De Relationele database bedreigd ?

22 september 2008

SAP staat niet bekend voor revolutionair handelen, maar het wordt steeds duidelijker dat ze iets revolutionairs in petto hebben in Waldorf en Palo Alto. Die revolutie wordt grotendeels gevormd door de in-memory database technologie, die rechtstreeks gericht is tegen de relationele database en de belangrijkste bondgenoot daarvan: het datawarehouse. En uiteraard is dat niet voor niets: is de belangrijkste concurrent van SAP niet de grootste databaseleverancier ter wereld ? Volgens Wikipedia is in-memory: 'An in-memory database (also main memory database system or MMDB) is a database management system that primarily relies on main memory for data storage. It is contrasted with database management systems which employ a disk storage mechanism. Main memory databases can be faster than databases which rely on disk storage because the MMDB does not have to perform disk I/O to update or query its data'. Niet dat er geen disks gebruikt worden, maar die zijn dan alleen voor backup of archivering, niet voor de werking van de database. En dat is een essentieel verschil ! SAP heeft al geruime tijd met in-memory databases gewerkt. De SAP Business Intelligence Accelerator (BIA) werkt al een aantal jaren met een in-memory database. Maar op de recente Sapphire conferentie heeft SAP duidelijk gemaakt dat met het gebruik van een in-memory database de 'throughput' van traditionele relationele databases in bijna alle opzichten kan worden verbeterd.


'Our in-memory system provides sub-second response rates against a billion records', zo zegt SAP’s Hasso Plattner. 'We are close to being able to run a Wal-mart-class database – weighing in at a petabyte or two – completely in-memory and with the same blinding response time'. Maar dat is niet alles, integendeel. En hier komt het revolutionaire om de hoek: Plattner maakte duidelijk 'that this same technology will be deployed in the traditional world of our SAP Business Suite transactions'. De technologie, zo stelt een analist, ' has Oracle-killer written all over it, and nothing would give SAP greater pleasure than to knock Oracle’s database out of its current position as top-dog in the SAP database kennel'. Het nieuws dat SAP haar backend van relationele databases aan het veranderen was met behulp van een op kolommen gebaseerd in-memory-systeem maakt de verhoudingen met IBM en Microsoft eveneens wat gecompliceerd: het zijn juist deze partijen die, gepushed door SAP, Oracle's dominantie uitdagen, en met succes. Het is geheim wie het meest te verliezen heeft met een revolutie van in-memory databases. Tenminste, totdat Oracle de in-memory technologie die het gekocht heeft met de acquisitie van TimesTen in 2005. Want wanneer SAP een in-memory alternatief kan bieden voor Oracle, dan heeft het ook een enorm performance-voordeel dat Oracle bij lange na niet kan evenaren, vanwege het gesloten databaseontwerp. Terwijl SAP altijd 'database agnostisch' geweest is zijn alle applicaties van Oracle nauw verbonden aan haar database. Ze zijn niet in staat op in-memorydatabases te werken. Oracle werkt naar alle waarschijnlijkheid al aan een vorm van in-memory ondersteuning voor de komende Fusions Applications Suite, maar dat is niet voldoende op SAP's in-memory database te kunnen weerstaan. En daarnaast bestaan er nog een aantal andere voordelen voor in-memory die gunstig zijn voor de gebruikers: het is goedkoper in aanschaf, heeft niet de gigantische server infrastructuur nodig die relationele databases vereisen en is (theoretisch) veel goedkoper te managen, aangezien geen database adeministrators nodig zijn. Dit betekent niet het einde van de relationele database, verre van dat. Maar als SAP slaagt met haar strategie dan is het begin van de langzame ondergang van de relationele database begonnen. Plattner stelde dat heel mooi: de relationele database is 'Not finished, not out of the market yet, but the technology guillotine is being sharpened, and relational databases are about to be cut down to size'. En SAP juicht, want de positie van Oracle wordt verzwakt….

 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.