Tja, is die recessie toch nog ergens goed voor….

27 november 2008

De economische recessie heeft een belangrijk gevolg: het zal de opmars van virtualisatie versnellen. Het ligt voor de hand dat bedrijven door de onmiskenbare recessie fiks zullen moeten bezuinigen, en het IT-budget zal daaraan zeker niet ontkomen. Ze zullen vooral gaan kijken naar technieken waarmee geld te besparen is. Ontslagen worden nauwelijks verwacht. 'Je moet toch een minimaal niveau aan dienstverlening kunnen bieden", zegt Graham Titterington, Principal Analyst bij Ovum. 'Bedrijven zullen gaan kijken naar andere wegen om de dagelijkse gang van zaken voordeliger te maken'. Dat de virtualisatiemarkt enorm groeit wordt met name gevoed door de besparingen die het biedt doordat veel minder servers nodig zijn en er dus veel minder onderhoud nodig is. Dat de techniek prima past in een groene IT-strategie is prettig, maar speelt in principe geen enkele rol op dit moment. Ook beveiligingsbedrijf RSA heeft deze markttrend gezien. 'Nu we midden in de crisis zitten, hebben IT-afdelingen geen andere mogelijkheid dan te kijken naar besparingen op hun budget. Er zal een aantal technieken daarvoor worden ingezet en virtualisatie is een belangrijke', zo zegt Tim Mather, Chief Strategist van RSA. Mather is er van overtuigd dat virtualisatie kosten zal besparen, maar waarschuwt er wel voor dat er zich zeker nieuwe problemen zullen voordoen. Toezichthouders in gereguleerde sectoren (overheden, banken, gezondheidsinstellingen e.d.) zouden lastige vragen kunnen gaan stellen over de precieze werking ervan, en die werking is niet altijd duidelijk. Virtuele sessies bijvoorbeeld wisselen soms van machine en het is daardoor niet altijd duidelijk waar welke transactie is uitgevoerd en of dat altijd in een veilige omgeving is gebeurd.


'Bedrijven zullen bij audits moeten bewijzen dat er geen gegevens tussen sessies lekken, dat de virtuele machines goed beveiligd zijn en dat de virtualisatie goed is dichtgetimmerd', zo zegt Mather. En dat is niet zo eenvoudig. Mather stelt dat dit niet alleen in de Verenigde Staten het geval zal zijn, waar de Sarbanes-Oxley-wetgeving diepe sporen trekt in de IT-organisatie van beursgenoteerde bedrijven. Europa krijgt binnenkort vergelijkbare wetgeving. Daarnaast zullen ook niet op de beurs vertegenwoordigde bedrijven en overheden zich vaker aan audits moeten onderwerpen. Privacywetgeving is een belangrijke kandidaat daarvoor, omdat gegevensbeveiliging een harde eis is. Titterington is het met deze uitspraken van Mather helemaal eens. 'We zien veel aandacht voor het beheersbaar houden van het systeem', zo zegt hij. 'Wie dat goed regelt, heeft niet alleen sneller antwoord op die vragen, maar maximaliseert de besparing ook nog eens'. Johan van Deursen, presales consultant bij HP, herkent de problematiek in een gesprek met Webwereld, en wijst op het belang van goede beheerstools. 'Je wordt door de consolidatie meer en meer afhankelijk van de fysieke systemen', zo zegt hij. Dat roept om managementtooling om een goede administratie te voeren en de beheerder te helpen. 'Op het moment dat in een systeem bijvoorbeeld de temperatuur oploopt, wil je dat dat gesignaleerd wordt en dat de managementtooling ingrijpt om de virtuele systemen veilig te stellen'. Dat virtualisatie vooral gericht is op het realiseren van besparing en het voldoen aan zakelijke eisen en regelgeving, is voor Titterington een sein dat de industrie volwassen aan het worden is. 'Het is niet meer de markt waar veel nieuwe dingen worden uitgeprobeerd, maar de industrie waar nu de zaken bedrijfsklaar worden gemaakt'. En, misschien in een uitspraak die tegen het algemene denken ingaat: 'Innovatie is nu niet het hardst nodig. Kostenbesparing staat voorop. Er is techniek. De ervaring leert dat het doorgaans lang duurt voordat het bedrijfsleven die omhelst'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.