Adobe wil ODF promoten bij overheid.

10 september 2008

Adobe sluit allianties met NOiV, OpenDoc Society en ISOC in 'de strijd tegen de gezamenlijke vijand Microsoft. ODF en PDF horen bij elkaar'. Dat is een wel wat overdreven opmerking, maar in de kern zit er wel iets van waarheid in. Adobe gaat haar gewicht in de strijd gooien om overheden aan het Open Document Formaat (ODF) te krijgen. En dat is heel erg hard nodig, omdat uit onderzoek (waarover we het later in dit bericht zullen hebben) blijkt dat op dat terrein nog wel wat te doen is. 'Daartoe gaat Adobe verschillende strategische partnerschappen aan', zo stelt Colin van Oosterhout, Business Development Manager bij Adobe, vandaag. Adobe trekt gezamenlijk op met de belangrijkste promotors van ODF: het overheidsbureau Nederland open in verbinding (NOIV), de vorig jaar opgerichte OpenDoc Society en de Nederlandse InternetSociety (ISOC). Er valt nogal wat wederzijds voordeel te halen uit de coalitie, zo maakt Adobe duidelijk. Ten eerste sluit ODF naadloos aan bij het door Adobe ontwikkelde PDF, dat sinds de zomer ook officieel open standaard is. 'ODF en PDF dekken de gehele 'documentencyclus' van (overheids)organisaties af met open formaten', zo zegt Adobe. Daarnaast kijgt Adobe via de partner makkelijker toegang tot 'Den Haag'.


Adobe is daarnaast groot; het marketingbudget is dat van een multinational, dus het kan voor ODF heel gunstig gaan uitwerken als zo'n zakelijke partij de open standaard ondersteunt. ODF heeft zo'n marketingcampagne ook wel nodig; PDF mag dan zeer wijfverbreid en zeer bekend zijn, dat kan van ODF absoluut niet worden gezegd. Voor het NOiV is het helder: ODF en PDF zijn onafscheidelijk. Ineke Schop, programmamanager van NOIV: 'We moeten de zussen ODF en PDF in koppelverkoop verpatsen aan de overheid'. Maar dat gaat Adobe wat te ver: het gaat voorlopig alleen om 'kennisbundeling'. Maar die kan er wel toe leiden dat Adobe ODF zal gaan integreren in haar eigen producten: 'PDF en ODF convergeren, vullen elkaar aan en kunnen zelfs in hybride vorm samenwerken'. Een van de problemen van ODF is dat het grotendeels onbekend is onder Nederlands overheidspersoneel, zo blijkt uit onderzoek van Marketcap waarvoor door Adobe opdracht werd gegeven. Die onbekendheid doet wat vreemd aan gezien het plan-Heemskerk, dat eind 2007 van kracht werd. De overheden dienen volgens dat plan zoveel mogelijk gebruik te maken van open standaarden, behalve wanneer in specifieke gevallen kan worden aangetoond dat dit niet wenselijk of mogelijk is. Onderdeel van het plan is de invoering van de open documentformaten ODF en PDF. Onderzoeksbureau Marketcap vroeg aan zowel IT-managers als aan andere ambtenaren in hoeverre ze ODF kennen of gebruiken. Bij de rijksoverheid blijkt 50 procent onbekend met ODF; bij lagere overheden ligt dat percentage rond de 70 procent. Het PDF-formaat is veel bekender. Volgens Marketcap is ODF ook bij de burgers nauwelijks bekend. Burgers kennen voornamelijk de Microsoft-formaten en PDF. 'Lagere overheden, die het meest met burgers communiceren, zullen dan ook extra kosten moeten maken voor training en conversie', zo stelt het rapport. Onbekend maakt onbemind: rond de veertig procent van de respondenten voorziet 'serieuze problemen' bij de implementatie van ODF. Hoe men dat kan stellen zonder bekend te zijn met het formaat: daarover zullen we maar niets zeggen. Fabrice Mous van NOIV noemt de resultaten in een reactie 'toch wel schokkend'. De simpele verklaring ervoor is dat het Actieplan tot nog toe goeddeels een technische operatie is, stelt Mous. 'De eerste is stap is alleen ondersteuning voor ODF. Dat coördineren we nu. Maar we hebben geen budget voor een brede campagne om het Actieplan open standaarden te promoten'. Desondanks ziet Mous wel degelijk 'beweging in de markt'. 'Wat je ziet is dat leveranciers nu wel nadenken om hun proposities in overeenkomst met het Actieplan te krijgen. Dat is winst'." De conclusie van de alliantie: er ligt nog heel veel missiewerk. Het softwarebedrijf zal binnenkort het volledige onderzoek openbaar maken. Daarnaast gaat Adobe actief een brochure verspreiden over het gebruik van open standaarden ODF en PDF bij overheden.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.