Category Archives: IT Infrastructuren

ICT-architect naar een nieuw jasje

SteenbergenDe rol van de ict-architect binnen organisaties gaat de komende jaren volledig op de schop. Dat stelt Marlies van Steenbergen van Sogeti in haar boek ‘DYA: Van inzicht naar impact: de architectuur voorbij. ‘Van een blok in beton gegoten voorschriften voor ict-projecten, gaan we naar een handvol principes die de kern weergeven van wat nodig is voor de organisatie.’

Het boek werd gepresenteerd op de twaalfde DYA-dag op 26 april 2013 in Houten, waar IT-dienstverlener Sogetizo’n tweehonderd architecten bijeen heeft gebracht. Het boek geeft organisaties inzicht in de nieuwe rol van enterprise architectuur in een wereld waarin verandering de enige constante is.

Voorheen draaide IT architectuur om methoden, processen en voorschriften voor de inrichting van een IT-project. Van Steenbergen pleit in haar boek voor architectuur als stuurinstrument voor het behalen van beoogd bedrijfsresultaat. Daarvoor moet architectuur worden beperkt tot een handvol principes die de kern weergeven van wat nodig is voor de organisatie. Om de slag naar resultaat te maken, moet architectuur zorgen voor verbinding tussen mensen en doelen.

Continue reading

Share This:

COBOL nauwelijks aangeleerd: doem-scenario mogelijk ?

cobol_front1In de komende tien jaar zal COBOL nog een van de meest belangrijke programmeertalen zijn voor grote (financiële) transacties. Maar er komt wel een fiks tekort aan programmeurs omdat de oudere garde uitsterft en er nauwelijks nieuwe programmeurs bijkomen. Die noodkreet is nu al bijna acht jaar te horen, maar sinds halverwege het vorige decennium bieden universiteiten wereldwijd alleen maar minder COBOL-opleidingen aan.

Volgens een onderzoek onder 119 universiteiten hebben deze er bewust ervoor gekozen geen COBOL-opleidingen meer aan te bieden, ook al zijn zij zich bewust van de vraag in het bedrijfsleven. Van zorgsystemen tot aan pinautomaten: de onderliggende infrastructuur maakt (deels) gebruik van COBOL, dat al sinds 1959 bestaat. Zo draait de backend van de mobile app van ABN-Amro op een COBOL-mainframe. Maar van alle universiteiten wereldwijd die IT-leergangen aanbieden, heeft 73 procent geen COBOL-opleiding in de aanbieding.

Share This:

Cloud Computing is riskant ?

EnisaAan de groei van cloud computing kleven volgens ENISA (European Network and Information Security Agency), Europa’s cybersecurity-agentschap, grote bezwaren. Clouddiensten zelf worden een kritieke informatie infrastructuur.

‘In a few years, a large majority of organisations will be dependent on Cloud computing. Large Cloud services will have tens of millions of end-users. What happens if one of these cloud services fails, or gets hacked?’, zo staat in het rapport te lezen. Het rapport verschijnt een week nadat de Europese Commissie een plan aankondigde voor een nieuwe Netwerk en Informatie beveiligingsrichtlijn. Volgens die nieuwe richtlijn krijgt Enisa een sleutelrol in de ondersteuning van de Europese lidstaten bij het delen van informatie over beveiligingslekken.

Continue reading

Share This:

Vint Cerf: Amerikaanse kabelmaatschappijen ontwijken straffeloos de wet

Vint Cerf, mede-grondlegger vanhet Internet, stelde gisteren op de CES 2013-conferentie dat hij uiterst bezorgd is door het vooruitzicht dat grote bedrijven als AT&T in staat zijn wet- en regelgeving te ontwijken na de overgang van de gewone telefonietechnologie naar volledig IP-gebaseerde netwerken. Het was nu al zo, zo stelde hij, dat ‘competition was decimated when the Internet moved from dial-up providers to cable companies and telcos’.

CerfCerf, die het Internet mogeijk maakte door bij te dragen aan de ontwikkeling van het internetprotocol en de Transmission Control Protocol-technologie, sprak op de ‘Silvers Summit’ van de Customer Electronics Show, gericht op technologie voor de oudere generatie. ‘Some people think silver surfers don’t know how to use technology. I have news for you: some of us invented this stuff’, zo vertelde de 69-jarige Cerf.

De uitspraak van Cerf kwam een dag na de mededeling van AT&T dat het zich terugtrok uit de traditionele telefonie en dat het een volledige IP-telecommunicatieleverancier zou worden. AT&T wil deze overgang maken zonder onderwerp te worden van wat het ‘monopoly-era regulatory obligations’ noemt, die het bedrijf niet gerechtvaardigd vindt in de internetera. Het wil dus geen last hebben van wet- en regelgeving.

Continue reading

Share This:

WiFox lost verstopping Wifi op

Wetenschappers van de North Carolina State University claimen een manier te hebben gevonden om de doorvoer van data op overbezette wifi-netwerken te verbeteren. Het gaat om een softwarematige doorbraak die relatief eenvoudig op bestaande wifi-netwerken geïmplementeerd kan worden.

Een wifi access point heeft een maximale bandbreedte die gedeeld wordt door alle devices die van de draadloze verbinding gebruik maken. Dat maakt dat wifi-netwerken goede doorvoereigenschappen en korte wachttijden kennen, tot het punt dat er te veel gebruikers zijn en de prestaties snel achteruit hollen. Dan kan geen van de gegadigden nog goed gebruik van de verbinding maken.

Continue reading

Share This:

Privacy en beveiliging “Cloud” organisatieverantwoordelijkheid

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gaat geen rol spelen bij problemen op het gebied van veiligheid en privacy in de ‘cloud’. De veiligheid van gegevens is zaak van organisaties zelf. Dat vindt staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Op vragen van enkele leden van de Tweede Kamer over de mogelijkheid voor de VS om ‘vrijelijk’ te graaien in persoonsgegevens van Nederlanders die opgeslagen zijn in de cloud, antwoordde Teeven geen rol weggelegd te zien van de NCSC.

Kamerleden Gesthuizen en Van Bommel (SP) en Oosenburg (PvdA) hadden Teeven naar aanleiding van een rapport van het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam over de risico’s van ‘cloud computing’ voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen een aantal vragen gesteld. In zijn antwoord zegt Teeven eigenlijk niets nieuws. Amerikanen en Europeanen kunnen toegang krijgen tot Nederlandse gegevens in de ‘cloud’. Die opslag is primair de verantwoordelijkheid van degene die die gegevens laat verwerken door een bedrijf dat dat in de ‘cloud’ doet.

Continue reading

Share This:

Greep op Apps ?

Het is een illusie te veronderstellen dat de IT-afdeling greep krijgt op de apparaten en de apps die medewerkers meenemen in de onderneming. Daarom is een ander concept nodig van beveiliging en hoe je het ook wendt of keert: dat kost geld !

Met bring your own device (byod) komen ook de virussen het bedrijfsnetwerk binnen. De experts Simon Leech (HP), Martijn Bellaard (Brain Force), John Knieriem (Intermax) en Michael van der Vaart (Nod32) onderstrepen dat Intrusion Prevention en Detection op zichzelf hier geen soelaas bieden. Deze technologieëen werken aan de grenzen van het netwerk, en zouden meer naar binnen toe moeten worden toegepast. ‘Bovendien moet je gaan sturen op context en content. Nagaan wat het gedrag is van een gebruiker, afgaande op het dataverkeer dat hij of zij genereert. Als daar iets misgaat, kun je hem of haar isoleren’, aldus Van der Vaart.

Continue reading

Share This:

Google’s datacenters

Google heeft een speciale pagina ingericht waarop het informatie en beeldmateriaal deelt omtrent zijn datacenters. In een historisch overzicht van 2001 tot nu kunnen bezoekers een kijkje nemen in ‘het fysieke internet’, zoals Google zelf aangeeft. Via Street View is een digitale rondleiding mogelijk door het Google-datacenter in Lenoir, in de Amerikaanse staat North Carolina.

Google publiceert al sinds 2008 gegevens over het energieverbruik van zijn datacenters. Daar voegt de zoekgigant nu een fotoreportage aan toe, gemaakt door de van oorsprong Chinese fotografe Connie Zhou. In samenwerking met Wired is ook een achtergrondartikel over de geschiedenis en evolutie van de infrastructuur van Google verschenen.

De Streetview-mogelijkheid wordt in deze video getoond, maar je kunt ook zelf die tocht maken:


Wij nemen hier ook enkele van deze foto’s op, om een beeld te scheppen van wat een datacenter nu eigenlijk is.

Continue reading

Share This:

Webinars over PDF-conversie

Ik neem hier twee webinars op over conversie naar PDF/A. Ze dateren beide uit 2009, maar zijn pas in mei van dit jaar gepubliceerd op YouTube door Luratech. Beide webinars duren ongeveer drie kwartier en geven veel specifieke informatie over deze conversie en migratiefaciliteit. Het eerste webinar gaat over de conversie van ‘born digital’ documenten, de tweede over het gebruik van PDF/A voor gescande documenten.

Share This:

Groen is niet echt groen

De datacenters van Google, Microsoft en Facebook (en andere) draaien voor het realiseren van permanente beschikbaarheid van data en rekenkracht overuren en verspillen tot 90 procent van de gigawatt die ze van het elektriciteitsnet halen. Vergunningen zijn niet in orde, vieze dieselgeneratoren draaien veel te lang, en soms laten de beheerders de rekenfabriek zelfs bewust doordraaien terwijl er helemaal geen vraag is, ironisch genoeg om een milieuboete te ontlopen. Die praktijken beschrijft de New York Times. De krant prikt het zorgvuldig gekweekte imago van zuinigheid en efficiency door, na een jaar van diepgravend onderzoek. Honderden datacenters wereldwijd draaien 24/7 op volle kracht, terwijl de daadwerkelijke vraag naar rekenkracht sterk fluctueert. Het gebrek aan vraag wordt dan opgevangen met uitvoeren van reduntante rekentaken of het ‘rondpompen’ van terabyte aan data. Uit berekeningen blijkt dat deze nieuwe generatie zogenaamd zuinige superdatacenters in werkelijkheid tot 90 procent van de stroom verspillen.

‘Most data centers, by design, consume vast amounts of energy in an incongruously wasteful manner, interviews and documents show. Online companies typically run their facilities at maximum capacity around the clock, whatever the demand. As a result, data centers can waste 90 percent or more of the electricity they pull off the grid’. 

Share This:

Hoe Toy Story 2 gered werd….

Een toevallige vondst: een filmpje van Pixar dat duidelijk maakt hoe ze bijna een goot gedeelte van Toy Story 2 kwijtraakten, doordat ‘iemand’ een rm * commando ingaf (‘remove all’). En toen kwam de conclusie dat de backups niet hadden gewerkt ! De technisch directeur van de filmproductie bleek een kopie van de gehele film te hebben gemaakt en die op haar eigen computer thuis te hebben geplaatst. Op deze manier kon het meeste van de film worden gered.

Twee opmerkingen:

  1. Hoe is het mogelijk dat er maar een backupsysteem werkte en dat niet voortdurend werd geverifieerd of de backup juist was. In de film wordt gesuggereerd dat er 20 tot 30 mensjaren werk verloren hadden kunnen gaan.
  2. Het is verwonderlijk dat een film moet worden gered door een illegale kopie: het kan niet anders dan in een bedrijf waarin men uiterst voorzichtig is met ‘things getting out’ in haar beleid blij is met kopieen buiten de muren van het bedrijf. Het redt de film, maar daartoe had men wat anders moeten regelenn

Wat gebeurde er werkelijk ?

Continue reading

Share This:

Is de cloud in te zetten voor archivering ?

Hans Pieterse studeerde onlangs af aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn scriptie over archivering en de cloud richt zich op een actueel thema, dat belangrijke consequenties kan hebben. Hans brengt die voor de gemeente Hoorn in kaart. Een vertrouwelijke bijlage is in deze publicatie niet betrokken. Deze heeft echter geen inhoudelijke consequenties, maar het vormt de basis voor de uitspraken over organisatiecultuur die gedaan worden. Hans is voor vragen bereikbaar op h.pieterse@ovi.com.

Diensten in de cloud zijn vanaf 2008 explosief gegroeid. Social media applicaties worden binnen de gemeente Hoorn al ingezet zoals onder andere Twitter en Yammer. Aan personeel wordt ook cursussen aangeboden in het gebruik van Facebook, Dropbox, Prezi enz., voorzieningen die draaien in de public cloud.  Het is niet ondenkbaar dat de gemeente Hoorn een afweging moet gaan maken of zij ICT voorzieningen zoveel mogelijk in een eigen omgeving laat draaien of afneemt uit de cloud. Afname van diensten uit de cloud heeft gevolgen voor de informatie huishouding. Met dit onderzoeksrapport wil ik antwoord geven op de vraag of de cloud is in te zetten voor archivering? 

Dit onderzoeksrapport bestaat uit hoofdstuk twee dat uitlegt wat cloudcomputing inhoud. Hoofdstuk drie geeft antwoord op de vraag of de cloud voldoet aan archiefwettelijke en bedrijfsjuridische bepalingen en interne regelingen. Het vierde hoofdstuk doet verslag van de bedrijfseconomische aspecten die van belang zijn met betrekking tot cloudcomputing ten aanzien van de zorg en beheer van het archief. Wat de invloed van cloudcomputing is op de bedrijfscultuur ten aanzien van archiefbeheer komt in hoofdstuk vijf aan de orde. Tot slot is in hoofdstuk zes  de eindconclusie geformuleerd met een checklist die de gemeente Hoorn, maar ook andere gemeenten, kan gebruiken om op een verantwoorde manier de cloud in te zetten voor archivering. 

Is de cloud in te zetten voor archivering

Bijlagen:

Bijlage 1 Eigendom social media

Bijlage 2 Principes HNW[1]

Citatie: Hans Pieterse, Is de cloud in te zetten voor archivering (Hogeschool van Amsterdam, 2011). Scriptie.

Share This:

Is it a hype ?

Is informatiemanagement een hype ? Of een noodzakelijkheid ? Ook wel eens iets gezegd dat je daarna blijft achtervolgen ?

Het kan altijd erger.

Dat blijkt maar weer eens in deze korte video.

Share This:

Hoe groeit informatie ?

‘1.8 billion Internet users worldwide. 10 billion Google searches a month. What does it all mean for the cloud? It changes the demands of information technology’. Deze video van AMD legt uit waarom. Voor de bijgaande blog met alle bronnen van de vermelde feiten klik hier.


Share This:

Rabobank wil datacenters ‘vervagen’ (niet)

Rabobank voert een stille campagne om het web schoon te vegen van foto’s en andere details van zijn datacenters in Boxtel en Best. Het gaat om luchtfoto’s op Google Maps en Bing Maps, panoramafoto’s van Google StreetView en Bing Streetside, maar ook fotomateriaal dat de PR-afdeling van de bank zelf eerder heeft verspreid. Daartoe heeft Rabobank een verzoek tot verwijdering of vervaging van foto’s gestuurd naar Google, Microsoft en verschillende online media. De reden voor het wisverzoek: ‘voortschrijdend inzicht en aangescherpte security richtlijnen’.

Bij Google en Microsoft heeft Rabobank bepleit dat zijn datacenters zelfs de juridische status van ‘militaire installatie’ zouden moeten krijgen, daarvoor geldt namelijk een wettelijke plicht om beelden te verwijderen of te vervagen. Microsoft bevestigt het verzoek van Rabobank, dat momenteel in behandeling is bij Microsoft in Ierland. Het concern heeft nog geen definitief standpunt ingenomen maar neemt de kwestie ‘zeer serieus’, al voelt het weinig voor verwijdering of wazig maken van foto’s.‘Ten eerste ís het geen militair gebouw en valt het dus niet onder die wettelijke regeling. Ten tweede de precedentwerking: als we het verzoek van Rabobank honoreren, wie volgt er dan ?’, licht de woordvoerster van Microsoft Nederland toe. Bovendien, als Google weigert te blurren, wil Microsoft niet de enige zijn die de beelden wel gaat censureren. ‘Het hangt er ook vanaf wat andere mapproviders doen’.

Continue reading

Share This:

Cloud Computing in het Nederlands

We hebben hier al meerdere keren over cloud computing gesproken. Een helder filmpje, waarin het verschijnsel in het Nederlands wordt uitgelegd, volgt hieronder.

 

Share This:

Green Archiving

De komende week wil ik verschillende thema’s tot uitdrukking brengen op basis van interessante films, die ik via You Tube heb kunnen traceren. Een andere manier om naar het fenomeen IT, dataopslag en -retrieval te kijken. We starten met een kort item over Green Archiving. 

Het ‘groenste’ datacenter ter wereld is te vinden in een groene heuvel in Noorwegen. Het verbruik van energie is een van de meest bepalende remmende factoren en bedreigingen van de huidige informatieverwerking.

 

Share This:

Achterstand in bewerking archieven kolossaal

In 2012 verschijnt voor de tweede keer een Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk over het afgelopen jaar, ditmaal over 2011. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt de Tweede Kamer met de jaarrapportage een samenhangend beeld van de bedrijfsvoering van de rijk.

Onder ’bedrijfsvoering’ vallen in dit verband de volgende onderwerpen: organisatie, personeel, huisvesting, ICT, facilitair, inkoop en informatiehuishouding. De rapportage over 2011 bevat voor het eerst ook de onderdelen die voorheen in een afzonderlijk Sociaal Jaarverslag waren opgenomen. Naast de personele omvang en de uitgaven aan personeel en materieel, biedt de jaarrapportage ook informatie over de voortgang van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. 

Het rapport biedt inzicht (vanuit het oogpunt van het ministerie) van datgene dat binnen het Rijk speelt, waarbij we ons hier vooral concentreren op archiefachterstanden.

Continue reading

Share This:

BYOD wordt CYOD

Weinig technologische trends hebben zich binnen mum van tijd een vaste plek weten te verwerven binnen de zakelijke wereld. Bring Your Own Device (BYOD) vormt een uitzondering. De trend werd ingezet in 2007 door de introductie van de iPhone, maar kreeg pas voet aan de grond halverwege 2010 toen Apple zakelijke beheer- en beveiligingsfeatures aan IOS 4 toevoegde. IT kon niet langer vasthouden aan een beleid waarin alle consumentenapparatuur van het netwerk werd geweerd en veel bedrijven schakelden over op een BYOD-policy, zodat werknemers hun iPhones, iPads en Android-toestellen op de werkvloer zouden kunnen gebruiken.

De iPad was daarin de belangrijkste actor, aangezien bedrijven het voordeel daarvan inzagen en automatisch ook de iPhone (hetzelfde qua beheer en security) gingen ondersteunen. Motorola en Samsung voegden vergelijkbare beheerfeatures toe waardoor IT niet langer ‘nee’ kon zeggen tegen flitsende Android-apparatuur.

Continue reading

Share This:

Wat houdt de Cloud tegen ?

Bedrijven die zich bezig houden met cloud computing zijn optimistisch over de toekomst. Er liggen dus voldoende kansen. Toch zijn IT-bedrijven sceptisch om cloud aan te bieden. ‘De klant voert nog geen enorme druk uit op de IT-bedrijven’. Ruim 30 procent van de IT-bedrijven zegt niets in de cloud te zien en biedt klanten die oplossingen ook niet aan. Daarnaast wil 40 procent liever niet in de cloud, tenzij het een beter alternatief is voor andere oplossingen, blijkt uit een steekproef van Heliview in opdracht van ABN Amro.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 80 procent van de IT-bedrijven de omzet in de komende twee jaar ziet stijgen. Van die groep ziet bijna een derde een toename van meer dan 10 procent. Bedrijven die clouddiensten en -producten aanbieden verwachten betere resultaten dan collega’s die de cloud vooralsnog links laten liggen. Van hen verwacht 82 procent een toename van de omzet in de komende jaren, in tegenstelling tot 76 procent van collega’s die nog niets doen met de cloud.

Cloud computing stuwt de verwachtingen omhoog. Waarom houden aanbieders zich dan niet massaal met de cloud bezig? Het huidige businessmodel is gebaseerd op licenties en ‘uurtje-factuurtje’. ‘Bij cloudoplossingen ga je naar inkomsten uit gebruik’, legt Menno van Leeuwen, sector banker TMT, uit. ‘Ict-aanbieders moeten een commerciële, financiële en culturele omslag maken. Niet langer meer een focus op verkooptargets, maar juist op lange termijnrelaties met opdrachtgevers. Je ziet dat ze het daar lastig mee hebben. Vandaar dat de stap richting cloud computing niet zo snel gezet wordt’.

Continue reading

Share This: