Nog meer problemen voor ISO

24 september 2008

IBM dreigt uit standaardisatieorganisaties te stappen die 'oneerlijke procesinvloeden' niet kunnen (of willen) verhinderen. Dit naar aanleiding van het standaardisatieproces van OpenXML, dat volgens IBM onregelmatig verlopen is. Volgens IBM is het de hoogste tijd dat de regels en procedures van de standaardisatieorganen worden hervormd, om te voorkomen dat een dominerende en oneerlijke invloed (undue influence) op het proces kan worden uitgeoefend door lobbyende partijen. Hiertoe heeft het concern eigen richtlijnen opgesteld die dit moeten waarborgen. IBM pleit daarin voor hervorming van de standaardenorganisaties om te voorkomen dat stromannen kunnen worden gebruikt bij de totstandkoming en ratificatie van standaarden. Een duidelijke sneer in de richting van Microsoft. Zonodig zal IBM haar lidmaatschap van deze organisaties heroverwegen. De nieuwe richtsnoeren zijn opgesteld na consultatie met een expertgroep. IBM's standpunt is een overduidelijke uitbrander richting ECMA en ISO in verband met de versnelde en omstreden ratificatie van Open XML. Dat bevestigt ook jurist en openstandaarden-voorvechter Andy Updegrove, die bij de totstandkoming van het document betrokken was. De hele procedure heeft bij IBM en veel andere partijen kwaad bloed gezet, omdat het formaat onder druk van Microsoft door de ECMA en de ISO zou zijn gejaagd. Daarbij zouden Microsoft en opgetrommelde partnerbedrijven de procedures én de grens van de betamelijke lobbyetiquette hebben opgerekt.


Recentelijk uitten reeds vertegenwoordigers van zes landen uit midden- en Zuid-Amerika (aangevuld met Zuid-Afrika) nog hun frustraties over het Open XML-traject en dreigden ze met een boycot van de ISO, omdat de integriteit van het instituut ernstig was aangetast. Het proces heeft ook aanleiding gegeven tot een onderzoek door de Europese Commissie. 'The fast-track approval process was inadequate in light of the complexity of OOXML (more than 6,000 pages of code), and exposed flaws in the standardization process. People now have some sense that there are no brakes on putting the wrong standards though some existing processes', zo schreef Bob Sutor, Executive Vice President of Standards bij IBM eerder. Deze wijziging van het beleid van IBM vloeit voort uit een 'online discussion forum between 70 independent experts in the fields of law, academia, standards, government and public policy. The conversation, which was conducted over the summer of 2008, brought us to adopt the following standards when interacting with open technology standards groups, such as the ISO. The tenets of IBM's new policy are to:

  • Begin or end participation in standards bodies based on the quality and openness of their processes, membership rules, and intellectual property policies.

  • Encourage emerging and developed economies to both adopt open global standards and to participate in the creation of those standards.

  • Advance governance rules within standards bodies that ensure technology decisions, votes, and dispute resolutions are made fairly by independent participants, protected from undue influence.

  • Collaborate with standards bodies and developer communities to ensure that open software interoperability standards are freely available and implementable.

  • Help drive the creation of clear, simple and consistent intellectual property policies for standards organizations, thereby enabling standards developers and implementers to make informed technical and business decisions'.

Sutor maakte in een verklaring het volgende duidelijk: 'Common, open and consensus-based technology standards from reputable standards bodies help ensure that each of us can easily purchase and interchangeably use computing technology from multiple vendors. The ways in which they are created and adopted provide reasonable assurances that disparate products will work with one another, and withstand the test of time'. Een verandering van procedures bij ISO ligt echter niet direct voor de hand: IT standaarden zijn immers maar een heel klein onderddel van de portefeuille van ISO. 'But IBM is a big player and participates in more national standards bodies and organizations that perhaps any other tech company', zo zegt Updegrove. 'Even if IBM made good on its threat, withdrawing from a standards body wouldn't cause one to fall apart. And, IBM would also suffer. … If they decided to drop out of ECMA, that kicks away from them that ability to push its favored standard through the system'. Het is dus waarschijnlijk bedoeld om de druk op ISO en andere organen nog wat verder te vergroten. Het imago daarvan heeft een fikse klap gehad. De belangen van IBM lijken er op dit moment mee gediend te zijn de druk nog wat verder te vergroten….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.