verenigde Staten een hogere rechter in een uitspraak open source licenties bevestigd. Dat ze rechtsgeldig zijn stond al langer vast, maar nu is door een federale beroepsrechter vastgesteld dat het schenden van deze licenties een inbreuk is op het auteursrecht. Dat is een belangrijke uitspraak, omdat op grond van het auteursrecht een verder verbod op verspreiding kan worden opgelegd. De zaak Jacobsen vs Katzer is wat dat betreft historisch. Katzer heeft ongebreideld het werk van Robert Jacobsen, het Java Model Railroad Interface (JMRI) project, verspreidt, zonder de voorwaarden die bij de licentie hoorden na te volgen. Het softwarepakket voor modeltreinbeheerders valt onder een open source licentievariant, de Artistic License. Het federale Hof van Beroep heeft nu geoordeeld dat het verspreiden van open source software zonder het bijvoegen van de broncode en zonder bronvermelding een onrechtmatige daad is. Met deze uitspraak wordt de juridische status van open source licenties bevestigd. In eerste instantie had een rechter bepaald dat het verspreiden van het programma door Katzer contractbreuk was, omdat de licentie veel te breed en te vaag was om van auteursrecht te kunnen spreken. De beroepsrechter is het daarmee nu dus niet eens. Er is wel degelijk inbreuk gemaakt op het auteursrecht. Contractbreuk kan maximaal leiden tot een schadevergoeding en die is in het geval van open source erg moeilijk vast te stellen. Op grond van de uitspraak kan nu Katzer verboden worden het programma verder te verspreiden.

Continue reading

Share This:

Zinvolle locatieservice van Yahoo ?

13 augustus 2008

Een nieuw tool van Yahoo verzorgt automatisch updates van de actuele locatie van gebruikers voor web-, desktop- en mobiele applicaties, die dit vervolgens aan andere gebruikers kunnen tonen. Fire Eagle, zoals de interface voor het updaten, managen en opslaan van locatie-informatie wordt genoemd, is dinsdag life gegaan. 'Fire Eagle also provides developers with easy protocols for adding location-based information to any networked service', zo schrijft Yahoo. 'For example, Fire Eagle can help users find the physical location of their friends or of services or local information'. Fire Eagle is geschrven via Yahoo's Brickhouse initiatief dat nieuwe, opstartende projecten ontwikkelt. Het programma staat het aan gebruikers toe geautoriseerde automatische updates uit te voeren van hun locatie. Het kan ook handmatig gebeuren. De mogelijkheid bestaat ook om de locatie te verbergen, de voorkeuren voor het 'delen' van de locatiegegevens te veranderen of zelfs alle persoonlijke locatie-info te wissen. Sinds de beta-introductie in maart is Fire Eagle al in meer dan 50 applicaties geintegreerd, waaronder Dopplr, Pownce, Movable Type en Outside.in, zo zegt Yahoo. 'Fire Eagle allowed us to easily add location data to Pownce using their simple API', zegt Leah Culver, mede-oprichter van Pownce. 'Pownce users can now say where they are and geo-tag their notes, which adds a new dimension to the service'.

Continue reading

Share This:

Belangrijke tool voor document retrieval

12 augustus 2008

Het vinden en opsnorren van documenten en anderssoortige informatie, zoals emails, messages e.d., kan een gigantische hoeveelheid tijd kosten, zelfs al worden er records management en document management softwarepakketten ingezet. IBM heeft nu de eDiscovery Manager geïntroduceerd, een softwareprogramma dat bedrijven in staat stelt electronische informatie te managen zodanig dat het eenvoudig kan worden gevonden als een juridische procedure het e-discovery-stadium ingaat. E-discovery is een fase in het Amerikaanse burgerlijk recht die van de partijen in een geschil een volledige openbaarheid van digitale informatie eist. Uiteraard is de eDiscovery Manager ook nuttig als dat niet aan de hand is. Amerikaanse bedrijven worden steeds meer gedwongen tot het aanschaffen van oplossingen die het mogelijk maken om digitale informatie snel ter beschikking te hebben, vooral nu in december aanpassingen zijn aangebracht in de Federal Rules of Civil Procedure, die vereist dat bedrijven electronische informatie bewaren en produceren als er een juridische procedure is. eDiscovery Manager is onderdeel van de Enterprise Content Management-suite van IBM en het integreert met de auto-classificatiie- en records managementtechnologie van IBM en de contentcentrische Business Process Management-functionaliteiten van de ECM-suite.

Continue reading

Share This:

Virtualisatie: het is niet alles goud wat er blinkt.

11 augustus 2008

'Vendors of virtual machines must ensure their products are interoperable, or they will lock customers into yet another proprietary stack, nullifying the promise of anytime, anywhere computing on any platform offered by virtualization'. Dat is de boodschap van Simon Crosby, Chief Technology Officer van Citrix, op de Linux World Conference in San Francisco. 'Users want to go to any server working with any platform at any time, and want any virtual machine (VM) on any platform at any time', zo stelde Crosby. 'The power of virtualization is achievable if and only if that happens'. VM leveranciers hebben nog steeds wat problemen met interoperabiliteit en het realiseren van een srchitectuur als marktstandaard. 'One is that VM installations still are manual processes, which makes things difficult for global implementations. Also, key business requirements haven't been addressed', zo vervolgt Crosby. De noodzaak van een open standaard leidde de belangrijkste spelers op de virtualisatiemarkt (XEN Source, wat van Citrix is, VMWare, Microsoft, HP IBM en Dell) ertoe om gezamenlijk een standaard voor te stellen, het Open Virtual Machine Format (OVF). Dit OVF werd voorgelegd aan de Distributed Management Task Force (DMTF), die standaarden ontwikkeld en interoperabiliteit stimuleert voor bedrijfs- en internetomgevingen. De DMTF heeft het in september als een standaard geaccepteerd. OVF kapselt alle VM's in met een XML-laag die het mogelijk maakt de VM op ieder virtualisatieplatform te draaien. Het incorporeert ook een veiligheidscheck om te garanderen dat de VM niet is gemanipuleerd, metadata die duidelijk maken op welke hardware of welke hypervisor de VM kan draaien en een licentiecheck.

Continue reading

Share This:

XAM nadert voltooiing.

9 augustus 2008

XAM lijkt zijn voltooiing te naderen, althans als we de website van de SNIA (Storage Networking Industry Association) mogen geloven waar een flash-demo video is opgenomen. We hebben al in 2005 en 2006 over XAM (Extensible Access Method) geschreven. Met XAM is het mogelijk op een Google-achtige wijze te zoeken naar gegevens op interne opslagnetwerken. Wij schreven in een van onze berichten het volgende, en dat blijkt nog steeds van toepassing te zijn: 'De voorgestelde standaard (XAM), is gericht op het zoeken van 'fixed content ' en de bedoeling is dat het de gebruikers faciliteert om informatie te vinden op opslagsystemen, onafhankelijk van de leverancier daarvan, bijvoorbeeld als gevolg van vragen van auditors bij het toetsen van compliance bij bedrijven en organisaties. De zoekmethode is grotendeels gestoeld op de metadata zoals die aan bestanden zijn gekoppeld, automatisch of handmatig gegenereerd maakt in principe niet uit. Het kan gaan om tekstbestanden, images, audiofiles, databases en zelfs email. Het uitgangspunt evenwel is wel dat metadata aan het bestand zijn toegevoegd. … De standaard zou het bijvoorbeeld een ziekenhuis toestaan om oude röntgenfoto's van een patiënt te vinden, samen met alle electronische documenten die daarmee zijn verbonden, zoals aantekeningen van een arts. Versie 1.02 van de standaard wordt momenteel getest door leden van de SNIA. Versie 1.03 is inmiddels door het American National Standards Intitute (ANSI ) goedgekeurd en wordt voor ratificatie voorgedragen bij de International Standards Organization'.

Continue reading

Share This:

Data-ophoping: ‘save data or save money’?

8 augustus 2008

Gezien het feit dat opslag erg goedkoop geworden is, is het niet onbegrijpelijk dat bedrijven hun opslagdevices uitbreiden om de groeiende data-hoop te kunnen opvangen. Maar het ophopen van hardware en software om steeds meer en meer data vast te leggen is een kostbaar misverstand, zo laat een nieuw Gartner rapport weten. Nieuwe regelgeving en juridische bezorgdheid leidt veel IT afdelingen ertoe om iedere bit en byte van de data te bewaren in geval van een of andere claim of juridische compliance procedure, en aangezien de opslagkosten steeds lager worden is het plaatsen van een nieuwe opslagserver zeer aantrekkelijk. 'The problem is that data growth will very quickly outpace the savings in storage', zo zegt Whit Andrews, een analist bij Gartner en een van de verantwoordelijkheden voor het nieuwe rapport, dat nog niet publiek beschikbaar is. 'It's time for companies to modernize storage strategies and understand how information access technology can be a good tool for making sure they need what they're keeping', zo gaat Andrews verder. Volgens het rapport was in het eerste kwartaal van dit jaar de hoogste prijs voor 'managed storage' $12,50 per Gigabyte per maand en de laagste $ 0,29. Die laatste was voor archiefopslag, voor zeer weinig gebruikte gegevens. 'A recent survey of our clients reported that none expected its storage budget to decrease this year, and that 67 percent expected the budget for storage hardware to increase. Of those polled, 64 percent also expected storage software costs to increase as well', zo verklaart Andrews.

Continue reading

Share This:

En dan nu weer gedonder met het electronische paspoort….

7 augustus 2008

De nieuwe 'onvervalsbare' paspoorten met microchip kunnen binnen enkele minuten worden gekopieerd en aangepast. Als vervolgens controles niet goed worden uitgevoerd is het hek van de dam. Jeroen van Beek, beveiligingsexpert bij KPMG en de Universiteit van Amsterdam kon dit tijdens een onderzoek van de chip vaststellen. Een pijnlijke, zij het niet onverwachte ontdekking. Pijnlijk omdat het paspoort veiliger moet zijn om terrorisme en georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Niet onverwacht, omdat er al voldoende berichten waren over de onveiligheid van de chip. Van Beek kloonde tijdens de test de chips op paspoorten en voorzag die vervolgens met een afbeelding van Osama bin Laden en Elvis Presley. Bij een test met controleapparatuur wordt de vervalste chip gecontroleerd, maar aangezien niet alle checks worden uitgevoerd valt de kloon niet op en kan de controle positief worden afgesloten. Volgens het internationale systeem voor de RFID-chips worden in principe cryptografische controles uitgevoerd. De publieke sleutels worden daarbij in principe opgeslagen in een centrale database. Slechts vijf van de 45 deelnemende landen blijken dat te doen; in de andere gevallen draagt de houder van het paspoort de publieke sleutel bij zich, waardoor de cryptorafie wel heel simpel kan worden omzeild.

Continue reading

Share This:

IBM, Linux en de windows-loze PC

6 augustus 2008

Samen met Red Hat, Novell en Ubuntu wil IBM ervoor gaan zorgen dat Linux sterker op de desktop doorbreekt en dat er eindelijk een Windows-loze PC gaat ontstaan. Na tien jaar Linux ondersteunt te hebben gaat IBM zijn inspanningen vergroten door Microsoft verder onder druk te zetten en Linux verder in de bedrijven te verspreiden. Terwijl IBM de afgelopen twintig jaar zowel met als tegen Microsoft is opgetreden is dit streven naar een Microsoft-vrije PC misschien wel de meest directe aanval die het softwarebedrijf uit Redmond van de hard- en softwaregigant ondervind. 'The idea of Microsoft-free personal computing has been in the air for a while', zo zegt Inna Kuznetsova, directeur Linux bij IBM. 'We're just partnering with Linux distribution vendors and hardware vendors to make it happen'. IBM betrekt er de meest vooraanstaande Linux-distributies van dit moment (Red Hat, Novell en Ubuntu) bij in een poging Microsoft-technologie te vervangen. Kuznetsova ging niet in op de financiele details die IBM met zijn partners heeft afgesproken, maar ze was duidelijk over wat IBM's rol in het verhaal is. 'Our role is more on evangelizing and providing the necessary software for corporate needs', zo zei ze. 'I think the need for alternatives to the Microsoft-dominated personal computing environment are there'.

Continue reading

Share This:

EMC’s SAN-omgeving zet trend

5 augustus 2008

EMC heeft opnieuw het midrange opslagsysteem Clariion herzien, maar nu met een spectaculair gevolg. 'In addition to bulking up capacity, the CX4 series includes built-in advanced features such as virtual provisioning, flash drives, improved network connectivity and enhanced disaster-recovery options', zo zegt Barry Ader, senior-directeur voor marketing voor opslagproducten van EMC. De nieuwe serie verdubbelt de opslagcapaciteit van het twee jaar oude CX3-systeem, wat overigens in de handel blijft. Wat echter zeer aantrekkelijk zal zijn voor kleinere en middengrote bedrijven op zoek naar snellere, efficiente en eenvoudig te beheren opslagsystemen, zijn de add-ins, die traditioneel gesproken alleen in de high-ens systemen van EMC terug te vinden zijn. 'Our customers want innovation as well as capacity and investment protection', zegt Ader. 'Not only does this scale from the small to big enterprises, it provides new levels of performance on a next-generation architecture'. Bedrijven willen groeiende hoeveelheden content opslaan en beveiligen; ze willen meer capaciteit in meer kosteneffectieve en meer energie-efficiente netwerkopslag. Dat althans zeggen de analisten. En een er van zegt dat 'EMC's product enhancements illustrate a new trend in network storage development'.

Continue reading

Share This:

IBM in de aanval op Microsoft

4 augustus 2008

IBM/Lotus slaat terug na Microsoft's mededeling dat het van plan is 5 miljoen Notes-gebruikers over te nemen dit jaar door een deal bekend te maken met een Aziatisch bedrijf dat 300.000 werkplekken oplevert en daarbij te constateren dat de vraag naar Notes enorm toeneemt in juist de 'emerging markets'. Vorige week stelde Microsoft's Chief Operating Officer Kevin Turner 'that my goal is to have the company's messaging and collaboration software displace 5 million Notes seats this year. … Microsoft has replaced 8 million seats of Notes in the past two years'. Een nieuw schot in een oorlog over messaging en collaboration die al bijna 20 jaar tussen de beide giganten wordt gevoerd. In de jaren '90 telden de beide bedrijven e-mailgebruikers van hun software, met meestal volstrekt dubieuze en onjuiste getallen. 'It is very difficult to tell what Microsoft is talking about when they talk about numbers of seats or costs because they shove so much into their environment, but I do know we have been engaging against them and winning', zegt Bob Picciano, de manager van Lotus Software. Het ziet er naar uit dat IBM/Lotus een betere integratie biedt van messaging en collaboration tools met tools van de nieuwe generatie, zoals 'social networking'. 'In June at the Enterprise 2.0 conference, the two squared off on stage around social software (Lotus Connections vs. SharePoint) with IBM/Lotus showing its Connections tools as the clear winner across the board', zo zegt Mike Gotta, een analist van Burton, die de sessie leidde.

Continue reading

Share This:

Microsoft ziet Firefox als belangrijke concurrent

2 augustus 2008

Microsoft schetst altijd een beeld van de concurrentie die het ontmoet in het jaarlijkse rapport voor de Securities and Exchange Commission. Als een teken des tijds kondigen zich een aantal nieuwe wolken aan voor het productenscala van het bedrijf, inclusief het voor de eerste keer verschijnen van een webbrowser op de lijst van bedreigingen. 'The Windows operating system faces competition from alternative platforms and new devices that may reduce consumer demand for traditional personal computers', zo stelt het rapport, daarbij wijzend op de mogelijkheid dat software as a service en mobiele apparaten de relevantie van traditionele PC-besturingssystemen aanzienlijk kunnen verlagen. 'Competitors such as Mozilla offer software that competes with the Internet Explorer Web browsing capabilities of Windows products. User and usage volumes on mobile devices are increasing around the world relative to the PC'. Firefox is een succesverhaal in relatie tot Internet Explorer en breidt het marktaandeel al een aantal jaren uit. Maar het feit dat dat de browser nu gezien wordt als een bedreiging voor Windows is meer bewijs dan ooit dat Firefox het 'gemaakt' heeft. Het toont ook aan dat Microsoft zich er ter dege van bewust is dat het hard moet werken om relevantie en dominantie te behouden. Microsoft heeft miljarden besteed om overal ter wereld nieuwe computercentra te bouwen. Het doet grote investeringen in zoektechnologie en advertentiemogelijkheden, heeft consumentendiensten uitgebreid, begint zakelijke diensten uit te rollen en zal waarschijnlijk plannen bekend maken later dit jaar dat het net als Amazon 'on demand computing'-faciliteiten zal gaan bieden.

Continue reading

Share This:

Het mechanisme van Antikythera onthult geheimen

1 augustus 2008

De oudste rekenmachine ter wereld toont zijn geheimen. Het bevat berekeningen voor het moment van eclipsen en voor … de Olympische Spelen. Vanaf het moment dat de bronzen rekenmachine uit een scheepswrak was gered rond 1900 zijn de speculaties over het gebruik van deze mechanische rekenmachine niet van de lucht geweest. De rekenmachine stamt van ver voor de geboorte van Christus en mag gerekend worden tot een van de wonderen van de antieke wereld. Het bronzen mechanisme, niet meer dan een aantal gecorrodeerde fragmenten in een behuizing zo groot als een encyclopedie, werd genoemd naar de plek waar het werd gevonden, het kleine eiland Antikythera, tussen Kreta en Griekenland. 'We knew that this 2,100 year-old ancient Greek mechanism calculated complex cycles of mathematical astronomy. It really surprised us to discover that it also showed the four-year cycle of ancient Greek games', zo zegt Dr Tony Freeth van Images First, een TV-bedrijf, en drie academische collega's, in Nature. 'The Antikythera Mechanism is of crucial importance for the history of science and technology,', zo voegt hij eraan toe. 'It tells us of a revolution in human thought in ancient Greece – the earliest known example of a machine for making calculations, of a machine for predicting the future'. De eerste aanwijzing die een verbinding suggereerde met de Griekse Spelen kwam met de ontdekking van he woord 'NEMEA' bij een kleinere draaischijf. Dit is een verwijzing naar de Nemeaanse Spelen , een van de belangrijke spelen, die onderdeel waren van een vierjarige cyclus die uiteindelijk leiden tot de olympische Spelen, de oudste en meest prestigieuze van alle Griekse spelen.

Continue reading

Share This: