Toegankelijkheid van overheidssites nog ver onder de maat

18 november 2008

De toegankelijkheid van overheidswebsites gaat vooruit, maar is nog steeds onder de maat. Dat blijkt uit de derde Accessibility Monitor, een onderzoek naar de toegankelijkheid en kwaliteit van overheidswebsites in opdracht van belangenorganisaties Viziris en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad). Het onderzoek dat is uitgevoerd door Stichting Accessibility is vandaag door Johan Hahn, directeur van Viziris, aangeboden aan staatssecretaris van Binnenlandse zaken Ank Bijleveld. Na een analyse in 2004 en 2005 werden honderd nationale, ministeriële, provinciale en gemeentelijke websites opnieuw getoetst op naleving van technische standaarden en richtlijnen voor toegankelijkheid. Daaruit kwam naar voren dat vooral de sites van de Rijksoverheid verbeterd zijn, maar dat de meerderheid nog steeds niet voldoet aan de minimale eisen. Vooral op provinciaal en gemeentelijk niveau is er werk aan de winkel; respectievelijk 8% en 2% van de betreffende sites voldoet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid. In haar reactie gaf Bijleveld aan dat op 3 december van dit jaar er een overeenkomst gesloten wordt tussen alle overheden. Dit heeft onder andere tot gevolg dat gemeenten eind 2010 aan de webrichtlijnen van de overheden moeten voldoen. De mate waarin sites toegankelijk zijn, hangt nauw samen met naleving van technische standaarden en richtlijnen. Sites die hieraan voldoen bieden onder meer mogelijkheid tot schaalbaarheid van lettergroottes, werken met kleurcontrasten en bieden tekstalternatieven voor afbeeldingen.


Daarnaast zijn deze sites moeiteloos aan te sluiten op hulpapparatuur als brailleregels en screenreaders, staan ze het goed functioneren van browsers niet in de weg en zijn ze goed vindbaar via zoekmachines als Google. Tot slot zijn de sites goedkoper in het onderhoud. Ten behoeve van het onderzoek zijn de sites op alle technische standaarden en webrichtlijnen geformuleerd door de overheid in 2006 getoetst. Het aantal onvoldoende toegankelijke websites is gezakt van 96% in 2005 naar 88% in 2008. Deze winst is vooral op rijksniveau behaald. Van de ministeriële sites voldoet inmiddels 46% van de sites aan de richtlijnen voor toegankelijkheid, in 2005 was dit 15%. Van de nationale websites voldoet ruim een kwart, terwijl dit drie jaar geleden 7% was. Bij de provinciale en gemeentelijke overheden zijn er weinig sites die aan de norm beantwoorden. Op provinciaal niveau is 92% van de sites niet toegankelijk genoeg, op gemeentelijk niveau is dit zelfs 98%. Bij de gemeenten is er geen verbetering ten opzichte van drie jaar geleden. Ook in 2005 voldeed 98% niet aan de richtlijnen. Volgens directeur Eric Velleman van Stichting Accessibility is onbekendheid met de technische standaarden en webrichtlijnen het belangrijkste pijnpunt. 'We zien in het algemeen dat er bij veel websites meer aandacht wordt besteed aan het uiterlijk van een site, dan aan de techniek daarachter. Men is zich onvoldoende bewust van de negatieve consequenties voor de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de site'. Om de toegankelijkheid van alle overheidswebsites te verbeteren, adviseert Stichting Accesssibility de regie en controle daarop op centraal niveau te regelen. Zo heeft het kabinetsbesluit van 2006, waarin de Webrichtlijnen voor de Rijksoverheid verplicht werden gesteld, duidelijk haar vruchten afgeworpen. Een dergelijke verplichting voor alle overheden op provinciaal en gemeentelijk niveau zou een belangrijke stap vooruit kunnen betekenen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.